ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2017

สอนการปลูกทุเรียนแบบได้ผลดี พิเศษ 3 สอบถาม 0926252544

สอนการปลูกและดูแลทุเรียนปลูกใหม่แบบได้ผล 3 สอบถาม0926252544

สอนปลูกทุเรียนแบบได้ผลดีพิเศษ สอบถาม 0926252544

สาวบ้านกร่าง - DR.GON(DRAGON) มอบให้เราชาวเกษตรทุกภาค: อีสาน, กลาง, ตะวั...

1ไร่1ล้าน กับ Fresh deli เมล่อนไฮโดรโปนิกส์รากแน่นดูดซึมธาตุอาหารครบสวยท...

วิธีปลูกทุเรียนแบบใหม่+เก่าได้ผลดีสอบถาม 092-625-2544

วิธีการใช้ PARD : Protein amino RD 2551 ต่อคุณภาพและต้านทานราสนิมแก้วมังกร

อัตรา 20-30 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทั้งต้นและดินบริเวณโคนทุกๆ 15 วัน สามารถพ่นในปุ๋ยคอกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เชื้อราสนิมจะอาศัยในดินจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ต่อเนื่องตามคำแนะนำ อีกทั่งยังแก้ปัญหามดคันไปกัดยอดอ่อน เพลี้ยหอย ดอกเน่าหลุดร่วงตลอดจนภูมิต้านทานและความสมบูรณ์ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพปลอดภัยอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพิ่มทวีทุกปีเกิดรายได้ดีคุ้มค่าในการลงทุน ใส่ปุ๋ยคอกทีละเล็กน้อย ช่วงให้ผลผลิตใส่ปุ๋ยสูตรตัวกลางต่ำตัวหลังสูงตัวอย่างเช่น 10-5-20 ส่วนช่วงพักต้นนั้นสามารถใส่ปุ๋ยสูตรเสมออัตราการใส่ประมาณ 2 ช้อนแกงต่อหลักต่อเดือน เพียงแค่นี้สวนน้อยใหญ่ก็สำเร็จได้แต่ถ้าขาด PARD ผลผลิตจะไม่ค่อยดีดังที่กล่าวมาข้างต้น ขอให้สู้อย่างเดียวจะสำเร็จทุกท่าน ไอดีไลน์ 0853265564

บนพื้นฐานวิชาการเกษตร

บนพื้นฐานวิชาการเกษตร           วิเคราะห์ดิน เพื่อประเมินความอุดมสมบูรณ์เบื้องต้น ต้องวิเคราะห์สมบัติของดิน ดังนี้ คือ เนื้อดิน ปฏิกิริยากรด-ด่าง อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส และโพแทสเชียมที่เป็นประโยชน์           เมื่อรู้ค่าผลวิเคราะห์ดังกล่าวแล้ว เกษตรกรก็จะทราบสถานะความอุดมสมบูรณ์ของดินของตนเบื้องต้นสามารถนำไปใช้ประเมินปริมาณธาตุอาหารที่พืชสามารถใช้ได้ซึ่งมีอยู่แล้วใน ดิน ส่วนปริมาณธาตุอาหารที่ต้องใส่เพิ่มเติมในรูปของปุ๋ยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของพืชแต่ละชนิดของพืชที่จะปลูก โดยทั่วไปพืชแต่ละชนิดจะมีความต้องการปริมาณธาตุอาหารแตกต่างกันขึ้นอยู่กับส่วนของผลผลิตที่ต้องการว่าพืชที่ปลูกจะใช้ผลผลิตส่วนไหนบ้าง เช่น ใบดอก หรือ ผล เป็นต้น ในสภาวะปกติจะแนะนำให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยให้กับพืชทางดินเพื่อให้พืชดูดธาตุอาหารที่ละลายน้ำจากปุ๋ยเข้าไปให้ในต้นพืชผ่านทางท่อน้ำทางราก ซึ่งเป็นกลไกปกติในการดูดซับธาตุอาหารของพืชแม้ธาตุอาหารแต่ละชนิดมีเทคนิค ในการจัดการในเนื้อดินต่างๆ แตกต่างกันอยู่บ้างเช่นในกลุ่มดินเหนียวบางชนิดอาจมี เหล็กและอลูมิเนียมมากกว่ากลุ่มดินทรายโอกาสที่ฟอสฟอรัสที่เราใส่ในรูปปุ๋ยจะ ถูกตรึงด้วยเหล็ก…

วิธีใหม่แก้โรคแอนแทรกโนส

วิธีใหม่แก้โรคแอนแทรกโนสเกิดจากเชื้อราColletotrichum gloesporioides
ลักษณะอาการ
เป็นโรคที่ทำความเสียหายทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิตมะม่วงเป็นอย่างมาก สามารถ เข้าทำลายได้เกือบทุกส่วนของมะม่วงไม่ว่าจะเป็นต้นกล้า ยอดอ่อน ใบอ่อน ช่อดอก ดอก ผลอ่อนจนถึงผลแก่ และผลหลังการเก็บเกี่ยว ทำให้เกิดอาการอย่างน้อยก็เป็นจุดแผลตกค้างอยู่บนใบ กิ่ง ผล และหากการเข้าทำลายของโรครุนแรงก็จะเกิดอาการใบแห้ง ใบบิดเบี้ยว และร่วงหล่น ช่อดอกแห้งไม่ติดผล ผลเน่าร่วงตลอดจนผลเน่าหลังเก็บเกี่ยว ซึ่งจะเป็นผลเสียหายต่อการส่งมะม่วงไปจำหน่ายต่างประเทศ
อาการระยะกล้า
จะพบอาการของโรคทั้งที่ใบและลำต้น ซึ่งถ้าต้นกล้าที่ เป็นโรคอ่อนแอหรือตายไป ไม่สามารถทำเป็นต้นตอได้ จะทำความเสียหายแก่การผลิตกิ่งทาบเพื่อการค้าอย่างมากอาการบนใบ เริ่มแรกจะเป็นจุดเล็ก ๆ บนใบอ่อน มองดูใสกว่าเนื้อใบรอบ ๆ จุดนี้จะขยายออกเป็นวงขนาดต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความชื้นและความแก่อ่อนของใบ โดยจะเห็นขอบแผลชัดเจนเป็นสีน้ำตาลเข้ม ในสภาพความชื้นสูง แผลที่เกิดบนใบอ่อนมาก ๆ จะมีขนาดใหญ่ ขยายออกได้รวดเร็ว และมีจำนวนแผลมากติดต่อกันทั้งผืนใบ ทำให้ใบแห้งทั้งใบหรือใบบิดเบี้ยว เมื่อแ…

หลายฝ่ายเห็นตรงกันถึงแนวทางที่มีความสำคัญต้องช่วยกันเร่งการพัฒนาเกษตร

การเกษตรไทยได้รับความรู้ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาอย่างต่อเนื่องรุ่นต่อรุ่นแต่ผลผลิตยังต่ำและต้นทุนสูง จึงไม่หลุดพ้นปัญหาความยากจน             หลายฝ่ายเห็นตรงกันถึงแนวทางที่มีความสำคัญต้องช่วยกันเร่งการพัฒนาเกษตร คือ การเพิ่มคุณภาพและผลผลิต ลดต้นทุน ได้รับผลตอบแทนที่สูง สม่ำเสมอแทบทุกฤดูการผลิตพืชและสัตว์น้ำ
       งานวิจัยคิดค้นสารโปรตีนสูตรพิเศษเรียกว่า “นวัตกรรม”ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของนาย กร สุขเกษม จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ที่มีประโยชน์มากในการศึกษาของชาติ และนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ และเพื่อให้เกษตรกรนำมาปฏิบัติจนกระทั่งสำเร็จได้จริง รูปแบบการผลิตอยู่บนมาตรฐานเดียวกัน การบริหารจัดการการเรียนรู้รูปแบบตามคำแนะนำจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย กลุ่ม, คณะ, เกษตรกร ร่วมกันปรับเปลี่ยนวิธีการให้ถูกต้องแม่นยำที่สุดเพื่อให้เกิดความสำเร็จได้ผลกำไร ผลผลิตที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดต่อผู้บริโภค
          สารโปรตีนสูตรพิเศษผ่านการวิจัยมาอย่างยาวนานจนกระทั่งรวบรวมเสร็จอย่างสมบูรณ์ เป็นวิทยานิพนธ์บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ น่าจะเป็นแนวทางที่จะพัฒนา…

fresh deli ผักขายดีเพราะคุณภาพ /pard

1ไร่1ล้าน กับ Fresh deli เมล่อนไฮโดรโปนิกส์รากแน่นดูดซึมธาตุอาหารครบสวยท...

อุตสาหกรรมเกษตรคือแนวทางที่สดใส จะไปได้จริงภาครัฐต้องจริงจังจึงสำเร็จได้

หลังจากได้เขียนความเห็นส่วนตัวเผยแพร่เกี่ยวกับทางเดินที่ดีที่สุดของเกษตรกรไทยควรไปทางอุตสาหกรรมเกษตรจะทำให้จำนวนเกษตรกรเดิมลดลงเกิดอาชีพอุตสาหกรรมขนาดต่างๆแทนที่มากที่สุดร้อยละ 50 ยิ่งดีหรือทำทั้งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรก็ได้ เช่น การแปรรูป บรรจุหีบห่อเพิ่มมูลค่า นวัตกรรมอื่นๆ ก็มีเกษตรเห็นด้วยกับแนวคิดและเสนอความเห็นมาว่าเกษตรบ้านเราฐานะยังไม่ดี การจะทำให้ผลผลิตมีมูลค่าเพิ่ม ภาครัฐต้องช่วยจริงจัง อย่างน้อยคุ้มครองทั้งเรื่องตลาด และความเท่าเทียม ไม่เช่นนั้นพวกนายทุนสูบเลือดหมด ดั่งเช่นริมป่าสัก แก่งคอย และลุ่มน้ำเจ้าพระยาบ้านคุณวิชัย เมื่อก่อนเลี้ยงปลาทับทิมกันอย่างคึกคักมากดูเหมือนจะดีคนสนใจมาเลี้ยงกันเยอะ ปัจจุบันเหลือไม่กี่แพ (ทำสัญญากับบริษัท) ดีเดี๋ยวเดียว สุดท้ายถูกเอาเปรียบมาก หมดตัว พวกที่ยังอยู่ได้ เป็นพวกที่เลี้ยง ขายเอง หรือพ่อค้าอื่นๆ อีกหนึ่งตัวอย่างสมัยข้าวเกวียนละหมื่นกว่าบาท ปุ๋ยยูเรียกระสอบละ 1,500 บาท ปัจจุบันข้าวเกวียนละราวๆ7,000 บาท ปุ๋ยยูเรียกระสอบละ 500 บาท มีข้อสังเกตว่าทำไมราคาปุ๋ยผันแปรตามราคาข้าวทั้งๆที่วัตถุดิบทำปุ๋ยไม่เกี่ยวกันเลย เรื่องแบบนี้เกษตรกรสู้เ…