ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกแก้วมังกรอินทรีย์ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

สถานที่ สวนคุณมะลิแก้วมังกร ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์
วันที่ 8 พฤษภาคม 2559
        การหารือร่วมกันระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกแก้วมังกรและนักวิจัย เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาราสนิมและโรคแอนแทรกโนส ซึ่งได้เป็นต้นเหตุทำให้ผลผลิตแก้วมังกรตกต่ำถึงขั้นรุนแรงจำเป็นต้องเลิกปลูกใน
ที่สุด เหมือนกับญาติพี่น้องที่จันทบุรีที่ได้ขาดรายได้จากการปลูกแก้วมังกรเป็นจำนวนมากจากสาเหตุ
การเกิดโรคราสนิม แอนแทรกโนส ลักษณะการทำลายต้นแก้วมังกร เป็นแผลสีน้ำตาลจุดนูน ระบาดเร็ว
ทั้งต้น กิ่ง(ใบและลำต้น)เน่าไม่สามารถออกดอก ผลได้หรือทำลายผลจนไม่สามารถขายได้ทำให้ขาด
ทุน เลิกการปลูกในที่สุด แนวทางการแก้ไขได้อย่างแท้จริงแบ่งเป็น2ขั้นตอนคือ 1.ตัดกิ่งที่เป็นโรค
2.ฉีดพ่นสารโปรตีนอะมิโนRDกระตุ้นบำรุงให้เกิดกิ่งใหม่ตาดอกที่แข็งแรงสร้างสภาพระบบภูมิต้านทาน
        รูปแบบที่นำมาแก้ปัญหานี้มีที่มาจากงานวิจัย มก.รายชื่อเกษตรกรที่ยอมรับและนำไปปฏิบัตฺิได้แก่
1.คุณมะลิ ชมพู เจ้าของสถานที่ประชุม และนายชัยรัตน์ ชมพู มีจำนวน 650 หลักๆ3ต้น
2.ผู้ใหญ่สมคิด กิจประเสริฐ มีจำนวน 3,800 หลัก
3.ผู้ใหญ่สมคิด นาคแก้ว สังเกตการณ์
4.อภิชญา ชมพงษ์ เริ่มทำ ฟาร์มเมล่อน มะม่วง 15ไร่ มะขามหวาน50ไร่ อ้อย50ไร่มันสำปะหลัง20ไร่
5.นาตาชา คัลลาแอฟ มีจำนวน1,000หลัก
ผลการแก้ปัญหาจะติดตามประเมินผลต่อไป กร สุขเกษมและคณะวิจัย ประสานประพันธ์ กระทู้พัฒน์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

บทบาทของโปรตีน อะมิโน R&D 2551

บทบาทของโปรตีน อะมิโน R&D 2551 ในการลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต             ต้องยอมรับความจริงว่าประเทศไทยมีการใช้ “หัวเชื้อจุลินทรีย์”ในการเกษตรมากขึ้น  เพราะเชื่อว่ามันเป็นกลไกสำคัญในการปรับปรุงบำรุงดินดีขึ้นลดการใช้ปุ๋ยเคมี             แต่หัวเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดยังไม่ได้รับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพหรือได้ใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายจากกรมวิชาการเกษตร             ด้วยเหตุนี้ อาจารย์กร  สุขเกษม  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ได้คิดค้นและวิจัยโดยสกัดหน่วยเล็กสุดของโปรตีนจากผลิตภัณฑ์ผึ้งในรูปแบบของ “พอลิเปปไทด์พับซ้อนอัดแน่น”ซึ่งมีโมแลกุลที่มีพลังประจุไฟฟ้าหลายกลุ่มมีความสำคัญที่สุดต่อเซลล์สิ่งมีชีวิตและมีคุณสมบัติการทำละลายทางกายภาพ     และ ฟิสิกส์ของแร่ธาตุในดินและน้ำ             เป็นเวลากว่า 4 ปีในการวิจัยและทดสอบหัวเชื้อจุลินทรีย์โปรตีนอะมิโนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่าง ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา เป็นต้น นายพิเชษฐ  ไชยพาณิชย์ ผ.อ ยืนยันว่าให้ผลผลิตยางมากที่สุดนอกจากนี้สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรฯบางเขนได้ทดสอบแล้วพบว่ามีโปรตีน 13.33% ของน้ำหนักและจุลินทรีย์อะมิโนโปรตีน…

วิธีแก้ราสนิมของแก้วมังกรด้วย PARD2551 ได้ผลจากการใช้จริงในพื้นที่ทุกภาคมา 2-3 ปี

โรคเชื้อราสนิม ที่เกิดกับแก้วมังกร
           มีลักษณะคล้ายกับ โรคในมะนาว เป็นโรคที่แก้ไม่หายด้วยสารเคมี จากการพยายามมานานของเกษตรกรและมีราคาแพง จึงทำให้เป็นปัญหาต่อการผลิตแก้วมังกรในประเทศ ซึ่งมีความต้องการของตลาดสุขภาพสูงและขายได้ราคาดีเป็นโอกาสที่เกษตรจะสร้างรายได้ในครัวเรือนได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง           โรคนี้เรียกว่า โรคลำต้นจุดสีน้ำตาล เชื้อสาเหตุโรคเกิดจากเชื้อรา Dothiorella sp.พบว่าระบาดหลายระดับทั่วทุกภาคของประเทศประเทศ
อาการของโรค
          ลักษณะอาการจะพบในบริเวณกิ่งอ่อนและผลอ่อนเป็นจุดสีเหลือง จากนั้นจะเกิดเป็นตุ่มจุดนูนเล็กสีน้ำตาลคล้ายสนิม และคล้ายแผลขนาดใหญ่คล้ายรอยปื้นไหม้ ถ้าเกิดที่ผลทำให้ผลเสียหายเป็นตำหนิ ทำให้ราคาและคุณภาพต่ำ
แนวทางการแก้ไข
          ลดการใช้ปุ๋ยเคมี คอก มากเกินไป ทำให้ต้นอ่อนแอต่อโรค โดยเฉพาะปุ๋ยยูเรีย และปุ๋ยคอก หมักที่ไม่สมบูรณ์ใส่ให้น้อยที่สุดเท่าที่ต้นไม่ขาดธาตุอาหารก็เพียงพอ
          ใช้สารสูตรโปรตีนพิเศษเฉพาะ PARD ฉีดพ่นต้นทุก 7-15 วัน และให้ฉีดลงดินด้วยเปลี่ยนรูปแหล่งหลบซ่อนของเชื้อที่อาศัยในดิน ถ้ายังไม่หายมากเป็นที่น่าพอใจก็เพิ่มเวลา…

สวนทุเรียนน้องใหม่อายุ1ปี4เดือนที่สุราษฎร์เกิดใบเหลืองร่วง

ผลไม้ที่คนต่างประเทศแย่งคนไทยบริโภคยุคนี้จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นั่นคือผลทุเรียน โดยเฉพาะชาวจีนเข้ามาทำเป็นธุรกิจถึงถิ่น
ปลูกกันเลย ยังมีชาวฮ่องกง ญี่ปุ่น ยุโรป ฯรู้จักรับประทานเพราะชื่นชอบรสชาติกันอย่างดี ด้วยเหตุนี้เกษตรกรผู้ปลูกสวนยางพารา
ที่ราคาตกต่ำหันมาปลูกทุเรียนกันมากขึ้นทุกวัน แต่การสร้างสวนใหม่นั้นก็พบปัญหานานาประการ การทำเกษตรนั้นส่วนมากในบ้าน
เราส่วนใหญ่เกษตรกรทำกันไปโดยประมาณไม่แน่นอน บอกต่อกันแนะนำไปตามเขาว่ามาจึงพบปัญหาใหม่ๆเข้ามาให้แก้ไขกันอยู่
เสมอก็เป็นอย่างนี้แหละ แต่บางคนที่จริงจังในการทำนั้นไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยหาวิธีการใหม่ๆมาทดลองแต่ก็ไม่พ้นปัญหาอยู่ดี มีคนบอก
ใช้สารเคมีดินเสียจึงไปเอาขี้วัวมาใส่ต้นละกระสอบ ผลการใช้ทำให้ใบร่วงเหลืองทั้งสวนนี่แหละครับ บันทึกผู้สอบถามแต่ละวันเก็บ
ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปไว้แต่ช่วยแนะนำไปแล้วให้ใส่ทีละเล็กละน้อยก็ดีขึ้น