ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โรคที่เกิดบริเวณหน้ายาง

   โปรตีนอะมิโน2551 กับ โรคที่เกิดบริเวณหน้ายาง : จากการคิดค้นสูตรโปรตีนพิเศษ ของ กร สุขเกษม วท.ม (เกษตรศาสตร์) ซึ่ประกอบไปด้วย อะมิโน 19 ชนิด มี  amino ที่มีผลต่อพืชมากที่สุดอยู่ในสภาพพลังงานสูงในการทำละลายแตกต้วของน้ำและสารเคมี สารธรรมมชาติ ให้มีประโยชน์ต่อพืช ลดสภาพที่เหมาะสมต่อการลาม ขยาย ของเชื้อ รา แบคที่เรีย ไวรัส ข้อสำคัญ ทำให้เซลล์ใหม่ได้รับอาหารมากขึ้นเป็น 4 เท่า เป็นผลดีสำหรับนำไป ทา ฉีดพ่น หน้ายางช่วยการซ่อมแซมการงอกของเปลือกและเยื่อเจริญได้เต็มเรียบเร็วมากขึ้น หลังจากใช้ 1 เดือน จะเห็นผลและยังทำให้น้ำยางเพิ่มขึ้น 30 % 40% และ50%ตามลำดับเพราะถ้าใช้อาทิตย์ละครั้ง อัตรา 20 ซี.ซี./น้ำ 1 ลิตร ทาบริเวณหน้ายางทั้งรอยแผลเก่ารอยแผลใหม่ หรือ อัตรา 20ซี.ซี./น้ำ20ลิตร ฉีดพ่นบริเวณหน้ายางและโคนต้นทุกอาทิตย์ก็ได้ผลดีเช่นกัน
  โปรตีนสูตรพิเศษนี้ผ่านการทดสอบมาไม่ตำกว่า 2ปีร่วมกันคณะวิจัยของภาครัฐเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในขณะนี้จึงขอแนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกสวนยางพารานำไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาในต้นยางที่เป็นโรคเปลือกแห้ง หน้ายุบ เส้นดำ น้ำยางไหลน้อย ผลผลิตตกต่ำ ตลอดจนพืชชนิดอี่นทุกชนิดก็ได้ผลเช่นเดียวกันเกษตรกรที่เคยใช้ต่างประทับใจในประสิทธิภาพของโปรตีนสูตรพิเศษสูตรนี้ผู้ที่ค้นคว้านั้นเรียนทางการเกษตรมาอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า30ปีและค้นคว้าอยู่เรื่องนี้เรื่องเดียวคัดสูตรวิธีการมาหลายพันหลายหมื่นสูตรสุดท้ายก็ได้โปรตีนพิเศษสูตรนี้มาวิจัยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนจนถึงปัจจุบัน www.gonsukkasem.com line id 0853265564

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

บทบาทของโปรตีน อะมิโน R&D 2551

บทบาทของโปรตีน อะมิโน R&D 2551 ในการลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต             ต้องยอมรับความจริงว่าประเทศไทยมีการใช้ “หัวเชื้อจุลินทรีย์”ในการเกษตรมากขึ้น  เพราะเชื่อว่ามันเป็นกลไกสำคัญในการปรับปรุงบำรุงดินดีขึ้นลดการใช้ปุ๋ยเคมี             แต่หัวเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดยังไม่ได้รับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพหรือได้ใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายจากกรมวิชาการเกษตร             ด้วยเหตุนี้ อาจารย์กร  สุขเกษม  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ได้คิดค้นและวิจัยโดยสกัดหน่วยเล็กสุดของโปรตีนจากผลิตภัณฑ์ผึ้งในรูปแบบของ “พอลิเปปไทด์พับซ้อนอัดแน่น”ซึ่งมีโมแลกุลที่มีพลังประจุไฟฟ้าหลายกลุ่มมีความสำคัญที่สุดต่อเซลล์สิ่งมีชีวิตและมีคุณสมบัติการทำละลายทางกายภาพ     และ ฟิสิกส์ของแร่ธาตุในดินและน้ำ             เป็นเวลากว่า 4 ปีในการวิจัยและทดสอบหัวเชื้อจุลินทรีย์โปรตีนอะมิโนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่าง ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา เป็นต้น นายพิเชษฐ  ไชยพาณิชย์ ผ.อ ยืนยันว่าให้ผลผลิตยางมากที่สุดนอกจากนี้สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรฯบางเขนได้ทดสอบแล้วพบว่ามีโปรตีน 13.33% ของน้ำหนักและจุลินทรีย์อะมิโนโปรตีน…

วิธีแก้ราสนิมของแก้วมังกรด้วย PARD2551 ได้ผลจากการใช้จริงในพื้นที่ทุกภาคมา 2-3 ปี

โรคเชื้อราสนิม ที่เกิดกับแก้วมังกร
           มีลักษณะคล้ายกับ โรคในมะนาว เป็นโรคที่แก้ไม่หายด้วยสารเคมี จากการพยายามมานานของเกษตรกรและมีราคาแพง จึงทำให้เป็นปัญหาต่อการผลิตแก้วมังกรในประเทศ ซึ่งมีความต้องการของตลาดสุขภาพสูงและขายได้ราคาดีเป็นโอกาสที่เกษตรจะสร้างรายได้ในครัวเรือนได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง           โรคนี้เรียกว่า โรคลำต้นจุดสีน้ำตาล เชื้อสาเหตุโรคเกิดจากเชื้อรา Dothiorella sp.พบว่าระบาดหลายระดับทั่วทุกภาคของประเทศประเทศ
อาการของโรค
          ลักษณะอาการจะพบในบริเวณกิ่งอ่อนและผลอ่อนเป็นจุดสีเหลือง จากนั้นจะเกิดเป็นตุ่มจุดนูนเล็กสีน้ำตาลคล้ายสนิม และคล้ายแผลขนาดใหญ่คล้ายรอยปื้นไหม้ ถ้าเกิดที่ผลทำให้ผลเสียหายเป็นตำหนิ ทำให้ราคาและคุณภาพต่ำ
แนวทางการแก้ไข
          ลดการใช้ปุ๋ยเคมี คอก มากเกินไป ทำให้ต้นอ่อนแอต่อโรค โดยเฉพาะปุ๋ยยูเรีย และปุ๋ยคอก หมักที่ไม่สมบูรณ์ใส่ให้น้อยที่สุดเท่าที่ต้นไม่ขาดธาตุอาหารก็เพียงพอ
          ใช้สารสูตรโปรตีนพิเศษเฉพาะ PARD ฉีดพ่นต้นทุก 7-15 วัน และให้ฉีดลงดินด้วยเปลี่ยนรูปแหล่งหลบซ่อนของเชื้อที่อาศัยในดิน ถ้ายังไม่หายมากเป็นที่น่าพอใจก็เพิ่มเวลา…

สวนทุเรียนน้องใหม่อายุ1ปี4เดือนที่สุราษฎร์เกิดใบเหลืองร่วง

ผลไม้ที่คนต่างประเทศแย่งคนไทยบริโภคยุคนี้จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นั่นคือผลทุเรียน โดยเฉพาะชาวจีนเข้ามาทำเป็นธุรกิจถึงถิ่น
ปลูกกันเลย ยังมีชาวฮ่องกง ญี่ปุ่น ยุโรป ฯรู้จักรับประทานเพราะชื่นชอบรสชาติกันอย่างดี ด้วยเหตุนี้เกษตรกรผู้ปลูกสวนยางพารา
ที่ราคาตกต่ำหันมาปลูกทุเรียนกันมากขึ้นทุกวัน แต่การสร้างสวนใหม่นั้นก็พบปัญหานานาประการ การทำเกษตรนั้นส่วนมากในบ้าน
เราส่วนใหญ่เกษตรกรทำกันไปโดยประมาณไม่แน่นอน บอกต่อกันแนะนำไปตามเขาว่ามาจึงพบปัญหาใหม่ๆเข้ามาให้แก้ไขกันอยู่
เสมอก็เป็นอย่างนี้แหละ แต่บางคนที่จริงจังในการทำนั้นไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยหาวิธีการใหม่ๆมาทดลองแต่ก็ไม่พ้นปัญหาอยู่ดี มีคนบอก
ใช้สารเคมีดินเสียจึงไปเอาขี้วัวมาใส่ต้นละกระสอบ ผลการใช้ทำให้ใบร่วงเหลืองทั้งสวนนี่แหละครับ บันทึกผู้สอบถามแต่ละวันเก็บ
ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปไว้แต่ช่วยแนะนำไปแล้วให้ใส่ทีละเล็กละน้อยก็ดีขึ้น