ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2015

Farmer's Satisfaction Towards Amino Plant Growth Substance in Rice Farm at Ladbualoung District , Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

Gon Sukkasem and PichaiThongdeelert
         The study,"Farmer's Satisfaction Towards Amino Plant Growth Substance in Rice Farm", at Ladbualoung District, Phra Nakorn, Si Ayutthaya Province was conducted in
2008-2009 on 175 rice farmers.Statistical analysis in the study includes percentage,
mean and standard deviation.From the analysis , the study shows that rice yield after
applying the amino plant growth substance at the recommended rate in company's
label has significantly increased productivity by 13.50-60(2558)per cent to 883-1000(2558)
Kilograms per rai compared to of 778 Kilograms per rai for farm not using the amino
plant growth substance.Other advantages include higher shooting rate , more grains ,
higher growth and higher yield.In term of farmer 's satisfaction, the top 5 ranking factors
stemmed from the study were 1) higher rice plant growth, 2) environment f…

e-moon by DR.GON(DRAGON)the secret of health longevity

คุณประโยชน์อาหารเสริมอีมูนสารสกัดจากผลิตภัณฑ์ผึ้ง
จากผลงานวิจัยยอบรับในวงการแพทย์,วงการวิชาการสากลว่าสารสำคัญมากมายโดยเฉพาะกรดอะมิโนว่า
สามารถช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีสกัดเฉพาะทางของกร สุขเกษมได้ผลดังนี้
 ส่งเสริมการรักษาโรคมะเร็ง บำรุงพลานามัยเด็กให้แข็งแรง โรคในผู้สูงอายุที่เรื้อรัง ความจำเสื่อม ประสาท
อ่อน ปวดประสาท ไมเกรน ควบคุมไขมันส่วนเกินได้อย่างยอดเยี่ยม ไซนัส หอบหืด ภูมิแพ้ หลอดลมอักเสบ
ลำไส้อักเสบ ระบบย่อยไม่ดี ไม่เป็นหวัดง่าย ความรู้สึกทางเพศลดลง กามตายด้าน เบาหวาน ความดันสูง
ความดันต่ำ แก่เกินวัย เส้นเลือดแข็ง อุดตัน หัวใจ กระวนกระวายไม่เจริญอาหาร ตับแข็งพิษสุราเรื้อรัง
แก้พิษอาการจากอาหาร หรือยาเป็นพิษ ปัสสาวะรดที่นอน คลายความเหน็ดเหนี่อย อ่อนเพลีย ไม่มีเรี่ยวแรง
นอนไม่หลับ ตะคริว ท้องผูก แผลในกระเพาะ ในลำไส้ ผิวหนัง เลือดข้น เลือดจาง ประสาทตา เลือดกับเซลล์
                 ปรับสภาพที่ไม่ดีให้กลับดีขึ้น บางคนดื่มแล้วอาจมีอาการง่วงนอน มึนศีรษะ คลื่นไส้ มีสิว คัน ปวด
ไปทั้งตัว ขับถ่ายบ่อย คอแห้ง อื่นๆ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 0853265564 www.gonsukkasem.c…

e-moon The secret of healthy longevity อีมูน เคล็ดลับร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาว

ผลิตภัณฑ์อีมูน e-moon อาหารเสริม หนังสือรับแจ้งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเลขที่รับ 23/52วันที่12ม.ค.2552
เป็นอาหารเสริม ของเหลว สีเหลืองอ่อนปกติ บรรจุ20ซี.ซี.(ML)ส่วนประกอบนมผึ้ง เกสรผึ้ง น้ำผึ้งที่มีงาน
วิจัยทั่วโลกยอมรับว่สมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์จริง มีกรดอะมิโน19ชนิดประจุบวกลบAspartic acid
1146.29mg/100mLรวมทั้งหมด6พันกว่ามิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรและมีสารอาหารมากกว่า50ชนิดไวตามิน
มากถึง16ชนิด ผู้คิดค้นคือ กร สุขเกษม จบโท-เอกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน นานกว่า30ปีที่
ทดลองเลือกสูตรที่มีพลังพิเศษทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในร่างกายจนผู้ใช้ต่างยอมนับว่ายอด
เยี่ยม โดยเฉพาะแม่สงัด สุขเกษม คุณแม่ผู้คิดค้นดื่มมา10กว่าปีโรคนิ่วในถุงน้ำดี ไขข้ออักเสบ ปวดประสาท
อ่อนเพลียไม่มีแรงหายจนหมดสิ้น เนื่องจากผู้วิจัยไม่มีเงินสนับสนุนจากที่ใดจึงช่วยผู้ป่วยได้ในวงแคบแต่
ได้ผลดีในผู้ป่วย คนปกติ ได้ผลดีมากโดยเฉพาะใช้ร่วมกันกับยาแผนปัจจุบันในทุกๆโรคและผู้ที่รักษาสุขภาพ
The heathier one 's mind is the healthier one's body will be.
องค์ประกอบสำคัญในร่างกายมนุษย์
1.ร่างกายมนุษย์มีเซลล์มากถึง10…

การพัฒนาแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำในประเทศไทยปี2558

อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยาวนานประเทศไทยเคยเป็นผู้ส่ง
ออกอันดับหนึ่งของโลกสูงกว่า 600,000ตันต่อปี แต่น่าเสียดายปี2557มีผลผลิตส่งออกกุ้งเพียง   230,000
ตันต่อปี ลดลงจากปีก่อนนี้8%ในขณะที่นานาประทศมีการสางออกเพิ่มขึ้นเช่น อเมริกากลางและใต้ส่งออก
520,000ตันต่อปีเพิ่มขึ้น20%,อินเดียส่งออก400,000ตันต่อปีเพิ่มขึ้น48%,จีน400,000ตันต่อปีเพิ่มขึ้น33%
เวียดนามส่งออก360,000ตันต่อปีเพิ่มขึ้น50%ผลผลิตรวมของโลก2.27ล้านตันต่อปี
  เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยส่วนใหญ่ประสบปัญหาผลผลิตตกต่ำ ไม่มีคุณภาพ อันมีสาเหตุมาจากการจัดการ
บ่อไม่ดีพอ การจัดน้ำให้เหมาะสมต่อกาเจริญเติบโตไม่ได้ ความรู้ความเข้าใจที่ปฏิบัติที่มีไม่ถูกต้องเช่น
อัตราการให้อาหาร แร่ธาตุ ยารักษาโรคกุ้ง ยาฆ่าเชื้อโรค สารเติมแต่งต่างๆที่นิยมทำตามกัน โดยไม่มีผล
ที่ดีทางตนงกันข้ามทำให้เกิดความเข้มข้นจนทำให้น้ำเสียมีกลิ่นเหม็นเป็นสาเหตุให้กุ้งตายเพราะขาดพิษ
จากน้ำเสีย ขาดออกซิเจนสำหรับกานดำรงชีวิต ส่วนที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการตีความคาดเดาวิเคราะห์
อาการ สภาพของตัวกุ้ง และคุณภาพน้ำในบ่อกุ้ง
  #โรคตายด่วนหรืออีเ…

บ่อกุ้งผ่านเกณฑ์ประเมินฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลตามมาตรฐานGAP

ศึกษาการใช้สารเพิ่มผลผลิตโปรตีนอะมิโนDR.GON(DRAGON)ในบ่อกุ้ง2558
อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งของไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยาวนานเคยเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกสูงกว่า600,000ตันต่อปีแต่น่าเสียดายปัจจุบัน2557เหลือเพียง230,000ตันต่อปีเสียหายจากกุ้งตายและผลผลิตตกต่ำการใช้สารเพิ่มผลผลิตจึงเป็นทาง้ลือกที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการเพิ่มผลผลิตให้มีกำไรมากกว่าเดิมถึง
60%ขึ้นไปที่สำคัญคือคุณภาพกุ้งที่มีผลต่อผู้บริโภคไม่มีสารตกค้างจากยาเคมีที่เป็นอันตนายต่อสุขภาพ
     สารโปรตีนอะมิโนมีแหล่งที่มาจากการสกัดผลิตภัณฑ์ผึ้งที่ต่อยอดจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเอก
ปฐพีวิทยา คณะเกษตรเป็นสารธรรมชาติ100%มีความเป็นไปได้สูงในการส่งเสรืมให้กุ้งโตเร็วสม่ำเสมอต้านทานโรคไม่ตายง่าย
คุณประโยชน์สำคัญ
1.รักษาระดับออกซิเจนไม่ต่ำกว่า5-7มิลลิกรัมต่อลิตร
2.ลดสนิมเหล็ก คลอรีน ไอโอดีน กำมะถัน อะลูมิเนียม โซเดียม ยาฆ่าเชื้อต่างๆที่เป็นพิษ
3.ส่งเสริมการแตกตัวลำเลียงแร่ธาตุที่มีประโยชน์เช่นแคลเซียม แมกนีเซียม สารสำคัญทุกชนิดทีจำเป็น
4.ทำให้โครงสร้างดิน-น้ำมีคุณสมบัติที่บำบัเของเสียได้มากขึ้น
5.ลดตะกอนแขวนลอยในน้ำด้วยขบวนก…

Personal Data of Dr.gon(dragon)

Researher : Gon Sukkasem
Date of Birth : 1 June 1964
Place of Birth : Uttaradit/Bangkok Thailand
Education : Master's Degree of Science/Ph.D at Kasetsart University
                          (Certificate of Honor)
Work Experience
1985-2002 : Feelance Researcher in studies of techniques in improving
                       plant growth and productivity.
2002-2010 : The founder of Immune Synergy Company Limited.
                       Producer and distributor of BeeCells Lotion that uttilizes
                       the compounds of protein from the bee honey which is absent
                       from contagious bacteria and iron .The advantage of this lotion
                       is that it will not elicit allergic reaction to those users  who are
                       sensitive to chemical residuals in cosmetic and this could be
                       harmful to the skin.More importantly,this product is has received
                       approval by the Ministry of Public Health…