ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

นวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตและดูแลสิ่งแวดล้อม

          รูปแบบการผลิตพืชและสัตว์น้ำที่มีการใช้ปุ๋ย-ยาที่มาจากสารธรรมชาติและเคมีสังเคราะห์เกษตรกรได้รับความรู้ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาอย่างช้านานแต่ก็ยังไม่ทำให้ผลผลิตสูงและต้นทุนต่ำได้จึงไม่พ้นปัญหาความยากจนหลายฝ่ายเห็นตรงกันถึงแนวทางที่สำคัญในการพัฒนา คือ การเพิ่มคุณภาพและผลผลิต ลดต้นทุน ได้รับผลตอบแทนที่สูง สม่ำเสมอแทบทุกฤดูการผลิตพืชและสัตว์น้ำ

          งานวิจัยคิดค้นสารโปรตีนสูตรพิเศษเรียกว่า นวัตกรรมซึ่งเป็นผลงานวิจัยระดับปริญญาเอก ของนาย กร สุขเกษม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ที่มีประโยชน์มากในการศึกษาของชาติ และนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ และเพื่อให้เกษตรกรนำมาปฏิบัติจนกระทั่งสำเร็จได้จริง รูปแบบการผลิตอยู่บนมาตรฐานเดียวกัน การบริหารจัดการการเรียนรู้รูปแบบตามคำแนะนำจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย กลุ่ม, คณะ, เกษตรกร ร่วมกันปรับเปลี่ยนวิธีการให้ถูกต้องแม่นยำที่สุดเพื่อให้เกิดความสำเร็จได้ผลกำไร ผลผลิตที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดต่อผู้บริโภค

          สารโปรตีนสูตรพิเศษผ่านการวิจัยมาอย่างยาวนานจนกระทั่งรวบรวมเสร็จอย่างสมบูรณ์ เป็นวิทยานิพนธ์บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ น่าจะเป็นแนวทางที่จะพัฒนารูปแบบการผลิตพืชและสัตว์น้ำให้มีความสะดวกและง่ายต่อการปฏิบัติได้จริงมากขึ้นเพื่อให้เกษตรกรไทย ก้าวสู่การเกษตรสมัยใหม่ในระบบปลูกพืชในโรงเรือน ปลูกพืชผักไฮโดรโปนิกส์ ปลูกข้าวอินทรีย์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ใช้อาหารที่ดีนอกจากอาหารทั่วไปอื่นๆ ตลอดจนปรับสภาพดิน และน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

          กราบขอบพระคุณคณาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้เป็นประโยชน์ต่อไป ตลอดจนการช่วยเหลือ และแนะนำต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจนสามารถเห็นผลที่เกิดประโยชน์จากงานวิจัยคุณภาพและผลผลิตที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเดิมจนทำให้เกษตรกรกินดีอยู่ดี ซึ่งถือเป็นภารกิจของนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรไทย

                                              กร สุขเกษม
                                              ผู้วิจัยคิดค้น
                                                                     มกราคม 2560

                        

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

บทบาทของโปรตีน อะมิโน R&D 2551

บทบาทของโปรตีน อะมิโน R&D 2551 ในการลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต             ต้องยอมรับความจริงว่าประเทศไทยมีการใช้ “หัวเชื้อจุลินทรีย์”ในการเกษตรมากขึ้น  เพราะเชื่อว่ามันเป็นกลไกสำคัญในการปรับปรุงบำรุงดินดีขึ้นลดการใช้ปุ๋ยเคมี             แต่หัวเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดยังไม่ได้รับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพหรือได้ใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายจากกรมวิชาการเกษตร             ด้วยเหตุนี้ อาจารย์กร  สุขเกษม  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ได้คิดค้นและวิจัยโดยสกัดหน่วยเล็กสุดของโปรตีนจากผลิตภัณฑ์ผึ้งในรูปแบบของ “พอลิเปปไทด์พับซ้อนอัดแน่น”ซึ่งมีโมแลกุลที่มีพลังประจุไฟฟ้าหลายกลุ่มมีความสำคัญที่สุดต่อเซลล์สิ่งมีชีวิตและมีคุณสมบัติการทำละลายทางกายภาพ     และ ฟิสิกส์ของแร่ธาตุในดินและน้ำ             เป็นเวลากว่า 4 ปีในการวิจัยและทดสอบหัวเชื้อจุลินทรีย์โปรตีนอะมิโนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่าง ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา เป็นต้น นายพิเชษฐ  ไชยพาณิชย์ ผ.อ ยืนยันว่าให้ผลผลิตยางมากที่สุดนอกจากนี้สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรฯบางเขนได้ทดสอบแล้วพบว่ามีโปรตีน 13.33% ของน้ำหนักและจุลินทรีย์อะมิโนโปรตีน…

วิธีแก้ราสนิมของแก้วมังกรด้วย PARD2551 ได้ผลจากการใช้จริงในพื้นที่ทุกภาคมา 2-3 ปี

โรคเชื้อราสนิม ที่เกิดกับแก้วมังกร
           มีลักษณะคล้ายกับ โรคในมะนาว เป็นโรคที่แก้ไม่หายด้วยสารเคมี จากการพยายามมานานของเกษตรกรและมีราคาแพง จึงทำให้เป็นปัญหาต่อการผลิตแก้วมังกรในประเทศ ซึ่งมีความต้องการของตลาดสุขภาพสูงและขายได้ราคาดีเป็นโอกาสที่เกษตรจะสร้างรายได้ในครัวเรือนได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง           โรคนี้เรียกว่า โรคลำต้นจุดสีน้ำตาล เชื้อสาเหตุโรคเกิดจากเชื้อรา Dothiorella sp.พบว่าระบาดหลายระดับทั่วทุกภาคของประเทศประเทศ
อาการของโรค
          ลักษณะอาการจะพบในบริเวณกิ่งอ่อนและผลอ่อนเป็นจุดสีเหลือง จากนั้นจะเกิดเป็นตุ่มจุดนูนเล็กสีน้ำตาลคล้ายสนิม และคล้ายแผลขนาดใหญ่คล้ายรอยปื้นไหม้ ถ้าเกิดที่ผลทำให้ผลเสียหายเป็นตำหนิ ทำให้ราคาและคุณภาพต่ำ
แนวทางการแก้ไข
          ลดการใช้ปุ๋ยเคมี คอก มากเกินไป ทำให้ต้นอ่อนแอต่อโรค โดยเฉพาะปุ๋ยยูเรีย และปุ๋ยคอก หมักที่ไม่สมบูรณ์ใส่ให้น้อยที่สุดเท่าที่ต้นไม่ขาดธาตุอาหารก็เพียงพอ
          ใช้สารสูตรโปรตีนพิเศษเฉพาะ PARD ฉีดพ่นต้นทุก 7-15 วัน และให้ฉีดลงดินด้วยเปลี่ยนรูปแหล่งหลบซ่อนของเชื้อที่อาศัยในดิน ถ้ายังไม่หายมากเป็นที่น่าพอใจก็เพิ่มเวลา…

สวนทุเรียนน้องใหม่อายุ1ปี4เดือนที่สุราษฎร์เกิดใบเหลืองร่วง

ผลไม้ที่คนต่างประเทศแย่งคนไทยบริโภคยุคนี้จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นั่นคือผลทุเรียน โดยเฉพาะชาวจีนเข้ามาทำเป็นธุรกิจถึงถิ่น
ปลูกกันเลย ยังมีชาวฮ่องกง ญี่ปุ่น ยุโรป ฯรู้จักรับประทานเพราะชื่นชอบรสชาติกันอย่างดี ด้วยเหตุนี้เกษตรกรผู้ปลูกสวนยางพารา
ที่ราคาตกต่ำหันมาปลูกทุเรียนกันมากขึ้นทุกวัน แต่การสร้างสวนใหม่นั้นก็พบปัญหานานาประการ การทำเกษตรนั้นส่วนมากในบ้าน
เราส่วนใหญ่เกษตรกรทำกันไปโดยประมาณไม่แน่นอน บอกต่อกันแนะนำไปตามเขาว่ามาจึงพบปัญหาใหม่ๆเข้ามาให้แก้ไขกันอยู่
เสมอก็เป็นอย่างนี้แหละ แต่บางคนที่จริงจังในการทำนั้นไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยหาวิธีการใหม่ๆมาทดลองแต่ก็ไม่พ้นปัญหาอยู่ดี มีคนบอก
ใช้สารเคมีดินเสียจึงไปเอาขี้วัวมาใส่ต้นละกระสอบ ผลการใช้ทำให้ใบร่วงเหลืองทั้งสวนนี่แหละครับ บันทึกผู้สอบถามแต่ละวันเก็บ
ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปไว้แต่ช่วยแนะนำไปแล้วให้ใส่ทีละเล็กละน้อยก็ดีขึ้น