ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2016

Smart ,มหัศจรรย์ชีวภาพ ,แนวร่วมพัฒนา ,เพิ่มผลผลิตการเกษตรเพื่อสุขภาพ,สื่อมวลชนสายวิจัย

เวลาไม่ต่ำกว่า5ปีผมอยู่ในภาคการเกษตรมาไม่ต่ำกว่า30ปีได้มีการทำงานอย่างต่อเนื่องได้เขียนหนังสือ ทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำได้รับรองจากกรมวิชาการเกษตร ทำเอทีดีอะมิโน ต่อมาได้วิจัยร่วมภาครัฐการใช้อะมิโนโปรตีนเพิ่มผลผลิตยางพารา และทำงานวิจัยที่ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน สารเสริมอะมิโนในนาข้าวและข้าวหอมมะลิ จนถึงปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาให้กับฟาร์มเมล่อน ฟาร์มไฮโดรโปนิกส์ มูลนิธิทำเกษตรอินทรีย์ และแปรรูปอาหารปลอดภัยเช่นน้ำนมข้าวโพด ผักส่งห้างอย่างมั่นคงยินดีช่วยเป็นที่ปรึกษาให้ทุกท่านที่สนใจหรือมีปัญหาน้ำเสียดินเสียผลผลิตตกต่ำ มาที่ Line id 0853265564 FB:Gon Sukkasem

ผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดภัยอย่างไรสู้ผักอินทรีย์ไม่ได้

สรุปความคิดเห็นการเปรียบเทียบผักที่ทำระบบการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์กับผักที่ทำระบบการแบบการเกษตรอินทรีย์ ตามที่ความจริงในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะนิยมผักสลัดจากการปลูกแบบระบบไฮโดรโปนิกส์ก็ตาม แต่ทว่าราคาผักที่ดีที่สุดนั้นกลายมาเป็นผักอินทรีย์ที่ปลูกบนดิน ไม่ใช้สารสังเคราะห์ใดๆทุกขั้นตอน เพื่อให้ความรู้นี้กับเกษตรกรที่กำลังหาข้อมูลอยู่ว่าจะทำการปลูกผักแบบไหนดี เพื่อเสริมให้อีกเสียงละกันว่าควรทำการปลูกผักแบบการเกษตรอินทรีย์ดีที่สุดแล้ว แต่อย่างไรก็ตามควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นเกษตรตำบล อำภอ จังหวัด หรือสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร ที่จังหวัดของท่านดูอีกครั้งจะได้ข้อแนะนำที่ถูกต้อง

หัวใจสำคัญของดินที่ปลูกพืชไม่ได้ผลดี

ดินในประเทศไทยนั้นแทบจะไม่ขาดธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชเพียงแต่ไม่มีสิ่งที่ทำให้ดินปล่อยธาตุอาหารมาให้พืชได้ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ ผมจะใช้การเขียนให้ง่ายต่อความเข้าใจของเกษตรกรทั่วไปคือ ดินไม่มีชีวิตนั่นเอง สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กไม่สามารถอยู่อาศัยได้เนื่องจากขาดความเหมาะสมที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์นั่นเองวิธีฟื้นฟูสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจึงเสมือนทำให้หัวใจของดินทำงานปกติเหมือนเดิมกลับมามีชีวิตอีกครั้งนี่คือวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพียงวิธีเดียวที่จะไม่สิ้นเปลืองซื้อหาวัสดุที่มีราคาแพงและยังไม่ได้ผลรวดเร็วทันต่อความจำเป็นของพืชที่จะสร้างผลกำไรต่อไป

เชี่ยวชาญด้านการเกษตรคือใคร

เด็กเล็กเด็กน้อยบ้านเรารู้จักการเกษตรเป็นอย่างดีเพราะคนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำเกษตรความเชี่ยวชาญยังน้อยไปสำหรับคนไทยด้านการเกษตรแต่ทำไมยังไม่สามารถพึ่งตนเองได้ดูจากผลผลิตต่อไร่ยังต่ำกว่าเพื่อนบ้านหรือดูจากความเดือดร้อนราคาตกต่ำเอาภาระไปไว้กับคนกลุ่มเล็กที่ไม่เข้าใจการเกษตรดีพอเช่นกลุ่มนักบริหารชาติทุกฝ่าย จริงๆแล้วเกษตรกรไทยเก่งหรือเปล่าเชี่ยวชาญแบบไหนจึงเกิดเหตุการณ์ซ้ำซากไม่จบสิ้น ผู้ใหญ่บางท่านพูดออกมาจากปากเต็มๆว่าเจ้าหน้าที่นักวิชาการไม่เก่งเท่าเกษตรกรคงเคยได้ยินในรายการทีวีนะครับที่ยกมาเขียนให้อ่านเพื่อช่วยกันหาคนเชี่ยวชาญการเกษตรว่าคือใคร การทำการเกษตรมีปัจจัยที่สำคัญมีกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่กำไว้ในมือคือพันธุ์ อาหาร ยา มีราคาแพงทำให้ต้นทุนสูงส่วนปุ๋ย ยา เกษตรกรรู้จักแต่มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญเกษตรกรไม่รู้จักคือทำให้ได้คุณภาพที่มีราคาดีเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายในตลาดในและต่างประเทศ เขียนมาถึงจุดนี้คงพอมองเห็นแล้วนะครับว่าความเชี่ยวชาญนั้นควรเริ่มตั้งแต่วางแผนปลูก เก็บเกี่ยว แปรรูป เพิ่มมูลค่า ตามลำดับเลยนะครับจึงถือได้ว่าเชี่ยวชาญอย่างแท้จริงฝากคนรุ่นใหม่ช่วยให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรของ…

เมล่อนหรือแคนตาลูป แตงยอดนิยมราคาแพงปลูกไม่ง่ายแต่เราทำได้ดีมีคุณภาพดี

เมล่อน หรือแคนตาลูป มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศอินเดีย ได้นำมาปลูกที่เมืองแคนตาลูปใกล้กรุงโรมประเทศอิตาลี จึงใช้ชื่อตามเมืองที่ปลูก แคนตาลูปมาเผยแพร่ในเมืองไทยตั้งแต่ปี2478 ปลูกที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ไม่ได้ผลเนื่องจากเกิดโรคยุบตาย ต่อมา
ประมาณปี2493-2499 ได้นำมาปลูกที่เกษตรกลางบางเขน(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)ได้ผลดี มีชื่อสายพันธุ์ว่าริโอโกลด์ นำมา
จากอเมริกาหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาการปลูกหลายวิธีเช่นในโรงเรือนระบบปิดแบ่งเป็นแบบไฮโดรโปนิกส์และแบบใช้ดิน ส่วน
สายพันธุ์ได้รับการพัฒนาในประเทศญี่ปุ่น จีน อเมริกา แต่โดยง่ายต่อการเลือกบริโภคเราก็สามารถเลือกตามสีของเนื้อของเมล่อน
เช่น สีเขียว สีส้ม หรือ ลักษณะผิวตาข่ายก็คงไม่ยากต่อการคัดเลือกซื้อมารับประทาน อย่างไรก็ดีมันก็ไม่ง่ายต่อการทำเป็นจำนวน
มากให้ประสบความสำเร็จเนื่องจากพบว่าเกษตรกรที่ปลูกไปประมาณ3ครั้งจะเริ่มเป็นโรคยุบตายทำให้ผู้ส่งเสริมลดลงค่อยๆหายไป
โรคที่พบบ่อย-โรคเหี่ยว-เน่าคอดิน-แอนแทรกโนส-ราต่างๆ-เพลี้ยไฟ วันนี้เราได้ผลการทดลองปลูกเมล่อนจากการใช้สารโปรตีน
พิเศษจากงานวิจัย มก.ของกร สุขเกษม FB:Gon Sukkasem LINE ID g0853265564 www.gonsukk…

ข้าวโพดหวาน Sweet corn รูปแบบการปลูกโดยใช้สารเพิ่มผลผลิตงานวิจัยสารธรรมชาติ

ข้าวโพดหวานอยู่ในตระกูล Gramineaeตระกูลเดียวกับหญ้าหรือข้าว ปลูกได้ตลอดทั้งปีเหมือนพืชผักทั่วไป ทำเงินสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานอย่างมากเพราะสามารถแปรรูปได้หลากหลายรูปลักษณ์เป็นสินค้าภาคการเกษตรที่ชาวต่าง
ประเทศเช่น ญี่ปุ่น เกาหลี จีน กลุ่มประเทศแถบยุโรป ด้วยวิธีการปลูกแบบพิถีพิถัน ทำแบบประณีต ด้วยปัจจัยที่เหมาะสมที่ให้ผล
ผลิตสูงที่สุดเช่นดิน น้ำ อุณหภูมิ แสงแดด อื่นๆของประเทศไทยไม่ค่อยแตกต่างกันมากนักส่วนใหญ่ความหวานจะมีค่าเท่ากับ
15บริกซ์ ซึ่งงานวิจัยสารเพิ่มผลผลิต มก.เป็นอีกรูปแบบทางเลือกหนึ่งน่าจะสามารถทำประโยชน์แก่เกษตรด้านการเพิ่มผลผลิต
สร้างคุณภาพความหวานให้สูถึง18.5-19บริกซ์ได้จริงในทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยต่อไป

การยอมรับจากการใช้PARDในสวนยางพาราของชาวสุราษฎร์ธานี

คุณทนงศักดิ์ ส่งแจ่ม ได้โทรมาคุยกันช่วงค่ำวันที่16กุมภาพันธ์2559หลังจากที่เคยใช้สารเพิ่มผลผลิตจากงานวิจัยที่ผมแนะนำแก่เกษตรกรทั่วไปเหมือนกัน แกสรุปให้ฟังว่าใช้ดีได้ผลจริงโดยการนำไปผสมดินแดงที่ใช้ทาหน้ายางทาทุกอาทิตย์ทำให้น้ำยางมาก
น้ำยางแห้งสูงจาก30%มาเป็น44%สร้างประโยชน์ให้เกษตรกรได้จริง แกก็ถามอีกว่าจะสู้หญ้าได้ไหมที่เขาออกข่าวมาผมตอบไปว่า
น้ำยางที่ได้จากต้นยางพาราHevea Brazilliensis มีแหล่งกำเนิดมาจากลุ่มน้ำอเมซอน ในอเมริกาใต้ใช้ทำประโยชน์มานานเพราะ
คุณภาพดี เป็นที่นิยมส่วนหญ้าให้น้ำยางที่เขาออกข่าวนั้นคงมาแทนที่ไม่ได้คุณภาพน่าจะไม่ดีเหมือนน้ำยางพาราแน่นอนเอาไปทำ
ถนนทำให้รถวิ่งนิ่มไม่ได้ยินเสียงล้อยางดังเหมือนถนนทั่วไป ผมได้คำยืนยันจากคุณทนงศักดิ์แกวิ่งผ่านถนนที่ทำด้วยน้ำยางพารา
และยังมีหมอนยางพาราขายกันเพิ่มขึ้น ผมกำลังจะบอกว่าทางออกได้เริ่มขึ้นเพื่อแก้ไขราคาน้ำยางตกต่ำ สุดท้ายแกถามหางานผม
อีกตัวคืออีมูนเพื่อจะนำไปให้คุณแม่ของแกช่วยลดโรคเบาหวาน งานของผมอยู่เคียงข้างเกษตรกรไทยเริ่มที่อาชีพรวมถึงสุขภาพ
อีกด้วยเพื่อช่วยรักษาสุขภาพขั้นพื้นฐาน สรุปการพูดคุยวันนี้คุณทนงศักดิ์ ส่งแจ่ม ได…

เทคโนโลยีการเกษตรก้าวไปหลายขั้นเหนือชั้นกว่าเดิม

ระบบการผลิตแบบดั้งเดิมทั่วโลกต้องหันมามองรูปแบบ วิธีการง่ายต่อการปฏิบัติแต่มันได้ผลจริงปัญหาน้อยไม่หลงทางได้แก่ที่แสนจะน่าทึ่งจากฝีมือคนไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นงานวิจัยใช้เพื่อสร้างประโยชน์แก่เกษตรกรไทยติดต่อรายละเอียดมาที่ไอดี0853265564โดยเฉพาะระบบการเกษตรอินทรีย์ ไฮโดรโปนิกส์ ปลูกพืชส่งขายบนห้างเพื่อการแข่งขันด้านรสชาติ คุณภาพดี ตลอดจนพืชเศรษฐกิจที่มีปัญหาโรคแมลงทำให้ผลผลิตตกต่ำ ต้นทุนสูง เช่นโรคราสนิม เพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดด
หนอนต่างๆอ ปัญหาอื่นๆจะหมดไป

ข้าวโพดอินทรี2 หวานน้อยราสนิมแก้วมังกร หน้ายางตาย ข้าวหอมมะลิผลผลิตตกต่ำปาล์มน้ำมันไม่ดก

ผลงานทำกันจริงจังกับเกษตรกรโดยตรงจบปัญหาที่เป็นหัวข้อได้จริงสนใจติดต่อทางไอดี0854265564

เพิ่มความหวานในไร่ข้าวโพดหวาน

วันนี้ผลการทดลลองใช้โปรตีนพิเศษที่เป็นงานที่ทดลองในแปลงข้าวโพดมา2ฤดูการผลิตเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งที่สามารถเพิ่มความหวานได้มากกว่าเดิมถึง25-60%ในระบบการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่149ไร่เมื่อเทียบดูจากงานวิจัยทั่วประเทศแล้วความหวาน18.5บริกซ์ขึ้นไปนั้นมีงานวิจัยรายงาน14,15,16ตามลักษณะพันธุ์ข้าวโพดหวานอินทรี2 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรถึงผู้บริโภคเพราะข้าวโพดหวานจะอร่อยมากขึ้น คงสภาพได้นานไม่เสียง่ายเหมือนทั่วไป ดีต่อสุขภาพไม่ต้องเติมน้ำตาลซึ่งทำให้สุขภาพดีไม่อ้วนง่าย เป็นการสร้างมาตรฐานพิเศษให้แก่ประเทศของเราต่อไป กร สุขเกษม มก.บางเขน

ข่าวดีของคนไทยทุกคนวิธีดูแลสุขภาพคนปกติถึงผู้ป่วยอาการหนัก

เนื้อหานี้เขียนขึ้นมาเพื่อประโยชน์ต่อคนทุกคนที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยทราบความคืบหน้าในมุมเล็กๆของนักคิดค้นสารพิเศษขึ้นมาเพื่อช่วยดูแลตนเองขั้นพื้นฐานหรือมีภาวะเป็นโรคร้ายที่รักษาไม่หายจากการแพทย์แผนโบราณและแผนปัจจุบันบางครั้งเกิดภาวะมืดมนจนหนทางไม่เกิดกับใครจะไม่ทราบถึงความทุกข์ที่กัดกร่อนจิตใจจนเกิดความเครียดถึงขั้นล้มป่วยตามกันในครอบครัวผมขอเล่าจากใจจริงไม่ใช่วรรณกรรมแต่เป็นวิทยาศาสตร์ของจริง สารพิเศษบางคนเรียกสารมหัศจรรย์ที่ผมเคยเขียนหนังสือไม่ได้รับผลตอบแทนแม้แต่บาทเดียว สารนี้ประกอบไปด้วยโปรตีน อะมิโนแอซิค สารสำคัญอีกหลายชนิดมันเป็นสูตรที่ได้รับการคัดเลือกพัฒนามาไม่ต่ำกว่า20กว่าปีผลการตรวจวิเคราะห์ว่าปลอดภัยได้ผลดีในการทำให้คุณภาพเลือดมีระดับดีที่สุดทุกค่าที่กำหนดมีผลทำให้เซลล์ใหม่เกิดจำนวนมากต่อเนื่องขนาดใกล้เคียงกันสม่ำเสมอในเนื้อเยื้อ กล้ามเนื้อต่างๆรวมไปถึงการไหลเวียนของเลือดที่สามารถพกพาเอาสารอาหารที่มีประโยชน์ไปซ่อมแซมและพาเลือดเสียเข้ามาบำบัดฟอกอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสู่ระบบอันพิเศษของร่างกาย ซ่อมแซมเซลล์ทุกเซลล์ทุกตำแหน่งทุกอวัยวะในร่างกายรวมไปถึงส่วนที่เป็นน้ำ โดยเฉพาะน้ำเห…