ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การพัฒนาแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำในประเทศไทยปี2558

  อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยาวนานประเทศไทยเคยเป็นผู้ส่ง
ออกอันดับหนึ่งของโลกสูงกว่า 600,000ตันต่อปี แต่น่าเสียดายปี2557มีผลผลิตส่งออกกุ้งเพียง   230,000
ตันต่อปี ลดลงจากปีก่อนนี้8%ในขณะที่นานาประทศมีการสางออกเพิ่มขึ้นเช่น อเมริกากลางและใต้ส่งออก
520,000ตันต่อปีเพิ่มขึ้น20%,อินเดียส่งออก400,000ตันต่อปีเพิ่มขึ้น48%,จีน400,000ตันต่อปีเพิ่มขึ้น33%
เวียดนามส่งออก360,000ตันต่อปีเพิ่มขึ้น50%ผลผลิตรวมของโลก2.27ล้านตันต่อปี
  เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยส่วนใหญ่ประสบปัญหาผลผลิตตกต่ำ ไม่มีคุณภาพ อันมีสาเหตุมาจากการจัดการ
บ่อไม่ดีพอ การจัดน้ำให้เหมาะสมต่อกาเจริญเติบโตไม่ได้ ความรู้ความเข้าใจที่ปฏิบัติที่มีไม่ถูกต้องเช่น
อัตราการให้อาหาร แร่ธาตุ ยารักษาโรคกุ้ง ยาฆ่าเชื้อโรค สารเติมแต่งต่างๆที่นิยมทำตามกัน โดยไม่มีผล
ที่ดีทางตนงกันข้ามทำให้เกิดความเข้มข้นจนทำให้น้ำเสียมีกลิ่นเหม็นเป็นสาเหตุให้กุ้งตายเพราะขาดพิษ
จากน้ำเสีย ขาดออกซิเจนสำหรับกานดำรงชีวิต ส่วนที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการตีความคาดเดาวิเคราะห์
อาการ สภาพของตัวกุ้ง และคุณภาพน้ำในบ่อกุ้ง
  #โรคตายด่วนหรืออีเอ็มเอส คือโรคที่หลายฝ่ายศึกษาและได้คำตอบแตกต่างกันสรุปคือมีสาเหตุหลากหลาย
ไม่สามารถชี้ชัดลงไป แต่โรคนี้ได้สร้างความเสียหายแก่อุตสากกรรมกุ้งไทยในขณะนี้มีตัวเลขถึง100,000
ล้านบาท ซึ่งโรคนี้นักวิชาการแก้ไขไม่ได้จึงเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในขณะนี้ โปรตีนอะมิโนสารที่
มีพลังบำบัดฟื้นฟูสภาพดิน น้ำ สิ่งใชีวิตขนาดเล็ก และควบคุมสภาพให้สมบูรณ์ที่สุด เป็นอีกทางเลือกที่จะนำ
ไปแก้ไข#โรคตายด่วนในกุ้งได้เนื่องจากระยะการทดลองได้ผลทำต่อเนื่องมาไม่ต่ำ2ปี ผลเป็นที่ยอมรับของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่บางเลน จังหวัดนครปฐม และจังหวัดระยอง อื่นๆว่าอัตราการเจริญเติบโตมากขึ้น
60%ขึ้นไป คุณภาพและขนาดเกรดดีเยี่ยมถูกจ้องตามความต้องการของตลาดภายใน2เดือนสามารถมีกำไร
มากถึง7-8หมื่นบาทต่อไร่ ความนิยมการเลี้ยงกุ้งเริ่มกลับคืนมาหลังจากเกษตรกรเลิกเลี้ยงไปมากเนื่องจาก
ราคาข้าวไม่ดี เป็นโอกาสดีขอแนะนำ #โปรตีนอะมิโน DR.GON(DRAGON)0853265564ให้แก่เกษตรกร
ผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศ#วงการกุ้งไทยสำเร็จได้แน่นอนจากกร สุขเกษมและคณะ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

บทบาทของโปรตีน อะมิโน R&D 2551

บทบาทของโปรตีน อะมิโน R&D 2551 ในการลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต             ต้องยอมรับความจริงว่าประเทศไทยมีการใช้ “หัวเชื้อจุลินทรีย์”ในการเกษตรมากขึ้น  เพราะเชื่อว่ามันเป็นกลไกสำคัญในการปรับปรุงบำรุงดินดีขึ้นลดการใช้ปุ๋ยเคมี             แต่หัวเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดยังไม่ได้รับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพหรือได้ใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายจากกรมวิชาการเกษตร             ด้วยเหตุนี้ อาจารย์กร  สุขเกษม  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ได้คิดค้นและวิจัยโดยสกัดหน่วยเล็กสุดของโปรตีนจากผลิตภัณฑ์ผึ้งในรูปแบบของ “พอลิเปปไทด์พับซ้อนอัดแน่น”ซึ่งมีโมแลกุลที่มีพลังประจุไฟฟ้าหลายกลุ่มมีความสำคัญที่สุดต่อเซลล์สิ่งมีชีวิตและมีคุณสมบัติการทำละลายทางกายภาพ     และ ฟิสิกส์ของแร่ธาตุในดินและน้ำ             เป็นเวลากว่า 4 ปีในการวิจัยและทดสอบหัวเชื้อจุลินทรีย์โปรตีนอะมิโนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่าง ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา เป็นต้น นายพิเชษฐ  ไชยพาณิชย์ ผ.อ ยืนยันว่าให้ผลผลิตยางมากที่สุดนอกจากนี้สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรฯบางเขนได้ทดสอบแล้วพบว่ามีโปรตีน 13.33% ของน้ำหนักและจุลินทรีย์อะมิโนโปรตีน…

วิธีแก้ราสนิมของแก้วมังกรด้วย PARD2551 ได้ผลจากการใช้จริงในพื้นที่ทุกภาคมา 2-3 ปี

โรคเชื้อราสนิม ที่เกิดกับแก้วมังกร
           มีลักษณะคล้ายกับ โรคในมะนาว เป็นโรคที่แก้ไม่หายด้วยสารเคมี จากการพยายามมานานของเกษตรกรและมีราคาแพง จึงทำให้เป็นปัญหาต่อการผลิตแก้วมังกรในประเทศ ซึ่งมีความต้องการของตลาดสุขภาพสูงและขายได้ราคาดีเป็นโอกาสที่เกษตรจะสร้างรายได้ในครัวเรือนได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง           โรคนี้เรียกว่า โรคลำต้นจุดสีน้ำตาล เชื้อสาเหตุโรคเกิดจากเชื้อรา Dothiorella sp.พบว่าระบาดหลายระดับทั่วทุกภาคของประเทศประเทศ
อาการของโรค
          ลักษณะอาการจะพบในบริเวณกิ่งอ่อนและผลอ่อนเป็นจุดสีเหลือง จากนั้นจะเกิดเป็นตุ่มจุดนูนเล็กสีน้ำตาลคล้ายสนิม และคล้ายแผลขนาดใหญ่คล้ายรอยปื้นไหม้ ถ้าเกิดที่ผลทำให้ผลเสียหายเป็นตำหนิ ทำให้ราคาและคุณภาพต่ำ
แนวทางการแก้ไข
          ลดการใช้ปุ๋ยเคมี คอก มากเกินไป ทำให้ต้นอ่อนแอต่อโรค โดยเฉพาะปุ๋ยยูเรีย และปุ๋ยคอก หมักที่ไม่สมบูรณ์ใส่ให้น้อยที่สุดเท่าที่ต้นไม่ขาดธาตุอาหารก็เพียงพอ
          ใช้สารสูตรโปรตีนพิเศษเฉพาะ PARD ฉีดพ่นต้นทุก 7-15 วัน และให้ฉีดลงดินด้วยเปลี่ยนรูปแหล่งหลบซ่อนของเชื้อที่อาศัยในดิน ถ้ายังไม่หายมากเป็นที่น่าพอใจก็เพิ่มเวลา…

สวนทุเรียนน้องใหม่อายุ1ปี4เดือนที่สุราษฎร์เกิดใบเหลืองร่วง

ผลไม้ที่คนต่างประเทศแย่งคนไทยบริโภคยุคนี้จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นั่นคือผลทุเรียน โดยเฉพาะชาวจีนเข้ามาทำเป็นธุรกิจถึงถิ่น
ปลูกกันเลย ยังมีชาวฮ่องกง ญี่ปุ่น ยุโรป ฯรู้จักรับประทานเพราะชื่นชอบรสชาติกันอย่างดี ด้วยเหตุนี้เกษตรกรผู้ปลูกสวนยางพารา
ที่ราคาตกต่ำหันมาปลูกทุเรียนกันมากขึ้นทุกวัน แต่การสร้างสวนใหม่นั้นก็พบปัญหานานาประการ การทำเกษตรนั้นส่วนมากในบ้าน
เราส่วนใหญ่เกษตรกรทำกันไปโดยประมาณไม่แน่นอน บอกต่อกันแนะนำไปตามเขาว่ามาจึงพบปัญหาใหม่ๆเข้ามาให้แก้ไขกันอยู่
เสมอก็เป็นอย่างนี้แหละ แต่บางคนที่จริงจังในการทำนั้นไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยหาวิธีการใหม่ๆมาทดลองแต่ก็ไม่พ้นปัญหาอยู่ดี มีคนบอก
ใช้สารเคมีดินเสียจึงไปเอาขี้วัวมาใส่ต้นละกระสอบ ผลการใช้ทำให้ใบร่วงเหลืองทั้งสวนนี่แหละครับ บันทึกผู้สอบถามแต่ละวันเก็บ
ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปไว้แต่ช่วยแนะนำไปแล้วให้ใส่ทีละเล็กละน้อยก็ดีขึ้น