ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

แนวทางการเพิ่มความหอมของข้าว

การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์
การกลายพันธุ์ของยีน Badh เป็นสาเหตุที่ทำให้ข้าวมีกลิ่นหอม ฉะนั้น การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวไม่หอม โดยการฉายรังสีและการใช้สารเคมี จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนข้าวไม่หอมให้เป็นข้าวหอมได้ แต่การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์นี้ต้องเกิดตรงตำแหน่งของยีน Badh จนทำให้มีการสังเคราะห์เอนไซม์ BADH ที่ผิดปกติจนไม่สามารถทำงานได้ ก็จะทำให้ข้าวที่ผ่านการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์มีกลิ่นหอม
การฉายรังสีเพื่อชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ อาจใช้รังสีที่มีอำนาจทะลุทะลวงสูง เช่น รังสีเอกซ์ รังสีแกมมา รังสีบีต้า และรังสีนิวตรอน เป็นต้น ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างของยีนและโครโมโซม ส่วนการใช้สารเคมีเพื่อชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ มักจะมีผลทำให้เกิดการเลี่ยนแปลงของลำดับเบสในระดับยีน โดยสารเคมีจะเข้าไปจับคู่กับเบสในโมเลกุลของดีเอ็นเอ ทำให้ลำดับเบสของยีนเปลี่ยนไป และทำให้ข้าวมีกลิ่นหอม สารเคมีที่ใช้ได้แก่ ethyl methane sulfonate (EMS) calcium azide และ potassium azide เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบรายงานการก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของข้าวไม่หอมให้เป็นข้าวหอม พบเพียงรายงานการกลายพันธุ์ของลักษณะอื่น เช่น การเปลี่ยนจากข้าวเจ้าเป็นข้าวเหนียว และทำให้ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวเร็วขึ้น เป็นต้น แต่การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์โดยใช้การฉายรังสีและสารเคมีนั้น เป็นการเกิดขึ้นแบบสุ่ม มีโอกาสประสบความสำเร็จน้อย และมีลักษณะต่างๆ ที่ไม่ต้องการติดมาด้วย เนื่องจากเป็นการกลายพันธุ์ที่ไม่จำเพาะกับยีนความหอมโดยตรง และอาจทำให้ยีนบริเวณอื่นเกิดการกลายพันธุ์ด้วย ทำให้ข้าวที่ผ่านการ ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์นี้มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้น วิธีการดังกล่าวจึงไม่เหมาะสมในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวไม่หอมให้เป็นข้าวหอม ควรใช้วิธีการอื่นที่มีความจำเพาะกับยีนความหอมมากขึ้น 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

บทบาทของโปรตีน อะมิโน R&D 2551

บทบาทของโปรตีน อะมิโน R&D 2551 ในการลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต             ต้องยอมรับความจริงว่าประเทศไทยมีการใช้ “หัวเชื้อจุลินทรีย์”ในการเกษตรมากขึ้น  เพราะเชื่อว่ามันเป็นกลไกสำคัญในการปรับปรุงบำรุงดินดีขึ้นลดการใช้ปุ๋ยเคมี             แต่หัวเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดยังไม่ได้รับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพหรือได้ใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายจากกรมวิชาการเกษตร             ด้วยเหตุนี้ อาจารย์กร  สุขเกษม  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ได้คิดค้นและวิจัยโดยสกัดหน่วยเล็กสุดของโปรตีนจากผลิตภัณฑ์ผึ้งในรูปแบบของ “พอลิเปปไทด์พับซ้อนอัดแน่น”ซึ่งมีโมแลกุลที่มีพลังประจุไฟฟ้าหลายกลุ่มมีความสำคัญที่สุดต่อเซลล์สิ่งมีชีวิตและมีคุณสมบัติการทำละลายทางกายภาพ     และ ฟิสิกส์ของแร่ธาตุในดินและน้ำ             เป็นเวลากว่า 4 ปีในการวิจัยและทดสอบหัวเชื้อจุลินทรีย์โปรตีนอะมิโนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่าง ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา เป็นต้น นายพิเชษฐ  ไชยพาณิชย์ ผ.อ ยืนยันว่าให้ผลผลิตยางมากที่สุดนอกจากนี้สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรฯบางเขนได้ทดสอบแล้วพบว่ามีโปรตีน 13.33% ของน้ำหนักและจุลินทรีย์อะมิโนโปรตีน…

วิธีแก้ราสนิมของแก้วมังกรด้วย PARD2551 ได้ผลจากการใช้จริงในพื้นที่ทุกภาคมา 2-3 ปี

โรคเชื้อราสนิม ที่เกิดกับแก้วมังกร
           มีลักษณะคล้ายกับ โรคในมะนาว เป็นโรคที่แก้ไม่หายด้วยสารเคมี จากการพยายามมานานของเกษตรกรและมีราคาแพง จึงทำให้เป็นปัญหาต่อการผลิตแก้วมังกรในประเทศ ซึ่งมีความต้องการของตลาดสุขภาพสูงและขายได้ราคาดีเป็นโอกาสที่เกษตรจะสร้างรายได้ในครัวเรือนได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง           โรคนี้เรียกว่า โรคลำต้นจุดสีน้ำตาล เชื้อสาเหตุโรคเกิดจากเชื้อรา Dothiorella sp.พบว่าระบาดหลายระดับทั่วทุกภาคของประเทศประเทศ
อาการของโรค
          ลักษณะอาการจะพบในบริเวณกิ่งอ่อนและผลอ่อนเป็นจุดสีเหลือง จากนั้นจะเกิดเป็นตุ่มจุดนูนเล็กสีน้ำตาลคล้ายสนิม และคล้ายแผลขนาดใหญ่คล้ายรอยปื้นไหม้ ถ้าเกิดที่ผลทำให้ผลเสียหายเป็นตำหนิ ทำให้ราคาและคุณภาพต่ำ
แนวทางการแก้ไข
          ลดการใช้ปุ๋ยเคมี คอก มากเกินไป ทำให้ต้นอ่อนแอต่อโรค โดยเฉพาะปุ๋ยยูเรีย และปุ๋ยคอก หมักที่ไม่สมบูรณ์ใส่ให้น้อยที่สุดเท่าที่ต้นไม่ขาดธาตุอาหารก็เพียงพอ
          ใช้สารสูตรโปรตีนพิเศษเฉพาะ PARD ฉีดพ่นต้นทุก 7-15 วัน และให้ฉีดลงดินด้วยเปลี่ยนรูปแหล่งหลบซ่อนของเชื้อที่อาศัยในดิน ถ้ายังไม่หายมากเป็นที่น่าพอใจก็เพิ่มเวลา…

สวนทุเรียนน้องใหม่อายุ1ปี4เดือนที่สุราษฎร์เกิดใบเหลืองร่วง

ผลไม้ที่คนต่างประเทศแย่งคนไทยบริโภคยุคนี้จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นั่นคือผลทุเรียน โดยเฉพาะชาวจีนเข้ามาทำเป็นธุรกิจถึงถิ่น
ปลูกกันเลย ยังมีชาวฮ่องกง ญี่ปุ่น ยุโรป ฯรู้จักรับประทานเพราะชื่นชอบรสชาติกันอย่างดี ด้วยเหตุนี้เกษตรกรผู้ปลูกสวนยางพารา
ที่ราคาตกต่ำหันมาปลูกทุเรียนกันมากขึ้นทุกวัน แต่การสร้างสวนใหม่นั้นก็พบปัญหานานาประการ การทำเกษตรนั้นส่วนมากในบ้าน
เราส่วนใหญ่เกษตรกรทำกันไปโดยประมาณไม่แน่นอน บอกต่อกันแนะนำไปตามเขาว่ามาจึงพบปัญหาใหม่ๆเข้ามาให้แก้ไขกันอยู่
เสมอก็เป็นอย่างนี้แหละ แต่บางคนที่จริงจังในการทำนั้นไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยหาวิธีการใหม่ๆมาทดลองแต่ก็ไม่พ้นปัญหาอยู่ดี มีคนบอก
ใช้สารเคมีดินเสียจึงไปเอาขี้วัวมาใส่ต้นละกระสอบ ผลการใช้ทำให้ใบร่วงเหลืองทั้งสวนนี่แหละครับ บันทึกผู้สอบถามแต่ละวันเก็บ
ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปไว้แต่ช่วยแนะนำไปแล้วให้ใส่ทีละเล็กละน้อยก็ดีขึ้น