ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2015

ที่สุดแห่งวงการเกษตรยุคใหม่protein amino DR.GON(DRAGON)

คนแรกที่คิดค้นโปรตีนอะมิโนมาใช้กับการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพเป็นประโยชน์แท้จริงต่อสุขภาพทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นอย่างแท้จริงมาตั้งแต่7ปี
ที่ผ่านมา(2551)นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์เป็นข้อพิสูจน์เรื่องการใช้อะมิโนเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวเป็น
การยืนยันว่า กร สุขเกษม (มก.)เป็นนักคิดค้นโปรตีนอะมิโน2551
คนแรกของประเทศไทยที่ใช้ในวงการเกษตรไทย
                         นอกจากนั้นยังคิดอะมิโนโปรตีนมาใช้ในการดูแลสุขภาพเป็นอาหารเสริมอีมูนพลังอะมิโนสูตรโปรตีนพิเศษทำให้
ส่งเสริมความแข็งแรงเกิดภูมิคุ้มกันในร่างกายต้านโรคร้ายรุนแรง
                          สำหรับความหล่อสวยความงามของผิวพรรณได้
คิดค้นในปีเดียวกันกับโปรตีนอะมิโน2551และอีมูนพลังภูมิคุ้มกัน
สิ่งที่คิดค้นขึ้นทะเบียนกับสธ.ในนามบีเซลล์โลชั่นได้ผลกับผิวหน้า
ผิวกายใช้ได้กับผู้หญิงผู้ชายให้หล่อสวยหน้าใส ผิวเนียนนุ่มไร้สิว
ฝ้า ทนทานต่อผลกระทบจากแสงแดด ฟื้นฟูเซลล์ใหม่กว่า
                   ยังมีสารเติมแต่งเพิ่มประสิทธิภาพในน้ำมันทุกชนิดที่ใช้กับเครื่องยนต์อย่างได้ผลดีเกินคาดทั้งหม…

การผลิตข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดหวานนับว่าเป็นพืชผักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศอีกชนิดหนึ่งที่สามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศตลอดทั้งปี เป็นพืชที่มีอายุสั้น ทำการดูแลรักษาง่าย ให้ผลผลิตและผลตอบแทนค่อนข้างสูง อีกทั้งใช้สารเคมีน้อย การเพิ่มคุณภาพและเพิ่มผลผลิตนั้นสามารถทำได้โดยใช้พันธุ์และวิธีการผลิตที่เหมาะสม จึงเป็นพืชที่เหมาะสำหรับเกษตรกรในชนบท
          เพราะสามารถจำหน่ายได้ทั้งในตลาดท้องถิ่น นำส่งโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปได้ จึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรสนใจปลูกข้าว
โพดหวานกันมากขึ้น ในแต่ละวันมีการบริโภคและใช้ผลิตภัณฑ์ที่
ได้จากข้าวโพดหวานเป็นจำนวนมาก ทั้งในรูปแบบของการบริโภค
ฝักสด และการแปรรูปต่างๆ เช่น ข้าวโพดบรรจุกระป๋อง (whole
kernel) ข้าวโพดครีม (cream-style corn) และบรรจุทั้งฝักใน
ถุงสูญญากาศ (corn on corb) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการนำลำต้น ใบ เปลือก และฝักเสียของข้าวโพดฝักสดไปใช้ในอุตสาหกรรมเลี้ยงโคนมกันอย่างแพร่หลาย หรือไถกลบเพื่อเป็น
ปุ๋ยพืชสด
            ข้าวโพดหวานได้มีบทบาทและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจดังนั้นในการปลูกข้าวโพดหวานเพื่อให้ได้คุณภาพสูง
และมีคุณภาพดี ทำให้ขายได้ราคาและเป็นท…