ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ความเชื่อหรือความจริงทำให้เกษตรกรมั่นคง

    หลังจากวันสุดท้ายของปีใหม่ไทยก็ต้องรีบเตรียมตัวไปทำงานตามหน้าที่ อาชีพของคนทั้งประเทศราวร้อยละ40เป็นอาชีพเกษตร
ทำไร่ นา สวน บ่อเลี้ยงกุ้งปลา เลี้ยงสัตว์เล็ก ใหญ่ ปีก เป็นต้น เอาเท่าที่นึกได้แบบไม่เป็นทางการ ผมจะใช้วิธีการเขียนแบบบ้านๆที่
เข้าใจง่ายไม่เกร็ง ความน่าเชื่อถือเป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในสายงาน ที่ผมได้รับผิดชอบอยู่ มุมมองเกษตรบ้านเราก็มองได้หลายแบบ
ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้มองระดับรมต.มองก็ดูทั้งประเทศด้านเศรษฐกิจเงินหมุนเวียน มองแบบพ่อมองลูกก็ให้ยึดหลักความสุขเป็นหลัก
ไม่ต้องรีบรวยไปไหน พอมีพอกินไม่ลำบากก็พอไม่ต้องแข่งขันกับใครอยู่ด้วยแนวคิดที่หลากหลายผสมผสาน เอาไงดีครับจะเลือก
ทางไหนดีรวยกับพอมี ก็แล้วแต่ท่านอีกนั่นแหละที่เป็นผู้เลือก ความเชื่อมีทั้งคุณและโทษอยู่ในตัวเอง ถ้าใครตกอยู่สภาพเชื่อคนตา
บอดคลำช้างก็ลำบากหน่อยยังขาดหลัก วิธีที่ถูกต้อง คนเหล่านี้ตั้งตัวเป็นผู้รู้ทั้งๆที่ยังมืดแปดด้านกับปัญหาที่ทยอยเข้ามาทำความเสียหายให้กับเกษตรกรไทยมาช้านาน มีวิธีแก้ตัวไปปีต่อปี ส่วนเกษตรกรเองความรู้ที่ถูกต้องก็ไม่เชื่อไปเชื่อในสิ่งที่ตรงข้ามความ
จริง ความเชื่อกับความจริงจึงเป็นสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญในวันนี้เช่นบางคนเชื่ออะไรที่เกินไปมีโอกาสพลาดได้ กว่าจะรู้เสียเวลาไป
เป็นปี หรือฤดูกาลผลิต นั่นหมายถึงรายได้ของครอบครัวหายไป ยกตัวอย่างการปลูกพืชใส่ปุ๋ยมากแมลงระบาดฉีดยาเคมีกำจัดพืช
ได้รับผลกระทบเป็นโรคฉีดยากำจัดโรคผลผลิตร่วงเสียหายฉีดฮอร์โมนเพื่อไม่ให้ร่วงพืชก็แตกใบอ่อนหรือหยุดการเจริญเติบโตไป
ยกตัวอย่างบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำใส่ปูนมากสัตว์น้ำปล่อยไปตายไม่ติด ใส่ปุ๋ยมากน้ำก็เขียวเกินไป ใส่เคมีลดสาหร่ายน้ำก็ดำเน่าเสีย
สัตว์น้ำเกิดโรคใส่ยาเคมีช่วยสุดท้ายก็ช่วยอะไรไม่ได้ ปัญหาบางส่วนที่เขียนมานี้เกิดขึ้นเท่าที่ผมเห็นมากว่า30ปี ซ้ำๆอย่างนี้มาทุก
ปี ผมเรียนเกษตรมาตลอดจนถึงปริญญาเอก ทำสวน พืชไร่ สวนยางพาราเริ่มจาก80ไร่จนมาเกือบ2,000ไร่ของครอบครัว/ส่วนตัว
จนมาเป็นนักจัยอิสระ สมาชิกสมาคมนักวิจัย ได้คิดค้นสารที่ทำให้ปัญหาทางการเกษตรน้อยลงได้สำเร็จ เพียงตัวเดียวใช้ง่ายปลอด
ภัยเป็นที่ยอมรับกลุ่มฟาร์มไฮโดรโปนิกส์ ข้าวโพดหวาน ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ บ่อกุ้ง บ่อปลา หอยแครง ให้ปุ๋ยน้อย ให้อาหารน้อย
ก็ได้กำไรผลตอบแทน3เท่าขึ้นไปมันช่วยลดความเสี่ยงได้ดีมากในการทำเกษตรขณะนี้ต่างประเทศเพื่อบ้านเริ่มมีการทดสอบเห็น
ผลแล้วเช่น ลาว อินเดีย อินโด พม่า เขมร เวียดนามฯจึงแจ้งคนไทยด้วยกันทราบก่อนอยากให้เรารวยก่อนที่ชาติอื่นจะมารู้เห็นมาก
ไปกว่านี้ผมก็รักชาติครับ แต่คนทั้งโลกควรมีอาหารดีๆจากภาคการเกษตร เราจำเป็นต้องแบ่งปันกัน ผมไม่หลอกตัวเอง หรือผู้อื่น
โฆษณาชวนเชื่อเพื่อประโยชน์ตัวเองแต่จุดมุ่งหมายของผมคือส่งเสริมการผลิตอาหารทางภาคการเกษตรให้ปลอดภัยต่อคนทั่วไป
สร้างประโยชน์ให้เกษตรกรไทยเท่าที่ทำได้ ทำให้มีกำไรตลอดไป วันนี้รู้สึกเขียนเรื่องหนักไปหน่อยคงจะเกี่ยวกับชีวิตผมทำงาน
ตลอดนั่นเอง เอาละครับมีอะไรที่ผมช่วยแนะนำได้ก็ยินดีมากเข้ามาที่ LINE ID 0853265564 , FB : Gon Sukkasem

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

บทบาทของโปรตีน อะมิโน R&D 2551

บทบาทของโปรตีน อะมิโน R&D 2551 ในการลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต             ต้องยอมรับความจริงว่าประเทศไทยมีการใช้ “หัวเชื้อจุลินทรีย์”ในการเกษตรมากขึ้น  เพราะเชื่อว่ามันเป็นกลไกสำคัญในการปรับปรุงบำรุงดินดีขึ้นลดการใช้ปุ๋ยเคมี             แต่หัวเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดยังไม่ได้รับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพหรือได้ใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายจากกรมวิชาการเกษตร             ด้วยเหตุนี้ อาจารย์กร  สุขเกษม  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ได้คิดค้นและวิจัยโดยสกัดหน่วยเล็กสุดของโปรตีนจากผลิตภัณฑ์ผึ้งในรูปแบบของ “พอลิเปปไทด์พับซ้อนอัดแน่น”ซึ่งมีโมแลกุลที่มีพลังประจุไฟฟ้าหลายกลุ่มมีความสำคัญที่สุดต่อเซลล์สิ่งมีชีวิตและมีคุณสมบัติการทำละลายทางกายภาพ     และ ฟิสิกส์ของแร่ธาตุในดินและน้ำ             เป็นเวลากว่า 4 ปีในการวิจัยและทดสอบหัวเชื้อจุลินทรีย์โปรตีนอะมิโนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่าง ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา เป็นต้น นายพิเชษฐ  ไชยพาณิชย์ ผ.อ ยืนยันว่าให้ผลผลิตยางมากที่สุดนอกจากนี้สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรฯบางเขนได้ทดสอบแล้วพบว่ามีโปรตีน 13.33% ของน้ำหนักและจุลินทรีย์อะมิโนโปรตีน…

วิธีแก้ราสนิมของแก้วมังกรด้วย PARD2551 ได้ผลจากการใช้จริงในพื้นที่ทุกภาคมา 2-3 ปี

โรคเชื้อราสนิม ที่เกิดกับแก้วมังกร
           มีลักษณะคล้ายกับ โรคในมะนาว เป็นโรคที่แก้ไม่หายด้วยสารเคมี จากการพยายามมานานของเกษตรกรและมีราคาแพง จึงทำให้เป็นปัญหาต่อการผลิตแก้วมังกรในประเทศ ซึ่งมีความต้องการของตลาดสุขภาพสูงและขายได้ราคาดีเป็นโอกาสที่เกษตรจะสร้างรายได้ในครัวเรือนได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง           โรคนี้เรียกว่า โรคลำต้นจุดสีน้ำตาล เชื้อสาเหตุโรคเกิดจากเชื้อรา Dothiorella sp.พบว่าระบาดหลายระดับทั่วทุกภาคของประเทศประเทศ
อาการของโรค
          ลักษณะอาการจะพบในบริเวณกิ่งอ่อนและผลอ่อนเป็นจุดสีเหลือง จากนั้นจะเกิดเป็นตุ่มจุดนูนเล็กสีน้ำตาลคล้ายสนิม และคล้ายแผลขนาดใหญ่คล้ายรอยปื้นไหม้ ถ้าเกิดที่ผลทำให้ผลเสียหายเป็นตำหนิ ทำให้ราคาและคุณภาพต่ำ
แนวทางการแก้ไข
          ลดการใช้ปุ๋ยเคมี คอก มากเกินไป ทำให้ต้นอ่อนแอต่อโรค โดยเฉพาะปุ๋ยยูเรีย และปุ๋ยคอก หมักที่ไม่สมบูรณ์ใส่ให้น้อยที่สุดเท่าที่ต้นไม่ขาดธาตุอาหารก็เพียงพอ
          ใช้สารสูตรโปรตีนพิเศษเฉพาะ PARD ฉีดพ่นต้นทุก 7-15 วัน และให้ฉีดลงดินด้วยเปลี่ยนรูปแหล่งหลบซ่อนของเชื้อที่อาศัยในดิน ถ้ายังไม่หายมากเป็นที่น่าพอใจก็เพิ่มเวลา…

สวนทุเรียนน้องใหม่อายุ1ปี4เดือนที่สุราษฎร์เกิดใบเหลืองร่วง

ผลไม้ที่คนต่างประเทศแย่งคนไทยบริโภคยุคนี้จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นั่นคือผลทุเรียน โดยเฉพาะชาวจีนเข้ามาทำเป็นธุรกิจถึงถิ่น
ปลูกกันเลย ยังมีชาวฮ่องกง ญี่ปุ่น ยุโรป ฯรู้จักรับประทานเพราะชื่นชอบรสชาติกันอย่างดี ด้วยเหตุนี้เกษตรกรผู้ปลูกสวนยางพารา
ที่ราคาตกต่ำหันมาปลูกทุเรียนกันมากขึ้นทุกวัน แต่การสร้างสวนใหม่นั้นก็พบปัญหานานาประการ การทำเกษตรนั้นส่วนมากในบ้าน
เราส่วนใหญ่เกษตรกรทำกันไปโดยประมาณไม่แน่นอน บอกต่อกันแนะนำไปตามเขาว่ามาจึงพบปัญหาใหม่ๆเข้ามาให้แก้ไขกันอยู่
เสมอก็เป็นอย่างนี้แหละ แต่บางคนที่จริงจังในการทำนั้นไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยหาวิธีการใหม่ๆมาทดลองแต่ก็ไม่พ้นปัญหาอยู่ดี มีคนบอก
ใช้สารเคมีดินเสียจึงไปเอาขี้วัวมาใส่ต้นละกระสอบ ผลการใช้ทำให้ใบร่วงเหลืองทั้งสวนนี่แหละครับ บันทึกผู้สอบถามแต่ละวันเก็บ
ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปไว้แต่ช่วยแนะนำไปแล้วให้ใส่ทีละเล็กละน้อยก็ดีขึ้น