ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2017

fresh deli ปรับปรุงระบบน้ำให้มีคุณภาพสูง จัดการปุ๋ยเหมาะสม งดพ่นเคมีในระ...

fresh deli ปรับปรุงระบบน้ำให้มีคุณภาพสูง จัดการปุ๋ยเหมาะสม งดพ่นเคมีในระ...

fresh deli ปรับปรุงระบบน้ำให้มีคุณภาพสูง จัดการปุ๋ยเหมาะสม งดพ่นเคมีในระ...

รวยเมล่อนทำได้ตำรับปุ๋ยใหม่ต้นทุนต่ำไม่ใช้ABระดับชั้นเยี่ยมไร้โรคแมลง@li...

รวยเมล่อนทำได้ตำรับปุ๋ยใหม่ต้นทุนต่ำไม่ใช้ABระดับชั้นเยี่ยมไร้โรคแมลง@li...

รวยเมล่อนทำได้ตำรับปุ๋ยใหม่ต้นทุนต่ำไม่ใช้ABระดับชั้นเยี่ยมไร้โรคแมลง@li...

Fresh deli สุดยอดคนไทยฝีมือระดับโลกใช้pardไอดีไลน์0853265564

เทคนิคการสังเกตการเจริญเติบโตของพริกหวานหรือพริกยักษ์

ช่วงการเจริญเติบโตทางลำต้น (Vegetative phase) ใบใหญ่แต่บาง พริกโตไวอย่างรวดเร็ว สีของลำต้นมีสีเขียวอ่อน ข้อปล้องเริ่มยืดยาว ลำต้นหนาขึ้น ตำแหน่งดอกบานห่างจากยอดมาก ดอกหงายขึ้นและดอกค่อนข้างใหญ่ ทรงผลไม่เข้ารูปเมื่อผ่าดูเมล็ดข้างในมีน้อย
ช่วงการสืบพันธุ์ (Reproductive phase) ใบจะเล็กลง หนาและค่อนข้างแข็ง การเจริญเติบโตช้า สีของลำต้นมีสีเขียวเข้ม ปล้องเริ่มสั้นลง ลำต้นบางลง ดอกบานใกล้ส่วนยอด ดอกจะมีลักษณะคว่ำลง
คุณภาพผลดีมาก www.gonsukkasem.com line id 0853265564

ปัจจัยสำคัญที่เกษตรกรต้องทราบว่าคุณภาพผลผลิตเพิ่มได้

ดินและน้ำมีความสำคัญอันดับแรกรองมาเป็นการเลือกใช้ปุ๋ยยาพันธุ์พืชและสัตว์น้ำ เกษตรกรไทยส่วนใหญ่คิดว่าการใส่ปุ๋ยยามากๆจะช่วยเพิ่มผลผลิตจึงนำมาสู่ต้นทุนต่ำและพืชอ่อนแอต่อโรคแมลงส่งผลให้สารพิษตกค้างต่อร่างกายผู้บริโภคบางท่านยังไม่ยอมรับประทานผักผลไม้ของตัวเองนี่คือความเป็นจริงจากการได้ลงพื้นที่มากว่า15ปี อย่างไรก็ตามการที่มีความรู้หลักวิชาการเกษตรไว้จะนำไปสู่ทางเลือกที่โอกาสคุณภาพผลผลิตจะเพิ่มขึ้น อาจสามารถหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดโรคแมลงได้อย่าง100% นักวิชาการเกษตรในประเทศมีน้อยมากแต่ปัญหาการยอมรับวิชาการยังส่งผลให้เกษตรกรมีความรู้จากร้านขายปุ๋ยยาเป็นส่วนใหญ่จึงทำให้ได้รับความรู้การใช้ปุ๋ยยามากกว่าปัจจัยที่จะทำให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง

Fresh deli มะเขือเทศคอนเฟ็ตโต้ไฮโดรโปนิกส์ ควบคุมคุณภาพน้ำ PARD ไอดี0853...

ราสนิมแก้วมังกรพ่นPARDช่วยได้ผลดีที่สุดในวงการ @ line id 0853265564

dr.gon(dragon) Thailand discovery pard amino for use in agriculture.

IMMUNE SYNERGY COMPANY LIMITED By Gon Sukkasem produce and sell complementary products for plant growth using bee pollen,honey and royal jelly as the raw material. The product was endorse by Bureau of Plant Quarantine and Agricultural Materials, Department of Agriculture (Letter of the said office No. 0913/631 dated 4 April 2512). This letter clearly certify that this product which aim for additional plant growth is absolutely not under the endanger material B.E. 2532 (1992). In addition, this product was also not under the Fertilizer Control Act B.E. 2518 (1975), meanwhile, the 2nd revision of Government Interpretation Dictionary has indicated that the meaning of plant growth substance is one of the essential product that can enable the plant to grow rapidly. This products has already been tested by Chachoengsao Rubber Research Centre and the result has been revealed on the growth of rubber tree with high satisfaction level (letter No. AC0911.1/769 dated 26 July B.E. 2555 (2012). The …

Fresh deli1ไร่/1ล้าน/เดือนเมล่อนไฮโดรฯ3กก./ลูกLINE ID 0853265564

รวยเมล่อนทำได้ตำรับปุ๋ยใหม่ต้นทุนต่ำไม่ใช้ABระดับชั้นเยี่ยมไร้โรคแมลง@li...

รวยเมล่อนทำได้ตำรับปุ๋ยใหม่ต้นทุนต่ำไม่ใช้ABระดับชั้นเยี่ยมไร้โรคแมลง@li...

Fresh deli hydroponics ควบคุมคุณภาพน้ำ PARD LINE ID 0853265564

Fresh deli hydroponics ควบคุมคุณภาพน้ำ PARD LINE ID 0853265564

Fresh deli ปรับคุณภาพน้ำด้วย pard id line0853265564 เก็บผลผลิตได้เร็ว1เท...

Fresh deli กว่า17 ปีที่คิดค้นวิธีการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ให้คุณภาพดีไม่มีส...

Fresh deli สุดยอดเมล่อน ควบคุมคุณภาพน้ำ PARD ID LINE 0853265564

รวยเมล่อนทำได้ตำรับปุ๋ยใหม่ต้นทุนต่ำไม่ใช้ABระดับชั้นเยี่ยมไร้โรคแมลง@li...

การเกษตรไม่ใช่มีเพียงปุ๋ย-ยาเท่านั้นที่จะทำให้เกษตรกรสำเร็จในอาชีพได้รายงานจากDR.GON(DRAGON)

รูปแบบการผลิตพืชและสัตว์น้ำที่มีการใช้ปุ๋ย-ยาที่มาจากสารธรรมชาติและเคมีสังเคราะห์เกษตรกรได้รับความรู้ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาอย่างช้านานแต่ก็ยังไม่ทำให้ผลผลิตสูงและต้นทุนต่ำได้จึงไม่พ้นปัญหาความยากจนหลายฝ่ายเห็นตรงกันถึงแนวทางที่สำคัญในการพัฒนา คือ การเพิ่มคุณภาพและผลผลิต ลดต้นทุน ได้รับผลตอบแทนที่สูง สม่ำเสมอแทบทุกฤดูการผลิตพืชและสัตว์น้ำ
          งานวิจัยคิดค้นสารโปรตีนสูตรพิเศษเรียกว่า “นวัตกรรม”ซึ่งเป็นผลงานวิจัยระดับปริญญาเอก ของนาย กร สุขเกษม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ที่มีประโยชน์มากในการศึกษาของชาติ และนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ และเพื่อให้เกษตรกรนำมาปฏิบัติจนกระทั่งสำเร็จได้จริง รูปแบบการผลิตอยู่บนมาตรฐานเดียวกัน การบริหารจัดการการเรียนรู้รูปแบบตามคำแนะนำจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย กลุ่ม, คณะ, เกษตรกร ร่วมกันปรับเปลี่ยนวิธีการให้ถูกต้องแม่นยำที่สุดเพื่อให้เกิดความสำเร็จได้ผลกำไร ผลผลิตที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดต่อผู้บริโภค
          สารโปรตีนสูตรพิเศษผ่านการวิจัยมาอย่างยาวนานจนกระทั่งรวบรวมเสร็จอย่างสมบูรณ์ เป็นวิทยานิพนธ์บนพื้นฐานท…

Fresh deli ปรับคุณภาพน้ำด้วย pard id line0853265564 เก็บผลผลิตได้เร็ว1เท...

Fresh deli ปรับคุณภาพน้ำด้วย pard id line0853265564 เก็บผลผลิตได้เร็ว1เท...

แนะนำตำรับปุ๋ยขั้นเทพแทนปุ๋ยABไฮโดรโปนิกส์ประหยัดต้นทุนต่อต้นไม่ถึง10บ.l...

รวยเมล่อนทำได้ตำรับปุ๋ยใหม่ต้นทุนต่ำไม่ใช้ABระดับชั้นเยี่ยมไร้โรคแมลง@li...

Gon Sukkasem

สมบัติทางเคมีของ PR0TEIN AMINO; PARD BY GON SUKKASEM KU. ค่าวิเคราะห์ทางเคมีของ PARD

การใช้ปุ๋ยเคมีธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมเป็นธาตุหลักที่ข้าวต้องการปริมาณมากดินนาส่วนใหญ่มักจะขาดหรือมีไม่เพียงพอและปุ๋ยส่วนมากจะมี 3 ธาตุนี้ดังนั้นการใส่ปุ๋ยเคมีกับข้าวจึงมักจะกล่าวถึงปุ๋ยที่ใช้ 3 ธาตุนี้การใส่ปุ๋ยข้าวให้ต้นข้าวเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงควรพิจารณาถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินธาตุอาหารที่ได้จากธรรมชาติการสูญเสียธาตุอาหารจากธรรมชาติและจากปุ๋ยใส่ลงไปในดินและควรทราบปริมาณธาตุอาหารที่ข้าวต้องการด้วย (วิทยา, 2529) ข้าวต้องการโพแทสเซียมสูงกว่าไนโตรเจนและต้องการฟอสฟอรัสปริมาณน้อยอย่างไรก็ดีในดินเหนียวและดินร่วนมักจะมีโพแทสเซียมเพียงพอแต่ในดินปนทรายจะมีโพแทสเซียมปริมาณน้อยข้าวจะตอบสนองต่อปุ๋ยโพแทสเซียมดังนั้นจึงควรใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมในดินปนทรายด้วย วิทยา (2529) และกรมส่งเสริมการเกษตร (2536) ได้กล่าวถึงข้อมูลพิจารณาและข้อปฏิบัติก่อนใส่ปุ๋ยข้าวเพื่อให้การใช้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยควรปรับระดับนาให้เรียบสม่ำเสมอทราบพื้นที่นาแต่ละกระทงเพื่อจะได้คิดน้ำหนักปุ๋ยอุดคันนาไม่ให้น้ำรั่วไหลทราบลักษณะเนื้อดินและเรื่องของพันธุ์ข้าวที่ปลูกเลือกปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนียมหรือยูเ…

อินทผาลัมเงินล้านเริ่มทำอย่างไรณ.บ้านไร่ฟ้าประทานปากช่อง@line0853265564

พืชไร่ (Agricultural plants)

พืชไร่ (Agricultural plants)
มันสำปะหลัง, มันฝรั่ง, มันเทศ, อ้อย, มะพร้าว,  สับปะรด, ข้าวโพด, ข้าวฟ่าง, ฝ้าย, งา, ทานตะวัน , พืชตระกูลถั่ว, ตะไคร้หอม, ขมิ้น, ฟ้าทะลายโจร, พืชอุตสาหกรรม ชา,กาแฟ, แมคาเดเมีย, ปาล์มน้ำมัน อื่นๆ
วิธีการใช้Protein Amino R&D; PARD
การเตรียมดิน
ฉีดพ่นก่อนไถและย่อยดิน ตากแดด 15 วัน ในอัตรา 10- 20   ซีซี/น้ำ  20ลิตร
แช่เมล็ดพันธุ์
          แช่ 7 นาที หรือรดราดกิ่งพันธุ์หรือเมล็ดพันธุ์ ในอัตรา 10- 20  ซีซี/น้ำ 20 ลิตร เพิ่มประสิทธิภาพ การแตกตา และการงอกของเมล็ด
การดูแลรักษาในระยะเวลาการเจริญเติบโตถึงเก็บเกี่ยว          ฉีดพ่นร่วมกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปได้ตลอดจนฉีดพ่นคลุกเคล้าปุ๋ยคอก, ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อช่วยในการย่อยสลายให้สมบรูณ์และลดเชื้อรา ในอัตรา10- 20 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร และฉีดพ่นทุก 5-7 วัน เพื่อให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรง ลดโรคและแมลง
ข้อแนะนำ:          ควรลดปุ๋ยเคมีทุกสูตรที่เคยปฏิบัติเดิมจาก 100 ก.ก เหลือ 50 ก.ก จากการทดลองและวิจัยทำให้ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้อย่างชัดเจน  เมื่อ ใช้ร่วมกับ Protein Amino R&D; PARD


ยางพารา (Rubber tree)

ยางพารา (Rubber tree)
วิธีการใช้         Protein Amino R&D; PARD
การเพาะเมล็ด        แช่เมล็ด 7 นาทีในอัตรา 10- 20  ซีซี/ น้ำ20  ลิตร
การเตรียมดิน        ฉีดพ่นที่หลุมยางปลูกใหม่ในอัตรา10- 20  ซีซี/ น้ำ20  ลิตร
ต้นกล้ายาง
       ฉีดพ่นทุก 3-5 วัน ในอัตรา 10- 20 ซีซี/ น้ำ 20  ลิตร
ต้นยางปลูกใหม่ – ต้นยางที่กรีดได้
       ฉีดพ่นทุก 7- 30 วัน ในอัตรา 10- 20 ซีซี/ น้ำ 20 ลิตร
ต้นยางที่เปิดกรีดแล้ว
                ฉีดพ่นบริเวณหน้ายางที่กรีดและบริเวณรอบโคนต้นยางวันหยุดกรีดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง  เพื่อให้เปลือกยางที่จะกรีดนิ่มน้ำยางออกเยอะและลดพิษเคมีหน้ายางรักษาแผลการเกิดเซลล์ใหม่ สมบูรณ์รอยแผลเรียบสวย ลดโรคเชื้อรา ใช้ในอัตรา 10 ซีซี/น้ำ 20 ลิตรหรือ(10ซีซี/น้ำ1ลิตรใช้ทา)
ข้อแนะนำ:       ควรลดปุ๋ยเคมีทุกสูตรที่เคยปฏิบัติเดิมจาก 100 ก.ก เหลือ 50 ก.ก จากการทดลองและวิจัยทำให้ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้อย่างชัดเจน
เมื่อใช้ร่วมกับ Protein Amino R&D; PARD

วิธีทำนาข้าว โดยใช้สารเสริมร่วมในระบบการผลิต

นาข้าว
วิธีการใช้ Protein Amino R&D; PARD เตรียมดิน           ก่อนไถหน้าดิน ฉีดพ่น Protein Amino R&D; PARD ในอัตรา10- 20  ซีซี/น้ำ 20 ลิตรพ่นให้ทั่ว หมักทิ้งไว้ตามปกติ และทำการหว่าน แช่เมล็ดพันธุ์
         แช่เมล็ดข้าวหรือรดราดในอัตรา10- 20 ซีซี/น้ำ 200 ลิตร รดราดก่อนแช่ และบ่มแล้ว นำไปหว่าน
ฉีดยาคุม- ฆ่า นำ Protein Amino R&D; PARD
          ในอัตรา10- 20  ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ผสมยาคุม- ฆ่าวัชพืชข้าวตั้งตัวเร็วกว่าไม่ใช้ดีต่อสิ่งแวดล้อม
นำน้ำเข้านา            ในอัตรา 10- 20 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร เทที่ประตูน้ำทุกครั้งที่นำน้ำเข้านาข้าว
ระยะเลาการเจริญเติบโตถึงระยะเวลาเก็บเกี่ยว            ในอัตรา10- 20ซีซี/น้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นทุกๆ 15-30 วัน
    ข้อแนะนำ:    ควรลดปุ๋ยเคมีทุกสูตรที่เคยปฏิบัติเดิมจาก 100 ก.ก เหลือ 50 ก.ก  จากการทดลองและวิจัยทำให้ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้อย่าง ชัดเจนเมื่อใช้ร่วมกับ Protein Amino R&D; PARD


การส่งเสริมสารเสริมโดย อาจารย์ ดร.สังวาล สมบูรณ์

ประโยชน์จากงานวิจัยต่อเกษตรกรไทย

สาร Protein Amino R&D; PARD โดยให้เกษตรกรจำนวน ๔๖ คนใช้กับพืชต่างๆ ได้แก่ พริกหยวก ถั่วฝักยาว ข้าวโพด พริกขี้หนู หอมแดง กระเทียม ผักตระกูลกะหล่ำ และข้าว ตามอัตราที่กำหนดในฉลาก เปรียบเทียบกับปุ๋ยน้ำชนิดอื่นๆ หรือตามวิธีของเกษตรกร ในพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย (พื้นที่ปลูก พริกหยวก ถั่วฝักยาว และข้าวโพด จำนวนเกษตรกร ๑๕ ราย) อ.เขื่องใน (พื้นที่ปลูกพริกขี้หนู และผักตระกูลกะหล่ำ จำนวนเกษตรกร ๑๐ ราย) อ.สว่างวีระวงศ์ (พื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ จำนวนเกษตรกร ๑๐ ราย) จ.อุบลราชธานี และ อ.ยางชุมน้อย (พื้นที่ปลูกหอมแดง กระเทียม และพริกขี้หนู จำนวนเกษตรกร ๑๑ ราย) จ.ศรีสะเกษ จากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และตรวจเยี่ยมแปลงปลูกพืช พบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจเมื่อสังเกตเห็นได้ว่าพืชปลูกมีการตอบสนองต่อปุ๋ยหลังจากที่มีการพ่นครั้งที่ ๒  ร้อยละ ๘๐ พึงพอใจที่ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕ – ๒๐ ในพืชทุกชนิด

บทความจากดร.สุธี อินทรสกุล

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ในการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำโดยให้ช่วยเหลือปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา จำนวน 2,520 บาทต่อไร่ ในวงเงิน 21,200 ล้านบาท ทำให้เกษตรกรมีรายได้ตอบแทนจากราคาเป็นจำนวน 91 บาท ต่อกิโลกรัม เปรียบเทียบกับราคายางที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ย 79 บาท ต่อกิโลกรัมในปัจจุบัน โดยเป็นมาตรการช่วยเหลือเป็นระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 ถึง เดือนมีนาคม 2557 ทั้งนี้รัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีการแทรกแซงราคา เพราะจะมีผลกระทบต่อการบิดเบือนตลาด และส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจยางพาราของประเทศในภาพรวม สำหรับมาตรการดังกล่าว มีผู้ออกมาแสดงความคิดเห็น ต่างๆ นาๆ ทั้งในแง่บวกและลบ บ้างก็ว่าเป็นมาตรการที่ออกมาเพียงช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อน และพอที่จะลดความเหลื่อมล้ำเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรการประกันราคาข้าวได้ส่วนหนึ่ง ในขณะที่ผู้แทนชาวสวนยางกลับมองว่า ลึกๆ จริงๆ แล้ว  แม้จะยังไม่พอใจกับมาตรการดังกล่าว แต่ก็จำเป็นต้องยอมรับสภาพหรือ จำยอมกับความช่วยเหลือดังกล่าวไปพลางๆ ก่อน สุดท้ายถึงกับมีการวิพากษ์วิจารณ์ไปถึงนโยบายของรัฐบาลที่ปล่อยปละละเลยให้มีการขยายพื้นที่ปลูกยางพารามากจนเ…

วิธีการใช้ โปรตีนอะมิโน PARD สำหรับปาล์มน้ำมัน

วิธีการใช้โปรตีนอะมิโน PARD  สำหรับปาล์มน้ำมัน
ระยะ ส่วนผสม ต่อน้ำ 20 ลิตร การใช้ / ความถี่ ผลลัพธ์จากการใช้ การเตรียมหลุมปลูก – ปรับสภาพดิน
5 ซีซี ฉีดพ่นหรือรดราดก้นหลุม ·ปุ๋ยรองก้นหลุมละลายตัวเร็ว ·ดินจะมีลักษณะร่วนซุยขึ้นเนื่องจากจุลินทรีย์ในดินทวีจำนวนมากขึ้น ซึ่งช่วยย่อยสลายธาตุอาหารให้เหมาะกับการที่ต้นปาล์มจะนำไปใช้งาน หลังปลูก 1 เดือน ถึงช่วงพักตัวก่อนออกดอก (3 ปี)
10 ซีซี ฉีดพ่นลำต้นโคนต้น และ ใบ 3 เดือน / ครั้ง ·ต้นปาล์มเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ·ใบใหญ่ เขียวเข้ม พักตัวก่อนออกดอก และ หลังออกดอก (อายุประมาณ 3-4 ปี)