ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2019

ทำน้ำเป็นยา ทำอากาศเป็นอาหาร ดร. กร สุขเกษม

วันนี้มาคิดสรุปงานที่ตนเองทำมาหลายสิบปี หรือความรักทั้งชีวิตคือวิทยาศาสตร์เกษตร ที่ได้มาจากการเรียน และการเรียนรู้จากพ่อแม่ งานวิจัยคิดค้นปริญญาโทและเอกคือ ศึกษาผลจาก BP ต่อคุณภาพผลผลิตและข้าวหอมมะลิและข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จากเหตุผล "ทำน้ำเป็นยา ทำอากาศเป็นอาหาร" (สงวนลิขสิทธิ์) 30 พ.ย. 2562

ปัจจัยการผลิตพืชและพืชอินทรีย์ตัวใหม่

จากการทดลองมาตั้งแต่2551ในการศึกษาผลการใช้ RD2551 ของ ดร.กร สุขเกษม ซึ่งมีการทำงานวิจัยการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและผลตอบแทนข้าวหอมมะลิและข้าวหอมมะลิอินทรีย์สามารถเพิ่มผลผลิตได้ระหว่ง40-60% ลดการใช้ปุ๋ยค่าใช้จ่าต้นทุนไม่ถึง3,000บาทต่อไร่ โดยจะส่งเสริมเกษตรด้วยนวัตกรรมถือได้ว่าเป็นปัจจัยการผลิตตัวใหม่ ติดต่อ ไอดีไลน์ rd2551 หรือ drgon2019

สวย หล่อ ง่ายๆโรคภัยก็หายได้ ดร.กร สุขเกษมทำน้ำให้เป็นยาเพื่อใช้อาบทุกวั...

ทำน้ำให้เป็นยา เป็นมากกว่าผลิตภัณฑ์ความงามของ ดร.กร สุขเกษม บำรุงบำบัดโร...

ทุเรียนจันทบุรีออกดอกดีใช้ RD2551 เป็นหลักตัวเดียวทำง่ายๆได้ผลเหมือนเคมี...

ทุเรียนตราดออกดอกดีจากการใช้RD2551เข้าปีที่2lสวนผู้ใหญ่เปี้ยรับรองฟ้องด้...

ทางเลือกใหม่ใช้ผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและเกษตรอินทรีย์

มั่นใจกว่า 2 ปี มีชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน ที่เคยใช้ส่งผลการใช้ RD2551 มาแล้วจำนวนมากพบว่าต้นโตไม่มีโรคแมลงมารบกวนที่สำคัญผลผลิตมีคุณภาพดีเยี่ยม          ดร. กร สุขเกษม

งานวิจัยใช้ได้จริง ดร.กร สุขเกษม คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เป็นปัจจัยผลิตพืชตัวใหม่ให้แก่พืชและพืชอินทรีย์ RD2551 ไอดีไลน์ rd2551

การเพิ่มผลผลิตพืชและพืชอินทรีย์จำเป็นที่ต้องใช้งานวิจัยต่างๆเข้ามาช่วยจึงจะสามารถทำได้มาตรฐานจีเอพีและออแกนิคต่างๆ ที่ตลาดต้องการในปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ

ปัจจัยการผลิตเกษตรตัวใหม่ปีนี้ดีกว่าดีพอกับปุ๋ยเคมีอินทรีย์ชีวภาพเดิมที่มีอยู่ในวงการเกษตรแต่พืชต้านทานโรคแมลงได้ดี ลดต้นทุนปลอดภัยได้กำไรมาก R&D2551งานวิจัย ดร.กร สุขเกษม www.gonsukkasem.com

ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรใหม่น่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่เมืองไทยจะมีความแตกต่างจากประเทศใดในโลก แต่ผลผลิตต้องมีคุณภาพดีที่สุดจากการเปรียบเทียบยอมรับในตลาดทั้งในและต่างประเทศ                                   ดร. กร สุขเกษม www.gonsukkasem.com ไอดีไลน์ rd2551 0863280914

เกษตรคุณภาพยากต่อการเลียนแบบและเกษตรอินทรีย์ด้วยงานวิจัยและพัฒนา ดร.กร สุขเกษม

เกษตรอินทรีย์ทำเป็นการค้าได้ไหม และผลผลิตที่มีคุณภาพดีที่สุดแข่งขันยากทำได้หรือเปล่า ทั้งสองประเด็นคือ ทางออกของเกษตรไทยที่ทันต่อยุคสมัย จากความเชื่อที่ว่าการรับซื้อสินค้าทางการเกษตรทั้งในและต่างประเทศจะมีการเข้มงวดเรื่องของมาตรฐาน GAP และ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้ามีความต้องการเกษตรอินทรีย์มากขึ้น ส่วนต่างประเทศมาตรฐาน GAP เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะพืชผักผลไม้ที่ทำรายได้แก่ประเทศไม่น้อยเลย ซึ่งมีแนวโน้มจะสูงขึ้นทุกปี แนวทางเลือกที่สำคัญน่าจะเพิ่มปัจจัยการผลิตใหม่ๆเข้าไปในระบบเดิมๆ ผลจากการลงพื้นที่มานับสิบปี พบว่าการทำแบบเดิมไม่สามารถทำได้ดีเท่ากับ การใช้สาร "R&D2551" งานคิดค้นของ ดร.กร สุขเกษม จบด้านปฐพีวิทยา ภาควิชาเกษตรเขตร้อน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน พ่นทุกๆ7วันอัตรา1-5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรทำให้ผลผลิตมีคุณภาพเพิ่มขึ้นกว่า41% จากน้ำหนักแห้งและน้ำหนักสดเพิ่มจากผลการเพิ่มอัตราการดูดซึมแร่ธาตุอาหารอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติพบว่าพืชไม่มีโรคแมลงมารบกวนทำให้ลดต้นทุนดีต่อสุขภาพอย่างเห็นชัดเจนเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายติดต่อสอบถาม 0863280914 ไอดีไลน์ rd2551