ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เทคโนโลยีการเกษตรขั้นสูง ทำง่ายได้ผลราคาถูกเข้าถึงได้จริง

วันนี้เป็นวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2559
ที่ แนวร่วมเพิ่มผลผลิตเกษตรเพื่อสุขภาพ
เขียนโดย DR.GON(DRAGON)
          ความจริงกับความเชื่อบางอย่างไม่ตรงกันเราคงจะไปคู่กันอย่างนี้ตลอดกาล นั่นคือความจริงเรื่องหนึ่ง ภาคการเกษตรของไทยพัฒนามาได้เร็วในสายตาผม เนื่องจากคนรุ่นใหม่ที่ยึดเป็นอาชีพมาหลาย
ปีนั้นทำให้เกิดความชำนาญ มีเหตุผลตามหลักความจริงที่อยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ มากขึ้นโดย
เฉพาะ 2 ปีที่ผ่านมาเกษตรกรเข้าถึงข่าวสารการเกษตรที่ถูกต้อง เชิงลึกของนักวิชาการเกษตร นักวิจัย
นักวิจัยและพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ทั่วทุกจังหวัด
นับว่าความรู้ถูกแชร์ลงมาสู่โลกออนไลน์อย่างรวดเร็วเกิดการเรียนรู้แบบสำเร็จโดยมีการระดมสมองโดย
เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติ ประชากรกว่า 35ล้านคนที่เข้าถึงแหล่งความรู้เป็นเสมือนการแก้ปัญหาคนอ่าน
หนังสือน้อย หรือการศึกษาของเกษตรกรเพิ่มขึ้นจากเดิมแบบคาดไม่ถึง เนื่องจากงานที่ใช้ทักษะสูงนั้น
คนที่มาจากฟาร์มต่างๆจะทำได้ดี ส่วนด้านวิทยาศาสตร์ขั้นสูงแขนงต่างๆ ความรู้ความสามารถก็คงให้
ผู้ที่เรียนมาเป็นนักวิทยาศาสตร์ของรัฐ แต่นักวิทยาศาสตร์มีจำนวนน้อยมากในประเทศไม่เพียงพอ
         เกษตรกรไทยประมาณ 20ล้านคน เข้าถึงข่าวสารทางการเกษตรทางโลกออนไลน์ และมีบทบาท
แสดงความคิดเห็น แชร์กระจายข่าวสาร เป็นภูมิคุ้มกันทางความเชื่ออย่างดี ผมลงพื้นที่พบว่าเก่งเร็ว
ยอมรับเหตุผล สามารถควบคุมการจัดการพืช สัตว์ ดิน น้ำ ปุ๋ย ยา ดูแลหลังเก็บเกี่ยว แปรรูปได้ดีกว่า
ก็มีแต่เชิงลึกขั้นสูงที่ไม่ทราบผมเติมเต็มโดยการคิดค้นนวัตกรรมสารเสริมโปรตีนPARD KU.BKK.TH
ให้แก่พืช ดิน น้ำ รวมถึงสัตว์น้ำและสัตว์ขนาดเล็กที่มีประโยชน์ในดิน น้ำ ผลงานของผมถึงแม้จะอธิบาย
ยากแต่มันใช้ง่ายค่อยๆเรียนรู้ไม่นานก็เข้าใจดีตามเวลา สามารถปรับทุกด้านที่ไม่เหมาะต่อพืชและสัตว์
ในเชิงลึกทางกายภาพ ชีวภาพ ฟิสิกส์และเคมี จะให้ผลที่ดีต่อคุณภาพผลผลิต เพิ่มโอกาสในการแข่ง
ขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศ
        สรุปการนำสารจากงานวิจัยไปใช้ในภาคการเกษตรทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง
ช่วยลดปัญหาโรคแมลง ผลผลิตตกต่ำ ลดการขาดธาตุอาหาร ลดการตกค้างของสารเคมี ละลายปุ๋ย
เคมี สลายปุ๋ยอินทรีย์ ลดก๊าซพิษ เพิ่มออกซิเจน เพิ่มความสามารถพืชในการปรับตัวเพื่่อการอยู่รอด
การสืบพันธุ์ แต่การนำเครื่องมือ การตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เกษตรยังมีความจำเป็นต่อฟาร์ม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

บทบาทของโปรตีน อะมิโน R&D 2551

บทบาทของโปรตีน อะมิโน R&D 2551 ในการลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต             ต้องยอมรับความจริงว่าประเทศไทยมีการใช้ “หัวเชื้อจุลินทรีย์”ในการเกษตรมากขึ้น  เพราะเชื่อว่ามันเป็นกลไกสำคัญในการปรับปรุงบำรุงดินดีขึ้นลดการใช้ปุ๋ยเคมี             แต่หัวเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดยังไม่ได้รับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพหรือได้ใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายจากกรมวิชาการเกษตร             ด้วยเหตุนี้ อาจารย์กร  สุขเกษม  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ได้คิดค้นและวิจัยโดยสกัดหน่วยเล็กสุดของโปรตีนจากผลิตภัณฑ์ผึ้งในรูปแบบของ “พอลิเปปไทด์พับซ้อนอัดแน่น”ซึ่งมีโมแลกุลที่มีพลังประจุไฟฟ้าหลายกลุ่มมีความสำคัญที่สุดต่อเซลล์สิ่งมีชีวิตและมีคุณสมบัติการทำละลายทางกายภาพ     และ ฟิสิกส์ของแร่ธาตุในดินและน้ำ             เป็นเวลากว่า 4 ปีในการวิจัยและทดสอบหัวเชื้อจุลินทรีย์โปรตีนอะมิโนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่าง ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา เป็นต้น นายพิเชษฐ  ไชยพาณิชย์ ผ.อ ยืนยันว่าให้ผลผลิตยางมากที่สุดนอกจากนี้สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรฯบางเขนได้ทดสอบแล้วพบว่ามีโปรตีน 13.33% ของน้ำหนักและจุลินทรีย์อะมิโนโปรตีน…

วิธีแก้ราสนิมของแก้วมังกรด้วย PARD2551 ได้ผลจากการใช้จริงในพื้นที่ทุกภาคมา 2-3 ปี

โรคเชื้อราสนิม ที่เกิดกับแก้วมังกร
           มีลักษณะคล้ายกับ โรคในมะนาว เป็นโรคที่แก้ไม่หายด้วยสารเคมี จากการพยายามมานานของเกษตรกรและมีราคาแพง จึงทำให้เป็นปัญหาต่อการผลิตแก้วมังกรในประเทศ ซึ่งมีความต้องการของตลาดสุขภาพสูงและขายได้ราคาดีเป็นโอกาสที่เกษตรจะสร้างรายได้ในครัวเรือนได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง           โรคนี้เรียกว่า โรคลำต้นจุดสีน้ำตาล เชื้อสาเหตุโรคเกิดจากเชื้อรา Dothiorella sp.พบว่าระบาดหลายระดับทั่วทุกภาคของประเทศประเทศ
อาการของโรค
          ลักษณะอาการจะพบในบริเวณกิ่งอ่อนและผลอ่อนเป็นจุดสีเหลือง จากนั้นจะเกิดเป็นตุ่มจุดนูนเล็กสีน้ำตาลคล้ายสนิม และคล้ายแผลขนาดใหญ่คล้ายรอยปื้นไหม้ ถ้าเกิดที่ผลทำให้ผลเสียหายเป็นตำหนิ ทำให้ราคาและคุณภาพต่ำ
แนวทางการแก้ไข
          ลดการใช้ปุ๋ยเคมี คอก มากเกินไป ทำให้ต้นอ่อนแอต่อโรค โดยเฉพาะปุ๋ยยูเรีย และปุ๋ยคอก หมักที่ไม่สมบูรณ์ใส่ให้น้อยที่สุดเท่าที่ต้นไม่ขาดธาตุอาหารก็เพียงพอ
          ใช้สารสูตรโปรตีนพิเศษเฉพาะ PARD ฉีดพ่นต้นทุก 7-15 วัน และให้ฉีดลงดินด้วยเปลี่ยนรูปแหล่งหลบซ่อนของเชื้อที่อาศัยในดิน ถ้ายังไม่หายมากเป็นที่น่าพอใจก็เพิ่มเวลา…

สวนทุเรียนน้องใหม่อายุ1ปี4เดือนที่สุราษฎร์เกิดใบเหลืองร่วง

ผลไม้ที่คนต่างประเทศแย่งคนไทยบริโภคยุคนี้จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นั่นคือผลทุเรียน โดยเฉพาะชาวจีนเข้ามาทำเป็นธุรกิจถึงถิ่น
ปลูกกันเลย ยังมีชาวฮ่องกง ญี่ปุ่น ยุโรป ฯรู้จักรับประทานเพราะชื่นชอบรสชาติกันอย่างดี ด้วยเหตุนี้เกษตรกรผู้ปลูกสวนยางพารา
ที่ราคาตกต่ำหันมาปลูกทุเรียนกันมากขึ้นทุกวัน แต่การสร้างสวนใหม่นั้นก็พบปัญหานานาประการ การทำเกษตรนั้นส่วนมากในบ้าน
เราส่วนใหญ่เกษตรกรทำกันไปโดยประมาณไม่แน่นอน บอกต่อกันแนะนำไปตามเขาว่ามาจึงพบปัญหาใหม่ๆเข้ามาให้แก้ไขกันอยู่
เสมอก็เป็นอย่างนี้แหละ แต่บางคนที่จริงจังในการทำนั้นไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยหาวิธีการใหม่ๆมาทดลองแต่ก็ไม่พ้นปัญหาอยู่ดี มีคนบอก
ใช้สารเคมีดินเสียจึงไปเอาขี้วัวมาใส่ต้นละกระสอบ ผลการใช้ทำให้ใบร่วงเหลืองทั้งสวนนี่แหละครับ บันทึกผู้สอบถามแต่ละวันเก็บ
ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปไว้แต่ช่วยแนะนำไปแล้วให้ใส่ทีละเล็กละน้อยก็ดีขึ้น