ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2017

ปลูกเงาะ ขนุน ลองกอง อื่นๆ ผสมผสานในสวนทุเรียนเพิ่มช่องทางทำเงิน 0926252544

ปลูกเงาะ ขนุน ลองกอง อื่นๆ ผสมผสานในสวนทุเรียนเพิ่มช่องทางทำเงิน 0926252544

ฉลาดเร่งมะม่วงส่งออกเพื่อการค้าและคุณภาพดีได้จริงที่เนินมะปราง 0926252544

เก็บข้อมูลข้าวไทย 2560-2561

ข้าว ที่มาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ
     1.1 การตลาด
          มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ด้านการผลิต ปีการผลิต 2560/61
               มติที่ประชุม ครม. เห็นชอบมาตรการฯ รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง จำนวน 8 โครงการ ดังนี้
               เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เห็นชอบโครงการที่ (1) ถึง (3) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เห็นชอบโครงการที่ (4) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เห็นชอบโครงการที่ (5) และเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เห็นชอบโครงการที่ (6)
                         (1) โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี (กข.)
                         (2) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ หลักเกณฑ์ใหม่) (กข.)
                         (3) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (กข.)
                         (4) โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 (ธ.ก.ส.)
                         (5) โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร (กข.)
                         (6) โครงการปรับพื้นที่นาและลดรอบการปลูกข้าว ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้า…

ฝรั่งกิมจูรสเลิศขายได้ราคาทุกวันปลูกทุเรียนร่วมเนินมะปรางทำเงินระยะยาว 0...

ฝรั่งกิมจูรสเลิศขายได้ราคาทุกวันปลูกทุเรียนร่วมเนินมะปรางทำเงินระยะยาว 0...

เห็นแล้วทึ่งสวนส้มโอเนินมะปรางปิ๊งทำผลแป้นป้อนตลาดวันไหว้เจ้าราคาดี 0926...

ตามแก้ปัญหาปลูกทุเรียนแล้วตายไม่ใส่อะไรไม่โตเกษตรกรเนินมะปราง 0926252544

ตูน อธิบายงานที่คิดค้นของพ่อ R&D 2551 INCREASING & INCOME THAIFAMERS

ตามแก้สวนฝรั่งกิมจู รสจืดชืดไม่กรอบให้อร่อยขายดี 1-4พันบาท/ทุกวันเนินมะป...

ตามแก้ฝรั่งกิมจู รสจืดชืดไม่กรอบอร่อยจนขายดีหลายพัน/วันเนินมะปราง 092625...

ตามไปแก้ปัญหาฝรั่งกิมจูไม่มีรสจืดชืดไม่กรอบอร่อยจนขายดีหลายพัน/วัน 09262...

สวนส้มโอเนินมะปรางคิดทำผลแป้นป้อนตลาดวันไหว้เจ้าราคาดี 0926252544

มะปรางไข่ ชมพู่ทับทิมจันทร์ออกดอกเร็วสมบูรณ์พร้อมที่เนินมะปราง 0926252544

ความสุขของสาวชาวสวนส้มโอแห่งเนินมะปรางกับงานเงินล้าน 0926252544

ติดตามการแก้ปัญหาปลูกทุเรียนแล้วตายไม่ใส่อะไรไม่โตเกษตรกรเนินมะปราง 0926...

ฝรั่งกิมจูราคาแพงขายเองครบรสรายได้หลักระยะยาวทุเรียนทำเงิน 0926252544

ติดตามการปลูกทุเรียนที่ตาคลี 0926252544

ความรู้ + ปฏิบัติเลี้ยงกุ้งแต่ออกซิเจนยังต่ำเริ่มทดลองรูปแบบดีสุดต่อทุกฝ...

ความคืบหน้าแนะนำส่วนตัวเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้งขาวแวนนาไม 0926252544

ความคืบหน้าแนะนำส่วนตัวเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้งขาวแวนนาไม 0926252544

ความคืบหน้าแนะนำส่วนตัวเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้งขาวแวนนาไม 0926252544

ความคืบหน้าแนะนำส่วนตัวเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้งขาวแวนนาไม 0926252544

ความคืบหน้าแนะนำส่วนตัวเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้งขาวแวนนาไม 0926252544

ความคืบหน้าแนะนำส่วนตัวเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้งขาวแวนนาไม 0926252544

ความคืบหน้าแนะนำส่วนตัวเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้งขาวแวนนาไม 0926252544

ความคืบหน้าการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 0926252544

ความรู้ปฏิบัติเลี้ยงกุ้งปกติสู่รูปแบบที่ดีสุดต่อทุกฝ่าย 0926252544

เจอวิธีกอบกู้เงินล้านประธานฯเลี้ยงกุ้งระยอง::ขาดทุน20ล้านแต่ไงเริ่มกำไร ...

เจอวิธีกอบกู้เงินล้านประธานฯเลี้ยงกุ้งระยอง::ขาดทุน20ล้านแต่ไงเริ่มกำไร ...

เปิดใจประธานชมรมกุ้งฉบับเต็มดีใจมีนักวิชาการหารือขาดทุนสิบๆล้านแต่เริ่มก...

วิธีคัดกุ้งขาว การเลี้ยง ยกนิ้วให้การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลระบบปิดพร้อมใช้RD...

กุ้งขาว 36 ตัว/ก.ก. คุณภาพดี ผ่านคัดมีกำไร เคยพลาด20 ล้านพร้อมมั่นใจ RD2...

ยกนิ้วให้การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลระบบปิดพร้อมใช้RD2551:0949489944, 0926252544

ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง(เครือข่าย)การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลระบบปิดพร้อมใช้...

กุ้งขาว 36 ตัว/ก.ก. พึ่งกำไรก่อนหมด 20 ล้านมั่นใจสู้ RD2551;0926252544, ...