ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2016

กุ้งขาวในเขตสุพรรณบุรีได้100ตัวต่อกิโลกรัมถือว่าเก่ง

พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีส่วนใหญ่ทำนาข้าวเป็นอาชีพหลักแต่เกษตรกรประสบปัญหาราคาข้าวไม่ค่อยสูงนักทำให้ไม่คุ้มต่อการลงทุนจึงหันมาหาตัวเลือกใหม่คือการเลี้ยงกุ้งความเค็มต่ำ
โดยใช้สายพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม บางแห่งก็เลี้ยงผสมกุ้งก้ามกรามซึ่งให้ผลดีกว่าเลี้ยงกุ้งขาว
เพียงอย่างเดียว เป็นที่ทราบทั่วกันว่าขนาดที่เกษตรกรสามารถทำได้คือมากกว่า100ตัวต่อกิโล
นับว่าดีแล้วแต่เกษตรกรก็มีความหวังว่าจะได้ขนาดที่ใหญ่กว่านี้คือน้อยกว่า100ตัวต่อกิโลกรัม
ทางทีมงานจึงได้หาวิธีทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารPARDซึ่งเป็นสารที่ได้มาจาก
แหล่งธรรมชาติ100%ต่อยอดมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคัดเลือกเกษตรกรที่เลี้ยง
กุ้งขาวที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เท่ากับ60ไร่ โดยการให้เกษตรกรสาดพ่นบนผิวน้ำทุก3-5วันใน
อัตรา25-30ซีซีต่อ1ไร่ ผลการทดสอบจับกุ้งครั้งที่1และ2มีความแตกต่างไปในทางที่ดีขึ้นคือ
100กว่าตัวต่อกิโลกรัมและ60ตัวต่อกิโลกรัมตามลำดับ ผลการทดสอบครั้งที่3ในการเลี้ยงใน
ระบบทั่วไปเหมือนเดิมแต่ได้ขนาดที่ใหญ่มากขึ้นถึง35ตัวต่อกิโลกรัม สามารถทำให้เกษตรกร
มีกำไรเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นที่น่าพอใจ รูปแบบการเลี้ยงกุ้งด้วยวิธีนี้จึ…

ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพด้วยอีมูนวันละ20-40บาท

จากการที่ได้ตั้งราคาอีมูนไปขวดละ800บาทนั้นเพราะต้นทุนวัตถุดิบสูงถึง2,500-3,000บ.นำมาสกัดก็ไม่ได้ทั้งหมดส่วนหนึ่งถูกแยกออกไปมีค่าใช้
จ่ายในการดำเนินการ ระหว่างผลิตก่อนบรรจุนำมาผ่านความร้อนคัดเลือกอีก
1ขั้นตอนให้ปลอดจากเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ ผลิตภัณฑ์อีมูนได้รับการคิดค้น
พัฒนามากว่า30ปี โดยผู้วิจัยมีความเข้าใจหลักธรรมชาติเป็นอย่างดีผ่านการ
เรียนมาจากวิชาที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติหลายแขนงทางวิทยาศาสตร์สูตรดี
ที่สุดจึงนำมาทดลองกับตนเองจนมั่นใจและยังนำไปใช้ผู้ป่วยเป็นโรคนิ่วใน
ถุงน้ำดีกับแม่ตนเองจนหายไม่ต้องผ่าส่วนน้าน้องของแม่เป็นโรคเบาหวาน
ขาบวมหมอผ่าให้ยุบก็ไม่หายจึงให้กลับมาบ้านรอการผ่าตัดทิ้งหลังใช้อีมูน
ผสมน้ำ20หยดต่อน้ำ1แก้วกินด้วยทาบริเวณแผล อาการบวมก็ยุบเป็นปรกติ
ในเวลา2เดือนปัจจุบันหายขาด พี่ชายของผู้คิดค้นความดันสูงพูดไม่เป็นคำ
ความรู้สึกด้านชาปัจจุบันเป็นปรกติ บรรดาสาวๆที่เสริมจมูกอักเสบบวมมีกลิ่น
หลังใช้หายดีปรกติหน้ากระชับขึ้นเมื่อนำไปทาร่วมกับครีมบำรุงผิวหน้าผิวกาย
หรือผสมน้ำทาก็ได้ผลดีเช่นกันคนที่ไม่ค่อยแข็งแรง ไม่มีแรงหรือใบหน้าโทรม
ในประเทศและอเมริกามีผู้ได้ผลจากการใช…

E+moon ; Healthy of immune system.

Price = 25.99 USD.

แก้วมังกร Dragon fruit ดอกบานกลางคืน

แก้วมังกรเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายว่าเป็นผลไม้สุขภาพ จะไม่เขียนถึงวงจรชีวิตแต่จะเล่าเรื่องจริงในการดูแลรักษาสวน
แก้วมังกรจากเกษตรกรผู้ปลูกแก้วมังกรหลายรายมาสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติที่น่าจะทำให้เกษตรกรรายอื่นที่เป็นปัญหาใหญ่
ทำให้ขาดทุนถึงเลิกปลูกไปกลับมา พิจารณาใหม่อีกครั้งซึ่งรายได้จากการปลูกแก้วมังกรนั้นสามารถสร้างรายได้ค่อนข้างสูง
เพราะสามารถเก็บเกี่ยวได้ประมาณ4เดือนเป็นข้อได้เปรียบในเชิงตลาดสามารถนำรายได้สู่ครอบครัวจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันกาล เกษตรกรผู้ปลูกแก้วมังกรพบปัญหาโรคทำลายจนทำความเสียหายระดับรุนแรงกระจายทั่วประเทศเกษตรกรได้
รับความเสียหายจำนวนมาก สรุปคำตอบจากกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกแก้วมังกรว่าใช้เคมีในท้องตลาดหลายชนิดผลการ
ใช้เพื่อแก้ปัญหาโรค อาการไม่หายกลับมาระบาดหลังบริเวณพื้นที่แผลแห้งยุบไปด้วยฤทธิ์ของยาเคมี ทำให้หมดทางเลือก
จึงหันมาทดลองใช้สารธรรมชาติจากงานวิจัย มก. เป็นสารที่มีโปรตีน6%อะมิโนแอซิค20ชนิดรวม6,000มิลลิกรัมเพื่อฟื้นฟู
สภาพต้นให้แข็งแรงเกิดภูมิต้านทานโรค ต้นสามารถรักษาตัวเองได้ ยังสามารถออกดอกให้ผลผลิตจำนวนมากกว่าเดิม
      พื้นที่ทดลองใช้สาร…

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกแก้วมังกรอินทรีย์ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

สถานที่ สวนคุณมะลิแก้วมังกร ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์
วันที่ 8 พฤษภาคม 2559
        การหารือร่วมกันระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกแก้วมังกรและนักวิจัย เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาราสนิมและโรคแอนแทรกโนส ซึ่งได้เป็นต้นเหตุทำให้ผลผลิตแก้วมังกรตกต่ำถึงขั้นรุนแรงจำเป็นต้องเลิกปลูกใน
ที่สุด เหมือนกับญาติพี่น้องที่จันทบุรีที่ได้ขาดรายได้จากการปลูกแก้วมังกรเป็นจำนวนมากจากสาเหตุ
การเกิดโรคราสนิม แอนแทรกโนส ลักษณะการทำลายต้นแก้วมังกร เป็นแผลสีน้ำตาลจุดนูน ระบาดเร็ว
ทั้งต้น กิ่ง(ใบและลำต้น)เน่าไม่สามารถออกดอก ผลได้หรือทำลายผลจนไม่สามารถขายได้ทำให้ขาด
ทุน เลิกการปลูกในที่สุด แนวทางการแก้ไขได้อย่างแท้จริงแบ่งเป็น2ขั้นตอนคือ 1.ตัดกิ่งที่เป็นโรค
2.ฉีดพ่นสารโปรตีนอะมิโนRDกระตุ้นบำรุงให้เกิดกิ่งใหม่ตาดอกที่แข็งแรงสร้างสภาพระบบภูมิต้านทาน
        รูปแบบที่นำมาแก้ปัญหานี้มีที่มาจากงานวิจัย มก.รายชื่อเกษตรกรที่ยอมรับและนำไปปฏิบัตฺิได้แก่
1.คุณมะลิ ชมพู เจ้าของสถานที่ประชุม และนายชัยรัตน์ ชมพู มีจำนวน 650 หลักๆ3ต้น
2.ผู้ใหญ่สมคิด กิจประเสริฐ มีจำนวน 3,800 หลัก
3.ผู้ใหญ่สมคิด นาคแก้ว สังเกตการณ์
4.อภิชญา ชมพงษ์ เริ่มทำ ฟาร์มเมล…

กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งขาว ผสมก้ามกราม และทำนาข้าวรวม15ราย217ไร่

วันที่ 5 พฤษภาคม 2559
กร สุขเกษมและคณะ ได้รับการติดต่อไปปรับรูปแบบการเลี้ยงกุ้ง นาข้าว ให้เกษตรกร 15ราย รวมพื้นที่ใน
เขตสองพี่น้อง 217ไร่ ณ.บ้านของสุนทร สำเนียงใสเลขที่491 ม.1 ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
โดยการประสารงานของนายมนู ดอกไม้(อาหมี่)ผู้เข้าร่วมหารือการปรับรูปแบบการเลี้ยงกุ้งมีรายชื่อดังนี้
1.เติม เวชกาล ทำนา 40 ไร่ 2.สามารถ ดอกไม้ ทำนา 10 ไร่ 3.สุนทร สำเนียงใส กุ้งขาว+ก้ามกราม6ไร่
4. เชาว์ สุพรรณชาติ ก้ามกราม 7ไร่ 5. สมบูรณ์ ดอกไม้ ก้ามกราม 7ไร่ 6. สมศักดิ์ ขำสุวรรณ ปลานิล
กุ้งขาวบ่อ5ไร่ 2บ่อ 10ไร่ 7. กำพล เรืองเชื้อเหมือน กุ้งขาว+ก้ามกราม6ไร่3บ่อรวม18ไร่ 8.ไพบูลย์ ชมยินดี นาข้าว 30ไร่กุ้งขาว+ปลานิล5ไร่ 9.วิมล สำเนียงใส นาข้าว20ไร่กุ้งขาว5ไร่ 10.เข็มทอง ศาลาชัย
กุ้งขาว ปลานิล 32ไร่ 11.มนู ดอกไม้ กุ้งขาว3ไร่ 12.สมหมาย ดอกไม้ กุ้งขาว8ไร่ 13.พุ่มพวง ดอกไม้
กุ้งขาว2ไร่ 14.อาคม สมวัตร กุ้งกราม+กุ้งขาว 7ไร่ 15.ลิ้นจี่ สำเนียงใส ก้ามกราม+กุ้งขาว 7 ไร่
กุ้งขาวแวนนาไม Litopenaeus vanamai กุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii
จากการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมผสมกับกุ้งก้ามกราม ก…

เทคโนโลยีการเกษตรขั้นสูง ทำง่ายได้ผลราคาถูกเข้าถึงได้จริง

วันนี้เป็นวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2559
ที่ แนวร่วมเพิ่มผลผลิตเกษตรเพื่อสุขภาพ
เขียนโดย DR.GON(DRAGON)
          ความจริงกับความเชื่อบางอย่างไม่ตรงกันเราคงจะไปคู่กันอย่างนี้ตลอดกาล นั่นคือความจริงเรื่องหนึ่ง ภาคการเกษตรของไทยพัฒนามาได้เร็วในสายตาผม เนื่องจากคนรุ่นใหม่ที่ยึดเป็นอาชีพมาหลาย
ปีนั้นทำให้เกิดความชำนาญ มีเหตุผลตามหลักความจริงที่อยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ มากขึ้นโดย
เฉพาะ 2 ปีที่ผ่านมาเกษตรกรเข้าถึงข่าวสารการเกษตรที่ถูกต้อง เชิงลึกของนักวิชาการเกษตร นักวิจัย
นักวิจัยและพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ทั่วทุกจังหวัด
นับว่าความรู้ถูกแชร์ลงมาสู่โลกออนไลน์อย่างรวดเร็วเกิดการเรียนรู้แบบสำเร็จโดยมีการระดมสมองโดย
เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติ ประชากรกว่า 35ล้านคนที่เข้าถึงแหล่งความรู้เป็นเสมือนการแก้ปัญหาคนอ่าน
หนังสือน้อย หรือการศึกษาของเกษตรกรเพิ่มขึ้นจากเดิมแบบคาดไม่ถึง เนื่องจากงานที่ใช้ทักษะสูงนั้น
คนที่มาจากฟาร์มต่างๆจะทำได้ดี ส่วนด้านวิทยาศาสตร์ขั้นสูงแขนงต่างๆ ความรู้ความสามารถก็คงให้
ผู้ที่เรียนมาเป็นนักวิทยาศาสตร์ของรัฐ แต่นักวิทยาศาสตร์ม…