ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

วิธีการใช้ โปรตีนอะมิโน PARD สำหรับยางพารา

วิธีการใช้  โปรตีนอะมิโน PARD  สำหรับยางพารา

ระยะ
ช่วงเวลา
ส่วนผสม ต่อน้ำ 20 ลิตร
การใช้ / ความถี่
ผลจากการใช้
แปลงเพาะกล้ายางพารา

การเตรียมกิ่งพันธุ์
 5 ซีซี
แช่กิ่งพันธุ์ 15-20 นาที ก่อนนำไปติดตา
·       ทำให้การงอกของต้นติดตาเร็ว (ประมาณ 3-4 วันจะเริ่มงอกจากปกติ 7-10 วัน)
·       อัตราการงอกของต้นติดตาสูง (ประมาณ 90% ของต้นที่ติดตาจะงอกและเติบโต)
เพาะเมล็ด / ระหว่างกล้ายางกำลังโต
5 ซีซี
รดราดพอชุ่ม ทุก 15 วัน
·       อัตราการงอกของเมล็ดยางสูงขึ้นกว่าแปลงที่ไม่ใช้ (อัตราการงอก ประมาณ 90%)
·       กล้ายางเติบโตเร็ว – ลำต้นอวบใหญ่
·       ไม่เป็นโรค เช่น รา ใบจุด หรือ หากมีการระบาดของโรคก็จะหายอย่างรวดเร็ว กล้ายางไม่เสียหาย
การเตรียมหลุมปลูก – ปรับสภาพดิน น้ำ

5 ซีซี
ฉีดพ่นหรือรดราดก้นหลุม
·       ปุ๋ยรองก้นหลุมจะละลายตัวเร็ว
·       ดินจะมีลักษณะร่วนซุยรากเกาะยึดเร็ว
ยางต้นเล็ก – ก่อนเปิดกรีด
(ใช้ได้กับพื้นที่ปลูกขนาด 50 ไร่ หรือ ยาง 3,750 ต้น)

10 ซีซี/น้ำ20ลิตร
3 เดือนแรกเมื่อเริ่มใช้ ฉีดพ่นทั้งใบ-ต้น-โคนต้น ทุก 15 วัน (ผสม 1 ครั้งใช้ได้ประมาณ 150 ต้น หรือ 2 ไร่)

หลัง 3 เดือน ฉีดพ่นทั้งใบ-ต้น-โคนต้น ทุก 30 วัน (เหลือเดือนละ 1 ครั้ง)
·       ต้นยางเติบโตเร็ว
·       ใบเขียวใหญ่มีน้ำหนักเพราะได้สารอาหารที่สมบูรณ์จึงสังเคราะห์แสงได้ดี
·       ไม่เป็นโรค เช่น ใบร่วง หากมีการระบาดของโรคก็จะหายอย่างรวดเร็วกว่าต้นที่ไม่ใช้เพราะต้นที่ใช้จะมีความสามารถในการพื้นตัวสูงกว่าระยะ
ช่วงเวลา
ส่วนผสม ต่อน้ำ 20 ลิตร
การใช้ / ความถี่
ผลลัพธ์จากการใช้
ยางที่เปิดกรีดแล้ว
( ใช้ได้กับพื้นที่ปลูกขนาด 50 ไร่)
หลังผลัดใบ
 20 ซีซี
1 เดือนแรกเมื่อเริ่มใช้ ฉีดพ่นหน้ายางที่กรดและโคนต้น ทุก 7 วัน (เดือนละ 4 ครั้ง) (ผสม 1 ครั้งใช้ได้ประมาณ 200 ต้น)

หลังจาก 1 เดือนลดความถี่เหลือทุก 15 วัน (เดือนละ 2 ครั้ง)
·       ความเข้มสีใบสูง-ใบหนาขนาดใหญ่ได้รับสารอาหารที่สมบูรณ์สังเคราะห์แสงได้ดี
·       หน้ายางนิ่มทำให้กรีดง่าย แผลเรียบ
·       น้ำยางไหลสม่ำเสมอ
·       น้ำยางมีความข้นมากขึ้น
·       เปลือกใหม่ที่เกิดจะสมบูรณ์ ไม่แห้งแตก
·       ราเส้นดำ จะจางหาย, แก้ปัญหาโรคใบร่วง, แผลหน้ายางเน่าจะค่อยๆหาย
กรณีหน้ายางตาย – สภาพต้นโทรม
(ใช้ได้กับต้นยาง 200 ต้น หรือประมาณ 2 ไร่ครึ่ง)
20  ซีซี
รดราดหน้ายาง – โคนต้น ต้นละ 1 ลิตร (ผสม 1 ครั้งใช้ได้ประมาณ 200 ต้น) ทุก 15 วัน

ระหว่างบำรุงควรงดกรีดต้นที่มีปัญหา
·       น้ำยางจะกลับมาไหลอีกครั้ง โดยในครั้งแรกจะมีน้ำยางเพียงเล็กน้อยจากที่ไม่มีเลย จากนั้นจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของต้นว่าทรุดโทรมหรือมีปัญหามาก


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

บทบาทของโปรตีน อะมิโน R&D 2551

บทบาทของโปรตีน อะมิโน R&D 2551 ในการลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต             ต้องยอมรับความจริงว่าประเทศไทยมีการใช้ “หัวเชื้อจุลินทรีย์”ในการเกษตรมากขึ้น  เพราะเชื่อว่ามันเป็นกลไกสำคัญในการปรับปรุงบำรุงดินดีขึ้นลดการใช้ปุ๋ยเคมี             แต่หัวเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดยังไม่ได้รับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพหรือได้ใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายจากกรมวิชาการเกษตร             ด้วยเหตุนี้ อาจารย์กร  สุขเกษม  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ได้คิดค้นและวิจัยโดยสกัดหน่วยเล็กสุดของโปรตีนจากผลิตภัณฑ์ผึ้งในรูปแบบของ “พอลิเปปไทด์พับซ้อนอัดแน่น”ซึ่งมีโมแลกุลที่มีพลังประจุไฟฟ้าหลายกลุ่มมีความสำคัญที่สุดต่อเซลล์สิ่งมีชีวิตและมีคุณสมบัติการทำละลายทางกายภาพ     และ ฟิสิกส์ของแร่ธาตุในดินและน้ำ             เป็นเวลากว่า 4 ปีในการวิจัยและทดสอบหัวเชื้อจุลินทรีย์โปรตีนอะมิโนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่าง ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา เป็นต้น นายพิเชษฐ  ไชยพาณิชย์ ผ.อ ยืนยันว่าให้ผลผลิตยางมากที่สุดนอกจากนี้สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรฯบางเขนได้ทดสอบแล้วพบว่ามีโปรตีน 13.33% ของน้ำหนักและจุลินทรีย์อะมิโนโปรตีน…

วิธีแก้ราสนิมของแก้วมังกรด้วย PARD2551 ได้ผลจากการใช้จริงในพื้นที่ทุกภาคมา 2-3 ปี

โรคเชื้อราสนิม ที่เกิดกับแก้วมังกร
           มีลักษณะคล้ายกับ โรคในมะนาว เป็นโรคที่แก้ไม่หายด้วยสารเคมี จากการพยายามมานานของเกษตรกรและมีราคาแพง จึงทำให้เป็นปัญหาต่อการผลิตแก้วมังกรในประเทศ ซึ่งมีความต้องการของตลาดสุขภาพสูงและขายได้ราคาดีเป็นโอกาสที่เกษตรจะสร้างรายได้ในครัวเรือนได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง           โรคนี้เรียกว่า โรคลำต้นจุดสีน้ำตาล เชื้อสาเหตุโรคเกิดจากเชื้อรา Dothiorella sp.พบว่าระบาดหลายระดับทั่วทุกภาคของประเทศประเทศ
อาการของโรค
          ลักษณะอาการจะพบในบริเวณกิ่งอ่อนและผลอ่อนเป็นจุดสีเหลือง จากนั้นจะเกิดเป็นตุ่มจุดนูนเล็กสีน้ำตาลคล้ายสนิม และคล้ายแผลขนาดใหญ่คล้ายรอยปื้นไหม้ ถ้าเกิดที่ผลทำให้ผลเสียหายเป็นตำหนิ ทำให้ราคาและคุณภาพต่ำ
แนวทางการแก้ไข
          ลดการใช้ปุ๋ยเคมี คอก มากเกินไป ทำให้ต้นอ่อนแอต่อโรค โดยเฉพาะปุ๋ยยูเรีย และปุ๋ยคอก หมักที่ไม่สมบูรณ์ใส่ให้น้อยที่สุดเท่าที่ต้นไม่ขาดธาตุอาหารก็เพียงพอ
          ใช้สารสูตรโปรตีนพิเศษเฉพาะ PARD ฉีดพ่นต้นทุก 7-15 วัน และให้ฉีดลงดินด้วยเปลี่ยนรูปแหล่งหลบซ่อนของเชื้อที่อาศัยในดิน ถ้ายังไม่หายมากเป็นที่น่าพอใจก็เพิ่มเวลา…

สวนทุเรียนน้องใหม่อายุ1ปี4เดือนที่สุราษฎร์เกิดใบเหลืองร่วง

ผลไม้ที่คนต่างประเทศแย่งคนไทยบริโภคยุคนี้จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นั่นคือผลทุเรียน โดยเฉพาะชาวจีนเข้ามาทำเป็นธุรกิจถึงถิ่น
ปลูกกันเลย ยังมีชาวฮ่องกง ญี่ปุ่น ยุโรป ฯรู้จักรับประทานเพราะชื่นชอบรสชาติกันอย่างดี ด้วยเหตุนี้เกษตรกรผู้ปลูกสวนยางพารา
ที่ราคาตกต่ำหันมาปลูกทุเรียนกันมากขึ้นทุกวัน แต่การสร้างสวนใหม่นั้นก็พบปัญหานานาประการ การทำเกษตรนั้นส่วนมากในบ้าน
เราส่วนใหญ่เกษตรกรทำกันไปโดยประมาณไม่แน่นอน บอกต่อกันแนะนำไปตามเขาว่ามาจึงพบปัญหาใหม่ๆเข้ามาให้แก้ไขกันอยู่
เสมอก็เป็นอย่างนี้แหละ แต่บางคนที่จริงจังในการทำนั้นไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยหาวิธีการใหม่ๆมาทดลองแต่ก็ไม่พ้นปัญหาอยู่ดี มีคนบอก
ใช้สารเคมีดินเสียจึงไปเอาขี้วัวมาใส่ต้นละกระสอบ ผลการใช้ทำให้ใบร่วงเหลืองทั้งสวนนี่แหละครับ บันทึกผู้สอบถามแต่ละวันเก็บ
ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปไว้แต่ช่วยแนะนำไปแล้วให้ใส่ทีละเล็กละน้อยก็ดีขึ้น