ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2017

Fresh deli : GAP by PARD2551 เก็บภาพให้ชมเพื่อการศึกษาเป็นฟาร์มปิด

Fresh deli : GAP by PARD2551 เก็บภาพให้ชมเพื่อการศึกษาเป็นฟาร์มปิด

Fresh deli : GAP by PARD2551 เก็บภาพให้ชมเพื่อการศึกษาเป็นฟาร์มปิด

การจับสัตว์น้ำจากบ่อเพาะเลี้ยงที่มีการใช้ RD2551: 0926252544

สรุปรายได้ของสวนทุเรียนหลังการแนะนำ 1 สอบถาม 0926252544

ทุเรียน 1.4 ล้านบาทจาก 7 แสน เพิ่ม1เท่าใช้ RD2551 แกลง ระยอง 092-625-2544

ราสนิมแก้วมังกรพ่นPARDช่วยได้ผลดีที่สุดในวงการ @ line id 0853265564

ทุเรียนสวน 1.4 ล้านบาท ปี60 แกลงระยอง แนะเคล็ดลับการปลูกดูแล 0926252544

ปลูกเมล่อนไฮโดรโปนิกส์ขนาดเล็กฉบับสมบูรณ์อ.อ๊อด0818481945

ผักกูด 1,000 บาทต่อไร่ต่อวัน ปลูกง่ายบริเวณบ้านไม่รอฤดูได้ขายทุกวันยั่งย...

โรคที่เกิดบริเวณหน้ายาง

โปรตีนอะมิโน2551 กับ โรคที่เกิดบริเวณหน้ายาง : จากการคิดค้นสูตรโปรตีนพิเศษ ของ กร สุขเกษม วท.ม (เกษตรศาสตร์) ซึ่ประกอบไปด้วย อะมิโน 19 ชนิด มี  amino ที่มีผลต่อพืชมากที่สุดอยู่ในสภาพพลังงานสูงในการทำละลายแตกต้วของน้ำและสารเคมี สารธรรมมชาติ ให้มีประโยชน์ต่อพืช ลดสภาพที่เหมาะสมต่อการลาม ขยาย ของเชื้อ รา แบคที่เรีย ไวรัส ข้อสำคัญ ทำให้เซลล์ใหม่ได้รับอาหารมากขึ้นเป็น 4 เท่า เป็นผลดีสำหรับนำไป ทา ฉีดพ่น หน้ายางช่วยการซ่อมแซมการงอกของเปลือกและเยื่อเจริญได้เต็มเรียบเร็วมากขึ้น หลังจากใช้ 1 เดือน จะเห็นผลและยังทำให้น้ำยางเพิ่มขึ้น 30 % 40% และ50%ตามลำดับเพราะถ้าใช้อาทิตย์ละครั้ง อัตรา 20 ซี.ซี./น้ำ 1 ลิตร ทาบริเวณหน้ายางทั้งรอยแผลเก่ารอยแผลใหม่ หรือ อัตรา 20ซี.ซี./น้ำ20ลิตร ฉีดพ่นบริเวณหน้ายางและโคนต้นทุกอาทิตย์ก็ได้ผลดีเช่นกัน
  โปรตีนสูตรพิเศษนี้ผ่านการทดสอบมาไม่ตำกว่า 2ปีร่วมกันคณะวิจัยของภาครัฐเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในขณะนี้จึงขอแนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกสวนยางพารานำไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาในต้นยางที่เป็นโรคเปลือกแห้ง หน้ายุบ เส้นดำ น้ำยางไหลน้อย ผลผลิตตกต่ำ ตลอดจนพืชชนิดอี่นทุกชนิดก็ได้ผลเช่นเ…

กุ้งขาวแน่นเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคและอัตรารอดสูง ลดสารตกค้าง น้ำดีสีตัวสวย 0...

สอนปลูกทุเรียนแบบได้ผลดีพิเศษ 4 สอบถาม 0926252544

ปลูกทุเรียนอย่างไร ถามได้พิษณุ 092-625-2544

1.000 บาท ต่อวันผักกูดสวนบริเวณบ้านไม่รอฤดูมีทุกวันทั้งปี 0926252544

สภาพทุเรียนปีนี้ได้ 1.4 ล้านบาทจากเคยได้7แสนบาทมานานระยอง 0926252544

ทุเรียน1.4ล้านบาท ปี60 แกลงระยองแนะเคล็ดลับการปลูกดูแล 0926252544

สรุปทุเรียนได้ 1.4 ล้านบาทจาก 7 แสนเพิ่ม1เท่าใช้RD2551แกลง 092-625-2544

เสนอช่วยลดสารตกค้างเพิ่มภูมิคุ้มกันในสัตว์น้ำแก่เกษตรกรตัวต่อตัว0926252544

ราสนิม แก้วมังกร พืชอื่น แก้ปัญหา Line id 0853265564

ทุเรียนหลังตัดแต่ง อ.พิษณุ แนะสูตรเด็ดดูแลโรคราเพิ่มความสมบูรณ์0926252544

ทดลองในสวนทุเรียนสำเร็จรายได้เพิ่มเท่าตัวเป้าหมายต่อไปคือลดสารตกค้างในบ่...

ผักปลอดไนเตรทตกค้าง:RD2551 : fresh deli

ปลูกทุเรียนอย่างไร ถามได้พิษณุ 092-625-2544

ลดสารตกค้างในตัวสัตว์น้ำ ต้นทุนต่ำลง ภูมิคุ้มกันและอัตราการรอดสูง

ปัจจุบันการเกษตรโลกก้าวไปอย่างรวดเร็วพวกเราต้องหาจุดแข็งให้เจอจึงจะสามารถแข่งขันได้และความสำเร็จอยู่ที่ตัวของเกษตรกรเองที่พบหรือเลือกวิธี/ข้อมูลที่ดีชัดเจนที่สุดจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ช่วยส่งเสริมวิธีการรูปแบบการเกษตรปลอดภัย และการเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพลดละการใช้เคมีกำจัดโรคแมลงที่ส่งผลทำลายสุขภาพ ผมนักวิจัยและพัฒนาเอกชนชื่อ กร สุขเกษม จบจากม.เกษตรศาสตร์บางเขนทำงานวิจัยเกษตรสุขภาพได้ผลน่าจะทำให้เกษตรกรไทยมีรายได้เพิ่มมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ผลผลิตดีมีคุณภาพปลอดภัยได้จริงช่วยให้ประเทศชาติเกิดความมั่นคงทางด้านอาหารและเศรษฐกิจครัวเรือนการกินดีอยู่ดีของเกษตรกรของเรา โดยในทุกวันจะช่วยแนะนำวิธีการจัดการดิน น้ำ ปุ๋ย และปรับสภาพให้เหมาะสมกับพืช/สัตว์ในสื่อต่างๆและตัวต่อตัวทำให้เกษตรกได้ผลผลิตดีปลอดภัยมีคุณภาพขึ้นมาได้จริงโดยทำมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2551-ปัจจุบันและตลอดไป LINE ID 0853265564 www.gonsukkasem.comการใช้ยาและสารเคมีเพื่อป้องกัน รักษาโรค เป็นปัจจัยหนึ่งในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์ไทยตั้งแต่ 20 ปีที่ผ่านมาจนเป็นระบบการเลี้ยงแบบพัฒนาหนาแน่น (intensive culture) มีการใช้ยาเคมีเ…

ลดสารตกค้าง โรคสัตว์น้ำ ลดต้นทุนอาหาร และยา 0949489944, 0926252544