ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2015

ตัวอย่างขั้นตอนการเลี้ยงกุ้งขาวจากเกษตรกรนครปฐมมีกำไรทุกรอบการผลิตร่วมกับกร สุขเกษมและคณะ

รวยง่ายๆทำง่ายเลี้ยงกุ้งแบบง่ายได้กำไรงาม

คุณสุรสิทธิ์ ศรีโยนา
73หมู่13 ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งผู้กำเงินแสนมาทุกเดือน เนื่องจากมีบ่ออยู่4ไร่ จึงยึดอาชีพการเลี้ยงกุ้งหลังน้ำท่วม
ได้ติดต่อโปรตีนอะมิโนมาปรับคุณภาพน้ำทุก7วัน เลี้ยงกุ้งมา3ครั้งตั้งแต่สิงหาคม2557-1มีนาคม2558
จากการปล่อยกุ้งขาวเพียง150,000ตัวระยะเวลาตั้งแต่วันปล่อยถึงจับกุ้งขายคือ70วันได้เงิน3แสนบาท
หักจากทุนเสีย1แสนบาทได้กำไรเดือนละแสนที่ทำได้ขนาดนี้คงต้องยอมรับนอกจากปัจจัยอื่นและความ
ขยันขันแข็งของเขาเห็นจะเป็นโปรตีนอะมิโน ของกร สุขเกษมและคณะงานวิจัยม.เกษตรศาสตร์บางเขน
ทำให้กุ้งได้ขนาด60ตัวต่อ1กิโลกรัมแม่ค้าแย่งกันในความสวยของตัวกุ้ง โตเร็วไม่เป็นโรคเลยอาหารก็
สมดุลต่อการเปลี่ยนเป็นน้ำหนักกุ้งคือ1,600กิโลกรัมเท่ากับอาหาร1,600กิโลกรัม ไม่ต้องซื้อน้ำทะเลมา
มาเติมในบ่อเลย เลี้ยงแบบง่ายตามหลักการเลี้ยงกุ้งที่กรมประมงแนะนำตามหลักวิชาการ
               เป็นตัวอย่างที่ดีในวงการกุ้งไทยที่ซบเซาไปในขณะนี้ เราจะลืมตาใจกล้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สู้กับ
ความยากจน ขาดทุน คว้าตำแหน่งที่1ของกุ้งไทยกลับมาในเร็ววัน ติด…