ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

สารเสริมการเจริญเติบโตโปรตีนอะมิโน (PARD)

เพปไทด์ (peptide)

เป็นสารประกอบที่เกิดจากการจับตัวกันของกรดอะมิโนตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป โดยใช้พันธะเพปไทด์ (peptide bond) หรือ เอไมด์ ซึ่งเกิดจากการที่หมู่คาร์บอกซิลิกของกรดอะมิโนตัวที่ 1 จับกับหมู่อะมิโนของกรดอะมิโนตัวที่ 2 แล้วสูญเสียนํ้าไป 1 โมเลกุล ซึ่งจะได้ผลผลิตเป็นไดเพปไทด์ (dipeptide) กรดอะมิโน 3 โมเลกุลเรียกว่า ไตรเพปไทด์ (tripeptide) ถ้ามากกว่า 3-50 โมเลกุลเรียกว่า ลิโกเพปไทด์ (oligopeptide) และถ้ามีกรดอะมิโนมากกว่า50 โมเลกุลมาทำปฏิกริยาต่อเนื่องกัน จะได้เป็นสายโพล่าเพปไทด  (polypeptide)

สารเสริมการเจริญเติบโตโปรตีนอะมิโน (PARD)

          เป็นสารสกัดจากแหล่งโปรตีนธรรมชาติที่มีคุณภาพดีและบริสุทธิ์ไร้สารเจือปน เช่น น้ำผึ้ง นมผึ้ง เกสรผึ้ง จนได้สารสำคัญได้แก่ โปรตีน 6 % กรดอะมิโน 19 ชนิด โปรตีนเอนไซม์ O.M (%) 9.17, O.C (%) 5.32, N (%) 0.40, P2O5 (%) 0.01, K2O (%) 0.10, Ca (%) 0.03, Mg (%) 0.01, Fe (%) 0.01, B (mg kg-1) 25.83, Cl (mg kg-1) 178.7, EC (dSm-1) 2.48, C/N ratio 13.30 Total Cd (mg kg-1)  ไม่พบ Pb (mg kg-1) 0.05 Hg (mg kg-1) 0.02 As (mg kg-1) 1.10 การย่อยสลาย 0 % ไม่พบสารโลหะหนัก หรือไม่เกินเกณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต  
          ข้อบ่งชี้ถึงความบริสุทธิ์ปลอดภัยและคุณภาพดี ไม่ก่อเกิดสารปนเปื้อนตกค้างในดินหรือพืชที่ทำลายสิ่งแวดล้อมมีคุณสมบัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของจุลินทรีย์ธรรมชาติแบบทวีคูณมากเพียงพอที่จะสามารถช่วยกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพ เช่น ตอซัง ฟางข้าว อินทรียวัตถุต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และสารอินทรีย์มาทำปฏิกิริยากับสารอนินทรีย์ ทำให้ย่อยสลายได้น้ำ และออกซิเจนสามารถปรับปรุงบำรุงดินให้ร่วนซุย,ดินโปร่ง มีรูพรุนอากาศถ่ายเทดี ทั้งยังลดปัญหาดินเปรี้ยว ดินสนิม และยังช่วยแก้ปัญหาเคมีตกค้างหน้าดินมีคุณสมบัติในการช่วยเปลี่ยนรูปธาตุอาหารเช่น ทริปโตเฟนเป็นหนึ่งใน 8 กรดอะมิโนจำเป็น จะถูกเปลี่ยนเป็น IAA ซึ่งเป็นฮอร์โมนออกซิน ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชให้สามารถนำไปใช้ได้ง่าย กระดุ้นการเจริญเติบโตของรากพืชให้กินปุ๋ยครบถ้วนช่วยให้พืชสามารถต้านทานโรคแมลง ทนต่อสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิสูง ต่ำ, ความชื้นสัมพัทธ์มาก น้อย อากาศออกซิเจนต่ำ คาร์บอนไดออกไซด์สูง ช่วยลดก๊าซมีเทน ไฮโดรซัลไฟด์ ช่วยเปลี่ยนสารชีวภาพที่ให้ไม่เป็นอันตรายก่อโรคแก่เกษตรกรเมื่อฉีดพ่นสารประโยชน์ทางอาชีพเกษตรช่วยลดต้นทุนมีกำไรสูงประโยชน์ทางโภชนาการของผู้บริโภคจะได้รับคุณค่าทางอาหารสูงไม่ก่อโรคมะเร็ง อื่นๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อมช่วยรักษาฟื้นฟูสู่สภาพสู่ความสมบูรณ์อย่างสมดุลสูง
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

          ธาตุอาหารพวกจุลธาตุบางชนิดละลายน้ำได้น้อย ตัวอย่างเช่น เหล็ก สังกะสี ทองแดง ฯลฯ สารเหล่านี้มีค่า pH เป็นเบสสูงจะไม่ละลายน้ำ ทั้งนี้เพราะเนื่องจากธาตุอาหารเหล่านี้มีประจุบวก สามารถทำปฎิกิริยากับธาตุอาหารที่มีประจุลบของไฮด็อกซิลไอออน (oh-) และตกตะกอนทำให้พืชไม่สามารถดูดไปใช้ได้ เพื่อป้องกันการเกิดตะกอนของธาตุ จึงต้องมีการเติมสารบางชนิด เรียกว่า สารคีเลท ซึ่งสารนี้จะเป็นสารที่ทำให้ไอออนของโลหะ หรือ จุลธาตุเหล่านี้ยึดเกาะ จึงเกิดการรวมตัวเป็นสารประกอบคีเลท สารคีเลทเป็นสารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ได้แก่ กรดอะมิโน โปรตีน เป็นต้น สามารถรวมตัวกับจุลธาตุ ปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชทีละน้อย จึงนิยมใช้แก้ไขการขาดธาตุอาหาร (ข้อมูลจาก ดร. สมบูรณ์ เตชะจินดาวัฒน์ สรีรวิทยาของพืช)

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

บทบาทของโปรตีน อะมิโน R&D 2551

บทบาทของโปรตีน อะมิโน R&D 2551 ในการลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต             ต้องยอมรับความจริงว่าประเทศไทยมีการใช้ “หัวเชื้อจุลินทรีย์”ในการเกษตรมากขึ้น  เพราะเชื่อว่ามันเป็นกลไกสำคัญในการปรับปรุงบำรุงดินดีขึ้นลดการใช้ปุ๋ยเคมี             แต่หัวเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดยังไม่ได้รับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพหรือได้ใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายจากกรมวิชาการเกษตร             ด้วยเหตุนี้ อาจารย์กร  สุขเกษม  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ได้คิดค้นและวิจัยโดยสกัดหน่วยเล็กสุดของโปรตีนจากผลิตภัณฑ์ผึ้งในรูปแบบของ “พอลิเปปไทด์พับซ้อนอัดแน่น”ซึ่งมีโมแลกุลที่มีพลังประจุไฟฟ้าหลายกลุ่มมีความสำคัญที่สุดต่อเซลล์สิ่งมีชีวิตและมีคุณสมบัติการทำละลายทางกายภาพ     และ ฟิสิกส์ของแร่ธาตุในดินและน้ำ             เป็นเวลากว่า 4 ปีในการวิจัยและทดสอบหัวเชื้อจุลินทรีย์โปรตีนอะมิโนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่าง ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา เป็นต้น นายพิเชษฐ  ไชยพาณิชย์ ผ.อ ยืนยันว่าให้ผลผลิตยางมากที่สุดนอกจากนี้สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรฯบางเขนได้ทดสอบแล้วพบว่ามีโปรตีน 13.33% ของน้ำหนักและจุลินทรีย์อะมิโนโปรตีน…

วิธีแก้ราสนิมของแก้วมังกรด้วย PARD2551 ได้ผลจากการใช้จริงในพื้นที่ทุกภาคมา 2-3 ปี

โรคเชื้อราสนิม ที่เกิดกับแก้วมังกร
           มีลักษณะคล้ายกับ โรคในมะนาว เป็นโรคที่แก้ไม่หายด้วยสารเคมี จากการพยายามมานานของเกษตรกรและมีราคาแพง จึงทำให้เป็นปัญหาต่อการผลิตแก้วมังกรในประเทศ ซึ่งมีความต้องการของตลาดสุขภาพสูงและขายได้ราคาดีเป็นโอกาสที่เกษตรจะสร้างรายได้ในครัวเรือนได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง           โรคนี้เรียกว่า โรคลำต้นจุดสีน้ำตาล เชื้อสาเหตุโรคเกิดจากเชื้อรา Dothiorella sp.พบว่าระบาดหลายระดับทั่วทุกภาคของประเทศประเทศ
อาการของโรค
          ลักษณะอาการจะพบในบริเวณกิ่งอ่อนและผลอ่อนเป็นจุดสีเหลือง จากนั้นจะเกิดเป็นตุ่มจุดนูนเล็กสีน้ำตาลคล้ายสนิม และคล้ายแผลขนาดใหญ่คล้ายรอยปื้นไหม้ ถ้าเกิดที่ผลทำให้ผลเสียหายเป็นตำหนิ ทำให้ราคาและคุณภาพต่ำ
แนวทางการแก้ไข
          ลดการใช้ปุ๋ยเคมี คอก มากเกินไป ทำให้ต้นอ่อนแอต่อโรค โดยเฉพาะปุ๋ยยูเรีย และปุ๋ยคอก หมักที่ไม่สมบูรณ์ใส่ให้น้อยที่สุดเท่าที่ต้นไม่ขาดธาตุอาหารก็เพียงพอ
          ใช้สารสูตรโปรตีนพิเศษเฉพาะ PARD ฉีดพ่นต้นทุก 7-15 วัน และให้ฉีดลงดินด้วยเปลี่ยนรูปแหล่งหลบซ่อนของเชื้อที่อาศัยในดิน ถ้ายังไม่หายมากเป็นที่น่าพอใจก็เพิ่มเวลา…

สวนทุเรียนน้องใหม่อายุ1ปี4เดือนที่สุราษฎร์เกิดใบเหลืองร่วง

ผลไม้ที่คนต่างประเทศแย่งคนไทยบริโภคยุคนี้จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นั่นคือผลทุเรียน โดยเฉพาะชาวจีนเข้ามาทำเป็นธุรกิจถึงถิ่น
ปลูกกันเลย ยังมีชาวฮ่องกง ญี่ปุ่น ยุโรป ฯรู้จักรับประทานเพราะชื่นชอบรสชาติกันอย่างดี ด้วยเหตุนี้เกษตรกรผู้ปลูกสวนยางพารา
ที่ราคาตกต่ำหันมาปลูกทุเรียนกันมากขึ้นทุกวัน แต่การสร้างสวนใหม่นั้นก็พบปัญหานานาประการ การทำเกษตรนั้นส่วนมากในบ้าน
เราส่วนใหญ่เกษตรกรทำกันไปโดยประมาณไม่แน่นอน บอกต่อกันแนะนำไปตามเขาว่ามาจึงพบปัญหาใหม่ๆเข้ามาให้แก้ไขกันอยู่
เสมอก็เป็นอย่างนี้แหละ แต่บางคนที่จริงจังในการทำนั้นไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยหาวิธีการใหม่ๆมาทดลองแต่ก็ไม่พ้นปัญหาอยู่ดี มีคนบอก
ใช้สารเคมีดินเสียจึงไปเอาขี้วัวมาใส่ต้นละกระสอบ ผลการใช้ทำให้ใบร่วงเหลืองทั้งสวนนี่แหละครับ บันทึกผู้สอบถามแต่ละวันเก็บ
ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปไว้แต่ช่วยแนะนำไปแล้วให้ใส่ทีละเล็กละน้อยก็ดีขึ้น