ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งขาว ผสมก้ามกราม และทำนาข้าวรวม15ราย217ไร่

     วันที่ 5 พฤษภาคม 2559
กร สุขเกษมและคณะ ได้รับการติดต่อไปปรับรูปแบบการเลี้ยงกุ้ง นาข้าว ให้เกษตรกร 15ราย รวมพื้นที่ใน
เขตสองพี่น้อง 217ไร่ ณ.บ้านของสุนทร สำเนียงใสเลขที่491 ม.1 ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
โดยการประสารงานของนายมนู ดอกไม้(อาหมี่)ผู้เข้าร่วมหารือการปรับรูปแบบการเลี้ยงกุ้งมีรายชื่อดังนี้
1.เติม เวชกาล ทำนา 40 ไร่ 2.สามารถ ดอกไม้ ทำนา 10 ไร่ 3.สุนทร สำเนียงใส กุ้งขาว+ก้ามกราม6ไร่
4. เชาว์ สุพรรณชาติ ก้ามกราม 7ไร่ 5. สมบูรณ์ ดอกไม้ ก้ามกราม 7ไร่ 6. สมศักดิ์ ขำสุวรรณ ปลานิล
กุ้งขาวบ่อ5ไร่ 2บ่อ 10ไร่ 7. กำพล เรืองเชื้อเหมือน กุ้งขาว+ก้ามกราม6ไร่3บ่อรวม18ไร่ 8.ไพบูลย์ ชมยินดี นาข้าว 30ไร่กุ้งขาว+ปลานิล5ไร่ 9.วิมล สำเนียงใส นาข้าว20ไร่กุ้งขาว5ไร่ 10.เข็มทอง ศาลาชัย
กุ้งขาว ปลานิล 32ไร่ 11.มนู ดอกไม้ กุ้งขาว3ไร่ 12.สมหมาย ดอกไม้ กุ้งขาว8ไร่ 13.พุ่มพวง ดอกไม้
กุ้งขาว2ไร่ 14.อาคม สมวัตร กุ้งกราม+กุ้งขาว 7ไร่ 15.ลิ้นจี่ สำเนียงใส ก้ามกราม+กุ้งขาว 7 ไร่
กุ้งขาวแวนนาไม Litopenaeus vanamai กุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii
จากการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมผสมกับกุ้งก้ามกราม กำลังเป็นที่นิยมเพราะได้ผลตอบแทนมากกว่าเลี้ยง
กุ้งขาวเพียงอย่างเดียว ระยะเวลาการเลี้ยงส่วนใหญ่ขนาดตัวไม่ถึง100ตัวต่อกิโลกรัมใครสามารถ
ทำได้ก็ถือว่าเป็นคนเก่งเนื่องจากกุ้ง120ต่อกิโลกรัมขึ้นไปส่วนใหญ่เกิดจากกุ้งลอยผิวน้ำอยู่ได้ไม่ถึง
70-120วัน เกษตรกรจึงเชิญไปเพื่อให้แนะนำวิธีการเลี้ยงกุ้งให้มีขนาด100ตัวต่อกิโลกรัมหรือมากกว่า
ตลอดจนสร้างสภาพให้กุ้งมีคุณภาพปลอดสารเคมี รวมไปถึงบ่อปลา นาข้าว อื่นๆ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

บทบาทของโปรตีน อะมิโน R&D 2551

บทบาทของโปรตีน อะมิโน R&D 2551 ในการลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต             ต้องยอมรับความจริงว่าประเทศไทยมีการใช้ “หัวเชื้อจุลินทรีย์”ในการเกษตรมากขึ้น  เพราะเชื่อว่ามันเป็นกลไกสำคัญในการปรับปรุงบำรุงดินดีขึ้นลดการใช้ปุ๋ยเคมี             แต่หัวเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดยังไม่ได้รับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพหรือได้ใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายจากกรมวิชาการเกษตร             ด้วยเหตุนี้ อาจารย์กร  สุขเกษม  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ได้คิดค้นและวิจัยโดยสกัดหน่วยเล็กสุดของโปรตีนจากผลิตภัณฑ์ผึ้งในรูปแบบของ “พอลิเปปไทด์พับซ้อนอัดแน่น”ซึ่งมีโมแลกุลที่มีพลังประจุไฟฟ้าหลายกลุ่มมีความสำคัญที่สุดต่อเซลล์สิ่งมีชีวิตและมีคุณสมบัติการทำละลายทางกายภาพ     และ ฟิสิกส์ของแร่ธาตุในดินและน้ำ             เป็นเวลากว่า 4 ปีในการวิจัยและทดสอบหัวเชื้อจุลินทรีย์โปรตีนอะมิโนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่าง ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา เป็นต้น นายพิเชษฐ  ไชยพาณิชย์ ผ.อ ยืนยันว่าให้ผลผลิตยางมากที่สุดนอกจากนี้สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรฯบางเขนได้ทดสอบแล้วพบว่ามีโปรตีน 13.33% ของน้ำหนักและจุลินทรีย์อะมิโนโปรตีน…

วิธีแก้ราสนิมของแก้วมังกรด้วย PARD2551 ได้ผลจากการใช้จริงในพื้นที่ทุกภาคมา 2-3 ปี

โรคเชื้อราสนิม ที่เกิดกับแก้วมังกร
           มีลักษณะคล้ายกับ โรคในมะนาว เป็นโรคที่แก้ไม่หายด้วยสารเคมี จากการพยายามมานานของเกษตรกรและมีราคาแพง จึงทำให้เป็นปัญหาต่อการผลิตแก้วมังกรในประเทศ ซึ่งมีความต้องการของตลาดสุขภาพสูงและขายได้ราคาดีเป็นโอกาสที่เกษตรจะสร้างรายได้ในครัวเรือนได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง           โรคนี้เรียกว่า โรคลำต้นจุดสีน้ำตาล เชื้อสาเหตุโรคเกิดจากเชื้อรา Dothiorella sp.พบว่าระบาดหลายระดับทั่วทุกภาคของประเทศประเทศ
อาการของโรค
          ลักษณะอาการจะพบในบริเวณกิ่งอ่อนและผลอ่อนเป็นจุดสีเหลือง จากนั้นจะเกิดเป็นตุ่มจุดนูนเล็กสีน้ำตาลคล้ายสนิม และคล้ายแผลขนาดใหญ่คล้ายรอยปื้นไหม้ ถ้าเกิดที่ผลทำให้ผลเสียหายเป็นตำหนิ ทำให้ราคาและคุณภาพต่ำ
แนวทางการแก้ไข
          ลดการใช้ปุ๋ยเคมี คอก มากเกินไป ทำให้ต้นอ่อนแอต่อโรค โดยเฉพาะปุ๋ยยูเรีย และปุ๋ยคอก หมักที่ไม่สมบูรณ์ใส่ให้น้อยที่สุดเท่าที่ต้นไม่ขาดธาตุอาหารก็เพียงพอ
          ใช้สารสูตรโปรตีนพิเศษเฉพาะ PARD ฉีดพ่นต้นทุก 7-15 วัน และให้ฉีดลงดินด้วยเปลี่ยนรูปแหล่งหลบซ่อนของเชื้อที่อาศัยในดิน ถ้ายังไม่หายมากเป็นที่น่าพอใจก็เพิ่มเวลา…

สวนทุเรียนน้องใหม่อายุ1ปี4เดือนที่สุราษฎร์เกิดใบเหลืองร่วง

ผลไม้ที่คนต่างประเทศแย่งคนไทยบริโภคยุคนี้จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นั่นคือผลทุเรียน โดยเฉพาะชาวจีนเข้ามาทำเป็นธุรกิจถึงถิ่น
ปลูกกันเลย ยังมีชาวฮ่องกง ญี่ปุ่น ยุโรป ฯรู้จักรับประทานเพราะชื่นชอบรสชาติกันอย่างดี ด้วยเหตุนี้เกษตรกรผู้ปลูกสวนยางพารา
ที่ราคาตกต่ำหันมาปลูกทุเรียนกันมากขึ้นทุกวัน แต่การสร้างสวนใหม่นั้นก็พบปัญหานานาประการ การทำเกษตรนั้นส่วนมากในบ้าน
เราส่วนใหญ่เกษตรกรทำกันไปโดยประมาณไม่แน่นอน บอกต่อกันแนะนำไปตามเขาว่ามาจึงพบปัญหาใหม่ๆเข้ามาให้แก้ไขกันอยู่
เสมอก็เป็นอย่างนี้แหละ แต่บางคนที่จริงจังในการทำนั้นไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยหาวิธีการใหม่ๆมาทดลองแต่ก็ไม่พ้นปัญหาอยู่ดี มีคนบอก
ใช้สารเคมีดินเสียจึงไปเอาขี้วัวมาใส่ต้นละกระสอบ ผลการใช้ทำให้ใบร่วงเหลืองทั้งสวนนี่แหละครับ บันทึกผู้สอบถามแต่ละวันเก็บ
ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปไว้แต่ช่วยแนะนำไปแล้วให้ใส่ทีละเล็กละน้อยก็ดีขึ้น