ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก 2017

ปลูกเงาะ ขนุน ลองกอง อื่นๆ ผสมผสานในสวนทุเรียนเพิ่มช่องทางทำเงิน 0926252544

ปลูกเงาะ ขนุน ลองกอง อื่นๆ ผสมผสานในสวนทุเรียนเพิ่มช่องทางทำเงิน 0926252544

ฉลาดเร่งมะม่วงส่งออกเพื่อการค้าและคุณภาพดีได้จริงที่เนินมะปราง 0926252544

เก็บข้อมูลข้าวไทย 2560-2561

ข้าว ที่มาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ
     1.1 การตลาด
          มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ด้านการผลิต ปีการผลิต 2560/61
               มติที่ประชุม ครม. เห็นชอบมาตรการฯ รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง จำนวน 8 โครงการ ดังนี้
               เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เห็นชอบโครงการที่ (1) ถึง (3) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เห็นชอบโครงการที่ (4) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เห็นชอบโครงการที่ (5) และเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เห็นชอบโครงการที่ (6)
                         (1) โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี (กข.)
                         (2) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ หลักเกณฑ์ใหม่) (กข.)
                         (3) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (กข.)
                         (4) โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 (ธ.ก.ส.)
                         (5) โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร (กข.)
                         (6) โครงการปรับพื้นที่นาและลดรอบการปลูกข้าว ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้า…

ฝรั่งกิมจูรสเลิศขายได้ราคาทุกวันปลูกทุเรียนร่วมเนินมะปรางทำเงินระยะยาว 0...

ฝรั่งกิมจูรสเลิศขายได้ราคาทุกวันปลูกทุเรียนร่วมเนินมะปรางทำเงินระยะยาว 0...

เห็นแล้วทึ่งสวนส้มโอเนินมะปรางปิ๊งทำผลแป้นป้อนตลาดวันไหว้เจ้าราคาดี 0926...

ตามแก้ปัญหาปลูกทุเรียนแล้วตายไม่ใส่อะไรไม่โตเกษตรกรเนินมะปราง 0926252544

ตูน อธิบายงานที่คิดค้นของพ่อ R&D 2551 INCREASING & INCOME THAIFAMERS

ตามแก้สวนฝรั่งกิมจู รสจืดชืดไม่กรอบให้อร่อยขายดี 1-4พันบาท/ทุกวันเนินมะป...

ตามแก้ฝรั่งกิมจู รสจืดชืดไม่กรอบอร่อยจนขายดีหลายพัน/วันเนินมะปราง 092625...

ตามไปแก้ปัญหาฝรั่งกิมจูไม่มีรสจืดชืดไม่กรอบอร่อยจนขายดีหลายพัน/วัน 09262...

สวนส้มโอเนินมะปรางคิดทำผลแป้นป้อนตลาดวันไหว้เจ้าราคาดี 0926252544

มะปรางไข่ ชมพู่ทับทิมจันทร์ออกดอกเร็วสมบูรณ์พร้อมที่เนินมะปราง 0926252544

ความสุขของสาวชาวสวนส้มโอแห่งเนินมะปรางกับงานเงินล้าน 0926252544

ติดตามการแก้ปัญหาปลูกทุเรียนแล้วตายไม่ใส่อะไรไม่โตเกษตรกรเนินมะปราง 0926...

ฝรั่งกิมจูราคาแพงขายเองครบรสรายได้หลักระยะยาวทุเรียนทำเงิน 0926252544

ติดตามการปลูกทุเรียนที่ตาคลี 0926252544

ความรู้ + ปฏิบัติเลี้ยงกุ้งแต่ออกซิเจนยังต่ำเริ่มทดลองรูปแบบดีสุดต่อทุกฝ...

ความคืบหน้าแนะนำส่วนตัวเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้งขาวแวนนาไม 0926252544

ความคืบหน้าแนะนำส่วนตัวเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้งขาวแวนนาไม 0926252544

ความคืบหน้าแนะนำส่วนตัวเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้งขาวแวนนาไม 0926252544

ความคืบหน้าแนะนำส่วนตัวเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้งขาวแวนนาไม 0926252544

ความคืบหน้าแนะนำส่วนตัวเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้งขาวแวนนาไม 0926252544

ความคืบหน้าแนะนำส่วนตัวเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้งขาวแวนนาไม 0926252544

ความคืบหน้าแนะนำส่วนตัวเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้งขาวแวนนาไม 0926252544

ความคืบหน้าการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 0926252544

ความรู้ปฏิบัติเลี้ยงกุ้งปกติสู่รูปแบบที่ดีสุดต่อทุกฝ่าย 0926252544

เจอวิธีกอบกู้เงินล้านประธานฯเลี้ยงกุ้งระยอง::ขาดทุน20ล้านแต่ไงเริ่มกำไร ...

เจอวิธีกอบกู้เงินล้านประธานฯเลี้ยงกุ้งระยอง::ขาดทุน20ล้านแต่ไงเริ่มกำไร ...

เปิดใจประธานชมรมกุ้งฉบับเต็มดีใจมีนักวิชาการหารือขาดทุนสิบๆล้านแต่เริ่มก...

วิธีคัดกุ้งขาว การเลี้ยง ยกนิ้วให้การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลระบบปิดพร้อมใช้RD...

กุ้งขาว 36 ตัว/ก.ก. คุณภาพดี ผ่านคัดมีกำไร เคยพลาด20 ล้านพร้อมมั่นใจ RD2...

ยกนิ้วให้การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลระบบปิดพร้อมใช้RD2551:0949489944, 0926252544

ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง(เครือข่าย)การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลระบบปิดพร้อมใช้...

กุ้งขาว 36 ตัว/ก.ก. พึ่งกำไรก่อนหมด 20 ล้านมั่นใจสู้ RD2551;0926252544, ...

Fresh deli : GAP by PARD2551 เก็บภาพให้ชมเพื่อการศึกษาเป็นฟาร์มปิด

Fresh deli : GAP by PARD2551 เก็บภาพให้ชมเพื่อการศึกษาเป็นฟาร์มปิด

Fresh deli : GAP by PARD2551 เก็บภาพให้ชมเพื่อการศึกษาเป็นฟาร์มปิด

การจับสัตว์น้ำจากบ่อเพาะเลี้ยงที่มีการใช้ RD2551: 0926252544

สรุปรายได้ของสวนทุเรียนหลังการแนะนำ 1 สอบถาม 0926252544

ทุเรียน 1.4 ล้านบาทจาก 7 แสน เพิ่ม1เท่าใช้ RD2551 แกลง ระยอง 092-625-2544

ราสนิมแก้วมังกรพ่นPARDช่วยได้ผลดีที่สุดในวงการ @ line id 0853265564

ทุเรียนสวน 1.4 ล้านบาท ปี60 แกลงระยอง แนะเคล็ดลับการปลูกดูแล 0926252544

ปลูกเมล่อนไฮโดรโปนิกส์ขนาดเล็กฉบับสมบูรณ์อ.อ๊อด0818481945

ผักกูด 1,000 บาทต่อไร่ต่อวัน ปลูกง่ายบริเวณบ้านไม่รอฤดูได้ขายทุกวันยั่งย...

โรคที่เกิดบริเวณหน้ายาง

โปรตีนอะมิโน2551 กับ โรคที่เกิดบริเวณหน้ายาง : จากการคิดค้นสูตรโปรตีนพิเศษ ของ กร สุขเกษม วท.ม (เกษตรศาสตร์) ซึ่ประกอบไปด้วย อะมิโน 19 ชนิด มี  amino ที่มีผลต่อพืชมากที่สุดอยู่ในสภาพพลังงานสูงในการทำละลายแตกต้วของน้ำและสารเคมี สารธรรมมชาติ ให้มีประโยชน์ต่อพืช ลดสภาพที่เหมาะสมต่อการลาม ขยาย ของเชื้อ รา แบคที่เรีย ไวรัส ข้อสำคัญ ทำให้เซลล์ใหม่ได้รับอาหารมากขึ้นเป็น 4 เท่า เป็นผลดีสำหรับนำไป ทา ฉีดพ่น หน้ายางช่วยการซ่อมแซมการงอกของเปลือกและเยื่อเจริญได้เต็มเรียบเร็วมากขึ้น หลังจากใช้ 1 เดือน จะเห็นผลและยังทำให้น้ำยางเพิ่มขึ้น 30 % 40% และ50%ตามลำดับเพราะถ้าใช้อาทิตย์ละครั้ง อัตรา 20 ซี.ซี./น้ำ 1 ลิตร ทาบริเวณหน้ายางทั้งรอยแผลเก่ารอยแผลใหม่ หรือ อัตรา 20ซี.ซี./น้ำ20ลิตร ฉีดพ่นบริเวณหน้ายางและโคนต้นทุกอาทิตย์ก็ได้ผลดีเช่นกัน
  โปรตีนสูตรพิเศษนี้ผ่านการทดสอบมาไม่ตำกว่า 2ปีร่วมกันคณะวิจัยของภาครัฐเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในขณะนี้จึงขอแนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกสวนยางพารานำไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาในต้นยางที่เป็นโรคเปลือกแห้ง หน้ายุบ เส้นดำ น้ำยางไหลน้อย ผลผลิตตกต่ำ ตลอดจนพืชชนิดอี่นทุกชนิดก็ได้ผลเช่นเ…

กุ้งขาวแน่นเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคและอัตรารอดสูง ลดสารตกค้าง น้ำดีสีตัวสวย 0...

สอนปลูกทุเรียนแบบได้ผลดีพิเศษ 4 สอบถาม 0926252544

ปลูกทุเรียนอย่างไร ถามได้พิษณุ 092-625-2544

1.000 บาท ต่อวันผักกูดสวนบริเวณบ้านไม่รอฤดูมีทุกวันทั้งปี 0926252544

สภาพทุเรียนปีนี้ได้ 1.4 ล้านบาทจากเคยได้7แสนบาทมานานระยอง 0926252544

ทุเรียน1.4ล้านบาท ปี60 แกลงระยองแนะเคล็ดลับการปลูกดูแล 0926252544

สรุปทุเรียนได้ 1.4 ล้านบาทจาก 7 แสนเพิ่ม1เท่าใช้RD2551แกลง 092-625-2544

เสนอช่วยลดสารตกค้างเพิ่มภูมิคุ้มกันในสัตว์น้ำแก่เกษตรกรตัวต่อตัว0926252544

ราสนิม แก้วมังกร พืชอื่น แก้ปัญหา Line id 0853265564

ทุเรียนหลังตัดแต่ง อ.พิษณุ แนะสูตรเด็ดดูแลโรคราเพิ่มความสมบูรณ์0926252544

ทดลองในสวนทุเรียนสำเร็จรายได้เพิ่มเท่าตัวเป้าหมายต่อไปคือลดสารตกค้างในบ่...

ผักปลอดไนเตรทตกค้าง:RD2551 : fresh deli

ปลูกทุเรียนอย่างไร ถามได้พิษณุ 092-625-2544

ลดสารตกค้างในตัวสัตว์น้ำ ต้นทุนต่ำลง ภูมิคุ้มกันและอัตราการรอดสูง

ปัจจุบันการเกษตรโลกก้าวไปอย่างรวดเร็วพวกเราต้องหาจุดแข็งให้เจอจึงจะสามารถแข่งขันได้และความสำเร็จอยู่ที่ตัวของเกษตรกรเองที่พบหรือเลือกวิธี/ข้อมูลที่ดีชัดเจนที่สุดจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ช่วยส่งเสริมวิธีการรูปแบบการเกษตรปลอดภัย และการเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพลดละการใช้เคมีกำจัดโรคแมลงที่ส่งผลทำลายสุขภาพ ผมนักวิจัยและพัฒนาเอกชนชื่อ กร สุขเกษม จบจากม.เกษตรศาสตร์บางเขนทำงานวิจัยเกษตรสุขภาพได้ผลน่าจะทำให้เกษตรกรไทยมีรายได้เพิ่มมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ผลผลิตดีมีคุณภาพปลอดภัยได้จริงช่วยให้ประเทศชาติเกิดความมั่นคงทางด้านอาหารและเศรษฐกิจครัวเรือนการกินดีอยู่ดีของเกษตรกรของเรา โดยในทุกวันจะช่วยแนะนำวิธีการจัดการดิน น้ำ ปุ๋ย และปรับสภาพให้เหมาะสมกับพืช/สัตว์ในสื่อต่างๆและตัวต่อตัวทำให้เกษตรกได้ผลผลิตดีปลอดภัยมีคุณภาพขึ้นมาได้จริงโดยทำมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2551-ปัจจุบันและตลอดไป LINE ID 0853265564 www.gonsukkasem.comการใช้ยาและสารเคมีเพื่อป้องกัน รักษาโรค เป็นปัจจัยหนึ่งในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์ไทยตั้งแต่ 20 ปีที่ผ่านมาจนเป็นระบบการเลี้ยงแบบพัฒนาหนาแน่น (intensive culture) มีการใช้ยาเคมีเ…

ลดสารตกค้าง โรคสัตว์น้ำ ลดต้นทุนอาหาร และยา 0949489944, 0926252544

น้ำดีสีตัวสวยไร้สารตกค้างลดต้นทุนยาเคมีกุ้งหอยปูปลากินอาหารดี0949944, 09...

น้ำดีตัวสีสวยเปิดตัวคณะปฏิบัติการฟื้นฟูสัตว์น้ำตัวต่อตัวถึงฟาร์ม09494899...

โรคข้าว

โรคข้าว

1.โรคไหม้

ลักษณะอาการระยะกล้า ใบจะมีแผลจุดสีน้ำตาลคล้ายรูปตา มีสีเทาอยู่ตรงกลางแผล สามารถขยายและกระจายทั่วบริเวณใบ ถ้าเป็นมากข้าวจะแห้งฟุบตายระยะแตกกอ ลักษณะของแผลไหม้สีน้ำตาลจะพบได้ทั้งที่ใบ ข้อต่อของใบ และข้อต่อของลำต้น ขนาดแผลจะใหญ่กว่าที่พบในระยะกล้า ใบจะมีลักษณะแผลช้ำสีน้ำตาลดำ และมักหลุดจากกาบใบเสมอระยะออกรวง เมล็ดลีบ มีรอยแผลช้ำสีน้ำตาลที่บริเวณคอรวง ทำให้เปราะหักง่าย รวงข้าวหล่นเสียหายมาก สาเหตุเกิดจากเชื้อราพบมากในฤดูฝน ในแปลงที่ต้นข้าวหนาแน่นเกินไป เพราะทำให้อับลม อากาศถ่ายเทไม่สะดวกการป้องกันกำจัดใช้พันธุ์ข้าวต้านทานโรค เช่น สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 2  สุพรรณบุรี 60 สุพรรณบุรี 90 คลองหลวง 1 พิษณุโลก 1 ฯลฯ \      หว่านเมล็ดพันธุ์ในอัตราที่เหมาะสม คือ 15-20 กิโลกรัม/ไร่ เพื่อให้แปลงมีการระบายอากาศได้ดีคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา หรือสารปรับสภาพไม่เหมาะสมกับเชื้อรา RD 25551 ตามอัตราที่ระบุให้ใช้ ถ้าระบาดในระยะต้น ให้ฉีดพ่นยาได้ ในอัตราที่พอเหมาะ
2.โรคใบจุดสีน้ำตาล
ลักษณะอาการเป็นแผลที่ใบข้าว พบมากในระยะแตกกอ มีลักษณะเป็นจุดสีน้ำตาลกลมขอบนอกสุดของแผลเป็นสีเหลือง…

การพัฒนาของการเกษตรแบบยั่งยืน

การพัฒนาของการเกษตรแบบยั่งยืน แนวทางในการพัฒนาการเกษตรและภาคชนบทของประเทศไทย ในช่วงระยะเวลาหลายทศวรรษหลังจากมีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่หนึ่งในปี พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา นับได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของแต่ละยุคสมัย ทำให้มีการเน้นการพัฒนาไปตามปรัชญาและแนวทางที่แตกต่างกัน ซึ่งในทางรูปธรรมก็คือ มีการดำเนินนโยบายพัฒนาโดยจัดลำดับ ความสำคัญของภาคเศรษฐกิจต่างๆ โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละยุคสมัย สำหรับภาคการเกษตรของประเทศ เนื่องจากมีความหลากหลายของสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเงื่อนไขของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ที่ไม่เหมือนกัน ทำให้ลักษณะการผลิต การบริโภค การตลาด และการค้าสินค้าเกษตร มีความแตกต่างกันออกไป โดยหลังจากที่การปฏิวัติเขียว (Green revolution) ได้อุบัติขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2504 และส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเกษตรไทยในช่วงปี พ.ศ. 2510 เป็นต้นมา แนวทางการพัฒนาการเกษตรไทยในภาพรวมได้ปรากฏชัดเจนขึ้น กล่าวคือ เปลี่ยนจากการเกษตรที่หลากหลายเพื่…

Bell Peppers: Ring in Health Benefits

BATTLES: cancer, colds, heart disease
BOLSTERS: vision
The Pepper Palette
Not sure which color bell pepper to buy.
See why you should head for red.
Nutritional values are based on 1 cup of chopped peppers.
Pepper Vitamin C (mg) Beta-carotene (units) Lutein (mcg)
Red 191 2,379 6,800 Yellow 184 120 770 Green 89 198 700
www.gonsukkasem.com
เครดิตภาพ บ้านพริกหวาน

Bananas : The Best of the Bunch

BATTLES: cancer, heart disease, high blood pressure, kidney stones, premenstrual syndrome
BOLSTERS: energy
NUTRITION IN A NUTSHELL Banana (1 medium)
Calories: 109
Fat: 0 g
Saturated fat: 0 g
Cholesterol: 0 g
Sodium: 1 mg
Total carbohydrates: 28 g
Dietary fiber: 3 g
Protein: 1 g
Vitamin A: 2% of  Daily Value
Vitamin B: 34%
Vitamin C: 12%
Calcium: 1%
Iron: 2%
Potassium: 12%
www.gonsukkasem.com

ตามดูผลการสอนปลูกต้นทุเรียนหลังปลูกไปแล้ว 2 เดือน 092-625-2544

สอนตัดแต่งกิ่งต้นทุเรียน แนะพ่นสาร Organic พิเศษX กันรา092-625-2544

สอนตัดแต่งกิ่งต้นทุเรียน แนะพ่นสาร Organic พิเศษX กันรา092-625-2544

สอนปลูกทุเรียน ตอนติดตามการเจริญเติบโตหลังปลูก 2 เดือน 092-625-2544

ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน : ผลงานที่เกิดจากความมานะพยายามอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยพลังแห่งความหวังดี เพื่อความดีงามในภาคการเกษตรของประเทศเรา

การเกษตรในไทยมีความสำคัญเพียงใดทุกท่านคงทราบแต่การทำเกษตรนั้นดูเหมือนจะง่ายแต่มันแสนจะซับซ้อนดังนั้นจึงมีผู้พยายามคิดค้นให้มันง่ายดายดั่งเช่นผลงานนี้คือโปรตีนพิเศษx

เพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างไร ? line id 0853265564

ผลการใช้ PARD ร่วมกับระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์พบว่าได้ผลดีสุด 0853265564

ระบบปลูกไฮโดรโปนิกส์เมล่อนแตงโมมะเขือเทศ พืชอื่นพบว่าPARDได้ผลดีสุด08532...

ผลการใช้ PARD 2551 (ORGANIC) ต่อการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนปลูกใหม่/ออกผ...

ผลการใช้ PARD 2551 (ORGANIC) ต่อการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนปลูกใหม่/ออกผ...

ข้าวยางทุเรียนผักเมล่อนพืชอื่นพบว่างานวิจัยโปรตีนอะมิโนPARDให้ผลดี 08532...

การปลูก(พืช)ยางพบว่าตำรับงานวิจัยโปรตีนอะมิโน PARD ได้ผลดี 0853265564

แนะนำตำรับได้ผลในการปลูกทุเรียนใหม่ 0926252544(what is PARD/เพลง)

แนะนำการปลูกแตงโมไฮโดรโปนิกส์ได้ผลดีเกาะแก้วฟาร์ม 0816615716

แนะนำการปลูกแตงโมไฮโดรโปนิกส์ได้ผลดีเกาะแก้วฟาร์ม 0816615716

แนะนำปุ๋ยลดต้นทุนเมเล่อน 0818481945

สอนปลูกทุเรียนแบบได้ผลดีพิเศษ 4 สอบถาม 0926252544

สอนการปลูกทุเรียนแบบได้ผลดี พิเศษ 3 สอบถาม 0926252544

สอนการปลูกและดูแลทุเรียนปลูกใหม่แบบได้ผล 3 สอบถาม0926252544

สอนปลูกทุเรียนแบบได้ผลดีพิเศษ สอบถาม 0926252544

สาวบ้านกร่าง - DR.GON(DRAGON) มอบให้เราชาวเกษตรทุกภาค: อีสาน, กลาง, ตะวั...

1ไร่1ล้าน กับ Fresh deli เมล่อนไฮโดรโปนิกส์รากแน่นดูดซึมธาตุอาหารครบสวยท...

วิธีปลูกทุเรียนแบบใหม่+เก่าได้ผลดีสอบถาม 092-625-2544

วิธีการใช้ PARD : Protein amino RD 2551 ต่อคุณภาพและต้านทานราสนิมแก้วมังกร

อัตรา 20-30 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทั้งต้นและดินบริเวณโคนทุกๆ 15 วัน สามารถพ่นในปุ๋ยคอกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เชื้อราสนิมจะอาศัยในดินจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ต่อเนื่องตามคำแนะนำ อีกทั่งยังแก้ปัญหามดคันไปกัดยอดอ่อน เพลี้ยหอย ดอกเน่าหลุดร่วงตลอดจนภูมิต้านทานและความสมบูรณ์ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพปลอดภัยอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพิ่มทวีทุกปีเกิดรายได้ดีคุ้มค่าในการลงทุน ใส่ปุ๋ยคอกทีละเล็กน้อย ช่วงให้ผลผลิตใส่ปุ๋ยสูตรตัวกลางต่ำตัวหลังสูงตัวอย่างเช่น 10-5-20 ส่วนช่วงพักต้นนั้นสามารถใส่ปุ๋ยสูตรเสมออัตราการใส่ประมาณ 2 ช้อนแกงต่อหลักต่อเดือน เพียงแค่นี้สวนน้อยใหญ่ก็สำเร็จได้แต่ถ้าขาด PARD ผลผลิตจะไม่ค่อยดีดังที่กล่าวมาข้างต้น ขอให้สู้อย่างเดียวจะสำเร็จทุกท่าน ไอดีไลน์ 0853265564