ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2016

กรGon สุขเกษมSukkasem

การแก้ปัญหาราสนิมแก้วมังกรของสวนคุณแว้และคุณเอี่ยมid line0853265564

ที่มาและปัญหาราสนิมแก้วมังกรของสวนคุณแว้และคุณเอี่ยม

อาชีพที่มีโอกาสในอนาคต

1.โปรแกรมเมอร์ดิจิตอล อินเตอร์เน็ต
2.ความสวยความงาม
3.สุขภาพ
4.วิทยาศาสตร์เคมี ชีวเคมี
5.การประหยัดพลังงาน
6.ความชำนาญเกี่ยวกับเครื่องกลขั้นสูง
7.การใช้ภาษา
8.กฎหมายธุรกิจ และระหว่างประเทศ
9.อาชีพดูแลสิ่งแวดล้อม
10.อาชีพดูแลรักษาสัตว์เลี้ยง

กลุ่มที่ปรึกษาไฮโดรโปนิกส์ ไอดีไลน์0853265564

สานฝันฟาร์มไฮโดรโปนิกส์ด้วยความรู้ที่อัดแน่นจากนักวิจัย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ รัฐและเอกชน ที่แลกเปลี่ยนความรู้ทีละเล็กละน้อยสู่กลุ่มไลน์ที่มีชื่อว่า"กลุ่มที่ปรึกษาไฮโดรโปนิกส์"โดยมีGon SUKKASEM กร มก.เป็นผู้เปิดขึ้นมาเพื่อเสริมความรู้ที่เป็น
สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงวันต่อวันเนื่องจากการจัดการดูแลส่วนใหญ่พบกับปัญหาผลผลิตตกต่ำทำค่อนข้างยาก รายละเอียดมี
เยอะจากรูปแบบการปลูกระบบในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น  แสงแดด อื่นๆทำให้สามารถกำหนดปริมาณผลผลิต ,เวลา
คุณภาพได้ในเชิงพาณิชย์ คาดว่าการเกษตรยุคใหม่ในอนาคตจะนำรูปแบบนี้ไปใช้กันอย่างแพร่หลายทำให้เกษตรกรไทยจำเป็น
ที่สร้างความพร้อมเรียนรู้วิธีการในรูปแบบนี้ไปปรับใช้ในระบบการผลิตการเกษตรของตนเอง คณะกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องทั่วไปก็
สามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้อย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีผู้ที่ร่วมเรียนรู้จำนวนมากส่วนใหญ่เป็นเจ้าของฟาร์มผลิตผักสลัด เมล่อน
ที่นิยมทำกันเป็นอาชีพ โดยส่วนตัวจะบอกเกษตรกรว่าปลลูกขายอย่างเดียวไม่ได้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค

การขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เรื่องภูมิรัฐศาสตร์ตั้งฐานการผลิตในต่างประเทศโดดเด่นในภูมิภาคอย่างมั่นคงยั่งยืน
เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างชัดเจนสอดรับกับโลกที่เปลี่ยนแปลงกระจายตามภูมิภาค
เรื่องสถาบันด้านการเงิน กฏระเบียบต่างๆ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
เรื่องประชาสังคมสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษา